Nova gradska vlast mora napraviti otklon od Mugošine prakse

0

Miomir MugosaMANS je danas pozvao sve političke partije koje pretenduju da vrše vlast u Glavnom gradu da pokažu spremnost i obavežu se da će nova vlast u Podgorici predstavljati otklon od svega onoga što je predstavljala vladavina bivšeg gradonačelnika Miomira Mugoše.

Sakrivanje ključnih informacija, te dokumenata koji po svojoj prirodi moraju biti javno dostupni je uz brojne afere obilježio dosadašnju vladavinu Mugoše koji je po svaku cijenu pokušavao da civilnom sektoru i medijima ograniči pristup podacima koji bi povećali transparentnost rada Glavnog grada, ali što je važnije koji bi ukazali na moguću korupciju i zloupotrebu službenog položaja.

Prateći prethodne lokalne izbore koji su održani u Podgorici, MANS je posebno analizirao trošenje javnih fondova i njihovu zloupotrebu u cilju promovisanja DPS-a i ostvarivanja uticaja na birače u Podgorici. U tom smislu, posebno je praćen rad Sekretarijata za finansije od kojeg je i tražen veći dio informacija o tome kako je novac trošen uoči lokalnih izbora.

Pored brojnih infrastrukturnih projekata koje je Glavni Grad realizovao sam ili u saradnji sa nekim od državnih organa, a čije kompletiranje se “tempiralo” da se poklopi sa održavanjem lokalnih izbora, sakrivanje podataka o tome kako su trošena sredstva iz budžeta Podgorice je dodatno otvorilo prostor za sumnju da je novac poreskih obveznika nezakonito trošen uoči održanih lokalnih izbora.

Naime, u okviru istraživanja kako državne institucije troše svoje budžete uoči izbora, kako bi registrovali moguća odstupanja od uobičajene dinamike isplata iz trezora, MANS je i od podgoričkog Sekretarijata za finansije zatražio takozvane analitičke kartice koje sadrže informaciju kada je i na koji način trošen novac. Pored datuma isplate i iznosa, analitička kartica sadrži informaciju o tome kome je novac isplaćen i po kom osnovu.

Ipak, na dokumentima koja su dostavljena MANS-u na osnovu zahtjeva za slobodan pristup informacijama, podgorički sekretarijat je sakrio podatke o “svrsi uplate” čime je faktički onemogućio da se utvrdi za koje je namjene novac stvarno utrošen.

Pomenuti primjer sam po sebi govori o netransparentnosti u postupanju zvaničnih organa Podgorice kada je u pitanju primjena Zakona o slobodnom pristupu informacijama, čiji je osnovni cilj upravo da obezbijedi javnost rada državnih i lokalnih organa, buduci da građani imaju pravo da znaju kako se troši njihov novac.

Osim Sekretarijata za finansije u neosnovanom zabranjivanju pristupa informacijama ili potpunom ignorisanju zahtjeva prednjače i Kabinet gradonačelnika Podgorice, kao i podgorički Centar za socijalni rad, koji su odbili da dostave podatke o platnim listama i spiskovima zaposlenih, te isplatama jednokratnih socijalnih naknada.

Pored izbornih tema, Miomir Mugoša je jedan od funkcionera DPS-a koji je najdrastičnije kršio Zakon o slobodnom pristupu informacijama, a isti recept zabrane davanja informacija je važio i za njemu podređene, pa je tako do danas tajna većina podataka o opstinskih poslova, dodjeli stanova, zaposlenjima, iznosima zarada, naknada zarada i slično.

Sve ovo nameće potrebu ne samo revizije ranijih Mugošinih odluka, već bi nova gradska vlast trebalo znatno da poboljša javnost rada lokalnih organa i javnih ustanova koji kriju podatke kako se troši novac građana, kome se dodjeljuju stanovi, da li su zaposljenja po zakonu ili su partijska, kako se dijeli socijala.

Stoga zadatak nove gradske vlasti mora biti revizija Mugošinih dilova sklopljenih daleko od očiju javnosti i objava svih relevantnih podataka o poslovanju Glavnog grada, što je građanima garantovano nizom zakonskih propisa ove države. Poslovi poput onoga sa “Carinama” ili najnovijeg koji se odnosi na zemljište Kombinata aluminijuma moraju biti predmet dužne pažnje nove gradske vlasti kako se više nikada ne bi ponovilo da se poslovi sklapaju daleko od očiju javnosti, po matrici koju je Mugoša uveo kao pravilo u radu gradske uprave.

MANS

Komentari su isključeni.