Ministarstvo finansija zaključilo 15 ugovora o privremenom obavljanju poslova

0

Ministarstvo finansijaMinistarstvo finansija Crne Gore zaključilo je u februaru ove godine, odnosno mjesec prije raspisivanja lokalnih izbora u većini crnogorskih gradova, čak 15 ugovora o privremenom obavljanju poslova na vremenski period od četiri mjeseca, pokazuju podaci Istraživačkog centra MANS-a, koji su dostavljeni agenciji MINA.

Tako je Ministarstvo finansija za radni angažman od 15. februara do 15. juna, zaključilo tri ugovora o povremenim poslovima sa licima koja imaju srednju stručnu spremu, i to za poslove daktilografa, kurira, te za potrebe Direktorata državnog trezora, ali se za ovog zaposlenog ne navodi opis posla.

Pored toga, sa 12 visokoškolaca zaključeni su ugovori o privremenim poslovima, takođe za vremenski period od 15. februara do 15. juna. U svakom od ovih ugovora navodi se da se zaposleni angažuju za potrebe raznih direktorata u Ministarstvu finansija, ali nigdje nijesu precizirani radni zadaci i jasan opis posla.

Prema Zakonu o radu, ugovori za privremeno obavljanje poslova zaključuju se na period od 120 radnih dana, odnosno četiri mjeseca, i to za poslove koji ne zahtijevaju posebno znanje i stručnost. S obzirom na činjenicu da je 12 uposlenih sa fakultetskom diplomom, koji će raditi za plate od 480 eura do 716 eura u bruto iznosu, postoji ogroman prostor za sumnju da su sa ovim licima zaključeni nezakoniti ugovori.

Takođe, podaci Istraživačkog centra MANS-a pokazuju da je Ministarstvo finansija krajem februara zaključilo i tri odvojena ugovora o djelu sa istim licem, i to za prevođenje dokumenata koje je realizovano u decembru i junu 2013. godine. Vrlo je zanimljivo da su sa istim licem u decembru prošle godine zaključena još dva ugovora o djelu po osnovu prevođenja, pa je nejasno da li se radi o stvarnim potrebama ili fiktivnim ugovorima.

Pored toga, u januaru ove godine, Ministarstvo finansija je sa tri lica zaključilo mjesečne ugovore o privremenim poslovima za kurira, te potrebe Direktorata za imovinsko pravne poslove i Direktorata za ekonomsku politiku i razvoj. Inače, ovo Ministarstvo je u januaru zaključilo i 11 ugovora na neodređeno vrijeme sa uposlenima.

Državna revizorska institucija je ranije ovakva zapošljavanja u državnim organima ocijenila nezakonitim i preporučila Vladinim institucijama da prestanu sa takvom praksom. Međutim, preporuka se ne poštuje, već se ugovori o djelu ili povremenim poslovima kontinuirano produžavaju, što je idealan način za političke ucjene zaposlenih u izbornom periodu.

Na kraju, dokumentacija dostupna Istraživačkom centru MANS pokazuje da prethodnih mjeseci Ministarstvo finansija nije usamljeno u zaključivanju ugovora o povremenim poslovima. Tako je Ministarstvo pravde u februaru sa četiri lica zaključilo ugovore o privremenim poslovima, dok su u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija u tom mjesecu angažovana dva lica.

I Fond za zdravstveno osiguranje je krajem januara ove godine zaključio ugovore o djelu sa tri lica, na vremenski period od tri mjeseca, za radna mjesta koja predstavljaju redovne poslove Fonda, kao što su: saradnja sa Poreskom upravom, vođenje evidencije osiguranih lica, izdavanje i ovjera zdravstvenih knjižica, arhiviranje dokumentacije.

U februaru ove godine, u Fondu za zdravstveno osguranje zaposlena su još dva lica po osnovu ugovora o djelu na period od tri, odnosno četiri mjeseca, i to za obavljanje poslova sekretarice, kao i pomoći u svakodnevnoj administraciji računarskog sistema.

Ovo istraživanje urađeno je uz podršku Evropske unije i Ministarstva inostranih poslova Švajcarske. Sadržaj istraživanja predstavlja mišljenje MANS-a i ne odražava stavove donatora.

Komentari su isključeni.