Nacrt Strategije razvoja energetike je nerealan dokument i ne nudi održiv energetski razvoj

0

Nevladine organizacije Green Home i MANS danas su Ministarstvu ekonomije dostavile setove komentara na Nacrt Strategije razvoja energetike i Stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu, dokumenta koji je nastavak pogubne Vladine politike da Crnu Goru pretvori u sirovinsku bazu za izvoz struje ka Italiji.

Dokumentom se za manje od 20 godina projektuju ulaganja od nevjerovatnih 4,3 milijarde eura, od čega bi investiranje privatnog sektora iznosilo čak 2,3 milijarde, dok bi ulaganje države, čije su energetske kompanije već u rukama italijanskih kompanija, iznosilo 1,1 milijardu. Ovim se nedvosmisleno otvara mogućnost da domaći resursi pređu u privatne ruke, a Crna Gora postane kolonija moćnih energetskih kompanija.

Istovremeno, ponuđeni scenario ni jednom riječju ne potvrđuje da će građani imati bilo kakve koristi od toga što će im biti trajno uništen ogroman dio državne teritorije, već ukazuje da će od enormne eksploatacije crnogorskih resursa isključivu korist imati privatne kompanije koje će prodavati tu struju, kao i građani Italije koji će je dobijati po jeftinijim cijenama, za razliku od crnogorskih građana.

Štaviše, Nacrtom Strategije se Regulatorna agencija za energetiku otvoreno poziva da prilikom određivanja cijene struje vodi računa o interesima investitora i odobrava im prihvatljiv povrat na investicije, što će neminovno dovesti do ogromnih poskupljenja struje u narednim godinama.

Pored toga, da bi opravdali potrebu izgradnje ogromnog broja energetskih objekata, Vladini eksperti koji su izradili Nacrt Strategije su pribjegli manipulaciji, pa su tako predvidjeli da će Kombinat aluminijuma Podgorica raditi u punom kapacitetu u narednih 20 godina, što već sada nije slučaj.

Na ovaj način su prikazali navodni deficit električne energije,  pa je iluzorno raspravljati o strategiji energetike bez alternativnog scenarija o budućnosti Kombinata aluminijuma Podgorica, kao najvećeg potrošača struje u zemlji.

Takođe začuđuje upornost kojom se ne odustaje od projekta izgradnje brana na Morači, pri čemu se autori pozivaju na podatke koji su javnosti predstavljeni 2010. godine, a za koje je već utvrđeno da su zastarjeli,  prevaziđeni i da nijesu opravdali ekonomski interes države za realizaciju ovog projekta.

Podsjećamo da su Green Home i MANS tokom javne rasprave saopštili da Nacrt Strategije razvoja energetike predstavlja nerealan dokument, koji ne nudi održiv energetski razvoj države.

Naime, sama činjenica da je planirana izgradnja najmanje dvije nove termoelektrane, pet velikih i na desetine malih hidroelektrana, uz dvije velike vjetroelektrane, te elektrane na biomasu i izgradnju gasovoda, dovoljno za sebe govori da bi realizacija ovolikog broja energetskih objekata imala nesagledive posledice na životnu sredinu, kao i imovinu i zdravlje ljudi.

Zbog toga Green Home i MANS zahtijevaju da se Nacrt strategije razvoja energetike vrati na ponovnu izradu, kako bi se javnosti ponudila racionalna, opravdana i realna rješenja razvoja energetike u korist javnog i interesa svih građana, a ne privatnih domaćih i inostranih kompanija.

Green Home i MANS

Komentari su isključeni.