Naknade se isplaćivale uoči izbora

0

golubovic-vukaPredsjednik Opštine Berane, Vuka Golubović je samo deset dana prije prethodnih parlamentarnih izbora donio Odluku o naknadi štete od elementarnih nepogoda u visini od 80 hiljada eura na ime saniranja štete na stambenim i pomoćnim objektima nastale usled vremenskih neprilika, pokazuju podaci Istraživačkog centra MANS-a.

Naime, zvanični podaci pokazuju da je Golubović 04. oktobra 2012. godine odobrio isplatu 80.000 eura, odnosno 8,2 odsto od ukupno procijenjene štete vlasnicima stambenih i pomoćnih objekata, a koja je ukupno iznosila oko 975 hiljada eura prema Izvještaju o procjeni štete na nivou beranske opštine.

U pitanju je bila isplata novca za elementarne nepogode koje su se dogodile još u februaru 2012. godine, a koje je Opština odlučila isplatiti tek osam mjeseci nakon toga, ali desetak dana uoči parlamentarnih izbora koji su održani 14. oktobra te godine.

Istraživački centar MANS-a je još na primjeru Opštine Cetinje i Opštine Mojkovac ukazao na praksu isplate novca iz državnog budžeta za potrebe pokrivanja i sanacije posljedica elementarnih nepogoda, i to tek nakon nekoliko mjeseci pošto se same vremenske neprilike dogode.

Tako je Opština Mojkovac u 2012. godini isplatila 70.000 eura po osnovu štete nastale početkom te godine zbog elementarnih nepogoda, što je bilo za šest puta više nego što je budžetom Opštine opredijeljeno za istu godinu. Naime, 60.000 eura uplaćeni su iz budžeta Ministarstva finansija, kako bi se na što lakši način obezbijedili „sigurni“ glasovi za Demokratsku partiju socijalista, što je potvrdila i afera „Snimak“ kada je gradonačelnik mojkovačke opštine zatražio krajem avgusta 2012. godine da se naknade za elementarne nepogode isplate upravo članstvu DPS-a.

Predsjednik opštine Mojkovac, Dejan Medojević je tada rekao: “Znate da je naša opština u prethodnom periodu imala dosta elementarnih nepogoda i da, ukoliko postoji mogućnost za isplatom šteta našem članstvu, smatram da bi dobro pomogli, i to bi pomoglo nama na terenu”.

Takođe, neposredno uoči parlamentarnih izbora, Vlada je septembra 2012. godine u budžet prijestonice Cetinje „ulila“ 60.000 eura za isplatu pomoći građanima za saniranje posljedica od elementarnih nepogoda, a koje su se dogodile osam mjeseci ranije.

U mjesecu kada su se nepogode i desile, Vlada je uplatila svega 10.000 eura pomoći po ovom osnovu, što dovodi do zaključka da je prijestonica Vladi interesantna tek uoči održavanja parlamentarnih, odnosno predsjedničkih izbora, te da se sredstva uplaćuju onda kada je to partijama pogodno za manipulaciju, a ne onda kada su ona zaista i potrebna.

Kada se posmatra ukupna suma koja je izdvojena za sanaciju elementarinih nepogoda, odnosno suma kojom su opštine mogle raspolagati na teretnu u komunikaciji sa građanima, prema podacima iz završnog računa budžeta Crne Gore za 2012. godinu, Vlada Crne Gore je za tu svrhu prenijela sredstva u iznosu od čak jedan milion eura. Ovolika suma, kao i dinamika njene isplate koja gotovo uvijek podrazumijeva predizborni period, otvara ogroman prostor za sumnju da se upravo ova vrsta nadoknade koristila za osvajanje političke podrške na terenu.

Sa druge strane, novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih partija u svom članu 19a, u predizbornom periodu izričito zabranjuje isplatu jednoktatnih naknada steta izvanih vremenskim i drugim nepogodama, što je do sada, evidentno bila praksa u mnogim crnogorskim opštinama.

Ovo istraživanje je urađeno uz podršku Evropske Unije i Ministarstva inostranih poslova Švajcarske. Sadržaj istraživanja predstavlja mišljenje MANS-a i ne odražava stavove donatora.

Komentari su isključeni.