Nakon nezakonite takse, Vlada spremila akcize za veću cijenu goriva

0

Vlada Crne Gore izmjenama postojećeg Zakona o akcizama koji trenutno razmatra Skupština kojim se povećavaju akcize na gorivo, pokušava da nadomjesti taksu na gorivo koju je za potrebe izgradnje autoputa mjesecima nezakonito naplaćivala od crnogorskih građana i po tom osnovu im praktično otela oko deset miliona eura.

Predlogom zakona, Vlada je planirala da poveća akcize na skoro sve vrste goriva koje koriste građani i privreda, dok sa druge strane ne odustaje od namjere da kompanijama koje su uključene u projekat izgradnje autoputa, obezbijedi gorivo po nižoj, privilegovanoj cijeni.

Naime, Vlada planira uvođenje posebne akcize koja će se obračunavati samo na ono gorivo koje se bude trošilo za potrebe izgradnje autoputa i koja će biti niža u odnosu na akcize za gorivo koje kupuju svi ostali. Tako se predviđa akcizna stopa od 169 eura na hiljadu litara goriva, uprkos tome što je u julu ove godine Komisija za kontrolu državne pomoći taj predlog Vlade ocijenila kao neusklađen sa Zakonom o kontroli državne pomoći.

Naime, Vlada je u julu Komisiji za kontrolu državne pomoći dostavila izmjene zakona o akcizama, kojim je definisala da visina akcize na gorivo za industrijske i komercijalne svrhe prilikom uvoza iznosi 350 eura na hiljadu litara, ali da izuzetno za gorivo „koje uvozi i nabavlja izvođač radova za izgradnju autoputa Bar-Boljare iznosi 169 eura na hiljadu litara“.

Komisija je tada utvrdila da zakonski predlog nije usklađen sa Zakonom o kontroli državne pomoći, jer se radi „nedozvoljenoj operativnoj pomoći, odnosno pomoći koja ima za cilj smanjenje tekućih rashoda nekog privrednog društva koja se ne može smatrati usklađenom sa unutrašnjim tržištem, osim ukoliko se dodjeljuje radi rješavanja slabosti privrednih društava u manje razvijenim regionima“.

U konkretnom slučaju, Komisija je ocijenila da se radi o pomoći koja se dodjeljuje kao podrška u realizaciji redovnih aktivnosti privrednog društva, zbog čega se radi o nedozvoljenoj državnoj pomoći kojom se narušava ili može narušiti slobodna konkurencija na tržištu.

Uprkos takvom stavu Komisije za kontrolu državne pomoći, Vlada je gotovo istu stvar ponovo definisala u najnovijem zakonskom predlogu koji je trenutno pred poslanicima tako što je predvidjela da je akciza za motorna goriva „za izvođenje radova na projektu autoputa Bar Bojare 169 eura na hiljadu litara“.

U situaciji kada ne postoji nezavisna kontrola implementacije projekta izgradnje autoputa, usvajanje ovakvog zakona otvoriće širom vrata za zloupotrebe ove akcize. MANS je u prethodnom periodu više puta upozoravao da će bez adekvatnog nadzora biti nemoguće ustanoviti nivo zloupotreba, naročito u dijelu koji se tiče podizvođača na projektu izgradnje autoputa. Oni će imati pristup jeftinijem gorivu, bez kontrole da se ono u potpunosti troši samo na projektu autoputa, ili ga te kompanije koriste i za potrebe svojih drugih projekata.

Na kraju podsjećamo da se zakon o akcizama odnosi na materijalna prava i obaveza građana, pa je nesporno da će na plenumu za njegovo usvajanje biti potrebna kvalifikovana većina, tj većina glasova svih poslanika crnogorskog parlamenta, te da bi svaka drugačija većina predstavlja krajnje neodgovoran odnos prema građanima, ali i nepoštovanje crnogorskog Ustava.

MANS poziva poslanike crnogorskog parlamenta da ne podrže Vladin Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama, koji je na dnevnom redu sjednice koja je počela danas, jer bi njegovo usvajanje uticalo na veću cijenu goriva za potrošače u narednoj godini.

MANS

Komentari su isključeni.