Niz odredbi u Uredbi o naknadi troškova za pristup informacijama suprotno Zakonu

0

FAI-SPIVlada Crne Gore je građanima ograničila pristup javnim informacijama kroz propisivanje nerealno visokih troškova postupka, suprotno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama.

Vlada je donijela Uredbu o naknadi troškova postupka za pristup informacijama u posjedu državnih organa koja sadrži niz odredbi suprotnih Zakonu o slobodnom pristupu informacijama. Tom uredbom je propisano da građani koji traže podatke od državnih organa i javnih preduzeća moraju platiti duplo veće troškove kopiranja, nego što ih obračunavaju privatne fotokopirnice, iako Zakon propisuje da se mogu naplatiti samo stvarni troškovi.

Drugim riječima, Vladu obavezuje zakon da građanima naplati isključivo realne troškove, a u praksi Vlada na građanima zaradjuje dvostruko više nego što to čine privatne fotokopirnice kojima je to izvor profita.

Na taj način Vlada stvara dodatne prepreke za građane koji žele da je kontrolišu i koriste svoje pravo na pristup podacima.

Štaviše, u praksi se ta uredba Vlade uveliko zloupotrebljava kako bi se faktički sakrili podaci koje javnost ima pravo da zna kroz obračun besmisleno velikih troškova postupka.

Na primjer, Elektroprivreda Crne Gore koja stiče ogromne ekstra profite na račun građana, podatke koje bi i sama trebala da objavljuje na internetu, izuzetno skupo naplaćuje. Tako je samo u poslednje tri godine EPCG tražila preko 10.000 eura za objavljivanje informacija od javnog interesa.

Sličan je i primjer Centralnog registra Privrednog suda koji sada vodi Poreska uprava. Naime, u tom registru se nalaze podaci o kompanijama i po zakonu te informacije moraju biti dostupne javnosti. Međutim, u poslednje tri godine, taj Registar je tražio skoro 4.000 eura da objavi podatke koje slične institucije u drugim državama redovno objavljuju na svojim internet prezentacijama. Na taj način pokušali su da nam ograniče pristup podacima o firmama čiji vlasnici su javni funkcioneri ili lica povezana sa organizovanim kriminalom, umjesto da te podatke objavljuju po službenoj dužnosti.

Imajući u vidu značaj transparentnosti za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i činjenicu da je pravo na pristup informacijama prepoznato i u Ustavu Crne Gore, tražimo da Vlada donese novu Uredbu, u skladu sa zakonom i na taj način omogući građanima da zaista ostvare svoja prava.

U suprotnom, pristup informacijama u Crnoj Gori će očigledno biti luksuz za svakog prosječnog građanina, iako predstavlja jedno od osnovnih prava svakog čovjeka, čije ispunjenje treba da obezbijedi Vlada Crne Gore.

MANS

Komentari su isključeni.