Nova krivična prijava protiv kompanije “Zavala Invest”

0

zavala_budva_110708MANS je danas Vrhovnoj državnoj tužiteljici, Ranki Čarapić, podnio novu krivičnu prijavu protiv kompanije „Zavala Invest“ iz Budve, te odgovornih lica u toj kompaniji, izvršnog direktora Irine Babine i predstavnika Miraxa u Crnoj Gori, Vječslava Lejbmana.

Nova krivična prijava je podnijeta zbog sumnje da je „Zavala invest“ u toku izgradnje prekršila graševinsku dozvolu koju je krajem 2008. godine izdalo resorno Ministarstvo, a potpisao ministar Branimir Gvozdenović.

Izmjenama Krivičnog zakonika Crne Gore koji su usvojene sredinom 2008. godine nakon otkrivanja afere Zavala, nelegalna gradnja je definisana kao krivično djelo gdje se građenje bez građevinske dozvole, ili građenje suportno dozvoli kažnjava kaznom zatvora u trajanju od šest mjeseci do pet godina.

Građevinska dozvola je izdata za izgradnju 32 vile visoke turističke kategorije, dok podaci do kojih je došao MANS upućuju na sumnju da je investitor u toku izgradnje odstupio i od planiranih gabarita, ali i od namjene kompletnog kompleksa na Zavali.

U Zapisniku sa sastanka kupaca vila na Zavali se prenosi svjedočenje Dejana Markovića, predstavnika kompanije „Monterra Montenegro“ koja izvodi radove: „Od prvog dana radovi se izvode bez odgovarajućih dozvola za izgradnju, samo na osnovu garancija Lejbmana da će lično regulisati sva pitanja. I na današnji dan Investitor nema utrvrđenu i usaglašenu projektnu dokumentaciju. Izgrađeni objekti odstupaju od građeviske dozvole (sutereni, krovne terase, liftovi).

Pored toga, uprkos činjenici da je dobila dozvolu za izgradnju turističkog kompleksa, kompanija „Zavala-invest“ je pune dvije godine reklamirala projekat Astra Montenegro kao rezidencijalno naselje, odnosno vile na Zavali na tržištu nudila kao stanove. Osim u Crnoj Gori, prodaja apartmana je reklamirana i na sajmovima nekrentina u inostranstvu o čemu je redovno bila informisana i domaća javnost. Na sajtu Miraksa i posebnom sajtu Astra Montenegro, kompletan posao se i dalje reklamira kao prodaja vila i apartmana, dok se u budvanskoj kancelariji Miraksa još uvijek mogu dobiti informacije o uslovima prodaje.

Dodatna potvrda činjenice da Astra Montenegro nije i neće biti „turistički biser“ Budve, već samo još jedno u nizi stambenih naselja, predstavlja i spisak od 42 ruska državljanina koji su već kupili svoje stanove na Zavali.

Resorno Ministartvo urbanizma je od početka izgradnje objekata na Zavali imalo punu informaciju o tome, ali nije reagovalo po službenoj dužnosti zbog čega je MANS juče i zvanično zatražio da se izvrši inspekcijski nadzor i preispita izdata građevinska dozvola jer ona više ne odgovara stanju na terenu.

Ovim putem još jednom pozivamo Vrhovnu državnu tužiteljicu, Ranku Čarapić, da prestane da ignoriše činjenice i dokaze i procesuira ključne aktere afere Zavala, umjesto što svojim neradom i javašlukom sramoti tužilačku organizaciju Crne Gore.

Dejan Milovac
Direktor Programa za urbanizam

Komentari su isključeni.