Upravni sud se pridružuje Vladi u prikrivanju informacija

0

Upravni sudPraksa Upravnog suda u prethodna dva mjeseca potvrđuje da je crnogorsko sudstvo pod direktnom kontrolom izvršne vlasti, te da odluke donosi i kreira sudsku praksu prema njenim i interesima njenih funkcionera. Naime, početkom marta Sudski savjet je za predsjednicu Upravnog suda izabrao Branku Lakočević, dotadašnju višegodišnju pomoćnicu ministra pravde. Tako je nastavljena uobičajena praksa da se na visoke funkcije u sudstvu biraju visoki funkcioneri izvršne vlasti i na taj način im se omogućava da oni lično, ili sud čijim radom rukovode, ocjenjuju zakonitost akata izvršne vlasti, pa i onih u čijem donošenju su neposredno učestvovali.

Tako je za samo dva mjeseca došlo i do promjene višegodišnjih stavova Upravnog suda, bez ikakvog obrazloženja i razloga koji bi upućivali na opravdanost takvog postupanja.

Podsjećamo da je Upravni sud u unutrašnjoj i međunarodnoj javnosti bio prepoznat kao sud koji postupa nezavisno, prvenstveno od izvršne vlasti i kao sud koji je donio značajan broj presuda kojima je utvrdio da su akti izvršne vlasti nezakoniti. Međutim, umjesto da svoju praksu promijeni i počne donositi zakonite akte, izvršna vlast preko Sudskog savjeta u kome su takođe dojučerašnji njeni funkcioneri, očigledno pokušava i uspijeva da promijeni praksu tog suda.

Posljednja u nizu promjena višegodišnjih stavova Upravnog suda je odluka tog suda kojom se odbacuje tužba predsjednika Anketnog odbora Skupštine Crne Gore Koče Pavlovića protiv rješenja MONSTAT-a i kojom se spisi predmeta dostavljaju Ministarstvu finansija na odlučivanje. Za razliku od ovog stava, isti Upravni sud je prethodno dva puta postupao po istim tužbama koje je u ime Koče Pavlovića podnosio advokat Veselin Radulović i u oba slučaja donosio je presudu kojom se rješenje MONSTAT-a poništava kao nezakonito. Tako je Upravni sud dva puta utvrdio da MONSTAT predsjedniku Anketnog odbora nezakonito uskraćuje podatke od značaja za parlamentarnu istragu.

Zato se nameće logično pitanje zašto je Upravni sud naprasno promijenio stav u ovom predmetu nakon izbora predsjednika suda direktno iz vrha izvršne vlasti. Zašto Upravni sud sada smatra da izvršna vlast treba da odlučuje o pravu poslanika i predsjednika Anketnog odbora Skupštine Crne Gore da pristupi podacima čije otkrivanje bi moglo da ukaže na izvršenje težih zloupotreba upravo od strane izvršne vlasti?

Sumnje u razloge za promjenu stava Upravnog suda dodatno potvrđuje činjenica da se, po pravilu, ovakva odluka donosi odmah po prethodnom ispitavanju tužbe, jer je logično da sud odmah po prijemu tužbe zna je li nadležan da odlučuje o njoj ili spise treba dostaviti drugom organu na odlučivanje. Ipak, Upravni sud nije odmah tužbu odbacio već je zakazao javnu raspravu, kao i u prethodna dva slučaja kada je poništavao odluke MONSTAT-a, ali je sada tužbu odbacio i odlučio da je dostavi Ministarstvu finansija.

Jedina okolnost koja se promijenila u odnosu na prethodne dvije tužbe koje je Upravni sud usvajao, jeste to što je u međuvremenu na čelo Upravnog suda izabran višegodišnji visoki funkcioner izvršne vlasti. Zato su sudije Upravnog suda dužne objašnjenje strankama, ali i javnosti uopšte, šta je razlog za promjenu višegodišnjih stavova i prakse.

MANS ukazuje da ovo nije jedini slučaj u kome je uočeno da Upravni sud nakon promjene predsjednika suda mijenja i višegodišnji stav. Za razliku od prethodnih godina kada je Upravni sud bio prepoznat kao nezavisan od izvršne vlasti, prethodnih mjeseci se značajno umanjio broj presuda kojim je sud usvajao tužbe. Takva praksa dodatno će poljuljati povjerenje u rad sudova i u njihovu nezavisnost, jer je teško povjerovati da je izvršna vlast počela da donosi zakonite odluke samo zato što je pomoćnica ministra pravde napustila i prešla na sudijsku funkciju.

Poznato je da je izvršna vlast na svaki način opstruirala parlamentarnu istragu afere Snimak i da je na svaki način prikrivala sve podatke koji bi doprinijeli rasvjetljavanju brojnih izbornih zloupotreba. Čini se da je promjenom stavova bez obrazloženja, sada i Upravni sud počeo da doprinosi opstrukciji ili bar odugovlačenju i odlaganju rješavanja afere Snimak.

MANS

Komentari su isključeni.