Ministarstvo unutrašnjih poslova demantovalo sopstvene tvrdnje

0

Rasko KonjevicMinistarstvo unutrašnjih poslova je svojim postupanjem demantovalo sopstvene tvrdnje kako je crnogorski birački spisak tačan i ažuran, pošto je po inicijativama MANS-a iz tog dokumenta u prethodnom periodu izbrisano preko 500 duplikata na koje smo ukazali.

 

MANS je analizom poslednje verzije centralnog biračkog spiska identifikovao preko 500 lica koja su iz tog dokumenta brisana, a na koje smo u ranijem periodu ukazivali kao na moguće duplikate i koje smo preko političkih partija prijavili MUP-u tražeći da se izvrši inspekcijski nadzor biračkog spiska i da se obezbijedi tačnos i ažurnost ovog dokumenta. Imajući u vidu da je analiza biračkog spiska rađena po matičnim brojevima, isključena je mogućnost da su neka lica promjenom bračnog statusa promijenila i ime odnosno prezime, pa da se u tom obliku više ne nalaze u biračkom spisku.

 

Samo neki od najočiglednijih duplikata koje smo u prethodnom periodu prijavili, a koji su konačno brisani iz biračkog spiska pa sada umjesto dvoje postoji samo jedno lice,  u Podgorici uključuju i jednu od dvije Sijarić Adele. Prema ranijem biračkom spisku, obije Sijarić Adele rođene su 25. avgusta 1993. godine, živjele su na istoj adresi – Karaburško polje BB i glasale na biračkom mjestu “Fab.”Plasal” (Vl.E.Škrijelj) Karabuško Polje”. Ista je situacija i sa dva Šaranović Petra, od kojih je jedan brisan. Oba Šaranović Petra rođena su 15. jula 1992. godine, živjela su u ulici Vasa Raičkovića 18 i glasala na istom biračkom mjestu ” JU Srednja stručna škola “I. Uskoković” (M-Š)”. Na isti način brisana je i jedna od dvije Šćekić Tijane, a obije su rođene 17. avgusta 1991. godine, žive na adresi Donja Gorica BB i glasaju na istom biračkom mjestu ” JPU “Ljubica Popović”V.J.”Bajka” D.Gorica(N-Š)” a posebno je interesantno da su u birački spisak bile upisane jedna za drugom, jer im se šifra birača razlikuje samo u poslednjoj cifri.

 

Po istom principu, u Podgorici je iz biračkog spiska brisana i jedna od dvije Boljević Ine, koje su rođene su 8. avgusta 1978. godine, od čega jedna živi na adresi Vojvođanska 29 a druga, brisana,  na adresi Cetinjski put BB a obije su glasale na biračkom mjestu “Dom omladine – Gornja Gorica (A-G)”. Takođe, iz biračkog spiska Podgorice brisana je jedna dvije Božanović Milice, koje su rođene 27. avgusta 1992. godine i to na Cetinju, jedna živi na adresi Moskovska 42 i glasa na biračkom mjestu ” Ženski frizerski salon “Luna” (A-Ž)” a druga, obrisana, na adresi Radosava Burića 280 i glasala je na biračkom mjestu ” JU OŠ “Vuk Karadžić” (A-I)”. Slično je i sa dvojicom Dabetić Marka, od kojih je jedan brisan, a obojica su rođeni 20. maja 1993. godine i to u Kolašinu, od kojih jedan živi u ulici III Sandžačke brigade 4 i glasa na biračkom mjestu ” Pošta Br.4 – Konik (A-K)” a drugi, obrisani, na adresi Opasanica BB i glasa na biračkom mjestu ” Dječje Odmaralište “Podgorica – Veruša””. Takođe je iz podgoričkog biračkog spiska brisana jedna od dvije Đurović Radmile. Obije Radmile rođene su 18. avgusta 1958. godine u Plužinama, jedna živi na adresi Kruševac 28, druga – brisana na adresi Arsenija Boljevića 33 a obije glasaju na biračkom mjestu “Čelebić City bivše prostorije MZ “1 Maj” (A-LJ)”.

 

Slično je i sa ostalim crnogorskim opštinama u kojima je MANS prijavio lica za koja smo sumnjali da su duplikati u biračkom spisku. Tako je iz biračkog spiska brisana jedna od dvije Bojat Ane,obije rođene 14. novembra 1992. godine, od čega je jedna bila u pljevaljskom a druga u žabljačkom biračkom spisku. Iz tog dokumenta brisana je jedna Bojat Ana i to ona upisana pljevljima, na adresi T. Pejatovića BB koja je glasala na biračkom mjestu “Dom Rudnika uglja”. U Nikšiću su u birački spisak bile upisane dvije Janjušević Suzane, a naknadno je jedna brisana. Obije Janjušević Suzane rođene su 14. jula 1990. godine, žive u mjestu Laz i glasaju na biračkom mjestu “OŠ Laz”. Takođe, u Nikšiću su u birački spisak bila upisana i dvojica Roćenović Ivana pa je jedan brisan. Oba Roćenović Ivana rođena su 10. septembra 1991. godine, jedan je živio na adresi Ulica 79 BB a drugi na adresi Ulica 79 br. 4 i obojica su glasala na biračkom mjestu “Školski centar”. Slično je i sa dva Minić Mladena iz Kolašina, koja su rođena 21. juna 1993. godine, žive na adresi Smailagića Polje BB a glasaju na istom biračkom mjestu “Sm. Polje – Dom učenika” i jedan od njih je obrisan. U tivatskom biračkom spisku bila su upisana dvojica Srđić Nenada,  pa je jedan naknadno obrisan. Obojica Srđić Nenada rođena su 31. januara 1991. godine, žive na adresi Ostrvo cvijeća a glasaju na biračkom mjestu “Gradiošnica II”.

 

Poseban kuriozitet su slučajevi dvojnika iz biračkog spiska koje smo prijavili a od kojih su umesto jednog – brisana obojica. Takav je slučaj sa dvojicom Tuz Jusufa iz Rožaja, koji su rođeni 5. marta 1942. godine, a od kojih je jedan živio na adresi Barmahala BB a drugi na adresi Šušteri BB, ali su obojica glasala na istom biračkom mjestu “Lijeva obala Ibra V”.

 

Takođe, imamo primjere gdje su iz biračkog spiska brisani i oni duplikati koji su ranije u birački spisak bili duplo upisani – jedan sa brojem lične karte a drugi sa matičnim brojem. Tako je, na primjer, u Beranama iz biračkog spiska brisana jedna od dvije Đukić Milice, i to ona sa brojem lične karte 3982. Obije Milice rođene su 21. marta 1934. godine, žive na adresi Babino i glasaju na biračkom mjestu istog imena.

 

Drago nam je što vidimo da su inicijative koje je podnio MANS preko više političkih partija konačno počele da daju rezultate i da se birački spisak polako čisti od najznačajnijih neregularnosti. Navedeni duplikati koji su brisani iz biračkog spiska, kao i mnogi drugi koje smo analizom identifikovali, najbolje pokazuju da je neophodno da MUP sprovede sveobuvatni inspekcijski nadzor tog dokumenta i da iz njega ukloni sve preostale duplikate, kao i druge kategorije problematičnih lica kao što su birači fantomi, oni koji godinama ne žive u Crno Gori i oni koji su u birački spisak upisani suprotno Zakonu. Takođe, MUP bi morao omogućiti da i sva ona lica koja su iz biračkog spiska nezakonito obrisana, jer ne glasaju za partiju na vlasti, ponovo budu vraćena u ovaj dokument kako bi mogla da ostvare svoje Ustavom i Zakonom garantovano pravo da slobodno biraju.

 

Ovim putem zahtijevamo od ministra Konjevića da konačno počne sa poštovanjem Zakona o biračkim spiskovima i da obezbijedi da se inspekcijski nadzor biračkog spiska do kraja sprovede, te da prekine sa izgovorima kako MUP nema kapaciteta da taj posao uradi na zakonit način, imajući u vidu da se radi o ubjedljivo najvećoj instituciji u Crnoj Gori koja zapošljava najveći broj kadrova. Nesporno je da postoji ogroman javni interes da se obezbijedi da pripadnici MUP-a, umjesto što posjećuju predizborne skupove partije na vlasti, počnu da efikasno čiste birački spisak od neregularnosti i to bi Konjević kao prvi čovjek te institucije morao hitno da osigura.

 

Na samom kraju, pored podnijetih inicijativa, sada i presude Upravnog suda obavezuju MUP da sprovede inspekcijski nadzor biračkog spiska i da osigura njegovu tačnost i ažurnost, pa se nadamo da će u što hitnijem roku taj proces zaista biti i okončan i da će se Zakon o biračkim spiskovima i odluke Upravnog suda konačno ispoštovati.

 

MANS

Komentari su isključeni.