Nova krivična prijava zbog Solane – uprava Katastra morala znati za nezakonite hipoteke

0

MANS je danas Specijalnom državnom tužiocu za organizovani kriminal i korupciju podnio krivičnu prijavu protiv više lica zbog sumnje da su protivzakonito opteretili državnu imovinu ulcinjske Solane u korist dobijanja kredita za treća lica.

Solana-krediti

Krivična prijava je podnijeta protiv Mića Orlandića, bivšeg direktora Uprave za nekretnine i Dževdeta Čaprićija, sadašnjeg načelnika ulcinjskog katastra, Jelice Petričević, bivše zamjenice generalnog direktora Prve Banke Crne Gore, Dragana Đuranovića, službenika Crnogorske komercijalne banke (CKB), te osnivača kompanije Flash i Absolute, Veselina Barovića, Bojše Šotre, Zijada Blekića, Bećira Perazića i Vlatka Aprcovića.

Prema podacima do kojih je došao Istraživački centar MANS-a, u periodu od 2005. do sredine 2008. godine pomenuta lica su sklopila ili posredovala u sklapanju više štetnih kreditnih ugovora kojima je protivzakonito državna imovina založena kao sredstvo obezbijeđenja.

U pomenutom periodu uzeto je čak sedam kredita ukupne vrijednosti oko 5,2 miliona eura, a kao sredstvo obezbijeđenja pod hipoteku je stavljena državna imovina nad kojom je preduzeće „Bajo Sekulić# imalo samo pravo korištenja, nikako svojine.

Od CKB su u periodu 2005. – 2006. godina uzeta tri kredita ukupne vrijednosti nešto preko pola miliona eura, dok su 2007. i 2008. godine uzeta još četiri kredita od Prve Banke ukupne vrijednosti od 4.7 miliona eura.

Prva dva kredita je ispred preduzeća „Bajo Sekulić“ potpisala tadašnja direktorica Jelena Aleksić, dok je ugovore o stavljanju državne imovine pod hipoteku potpisao danas pokojni stečajni upravnik Milorad Iković. Potpisnik nezakonitog ugovora o hipoteci sa strane CKB je bio njen službenik Dragan Đuranović.

Tako sklopljeni ugovori o kreditu i hipoteci su bez problema verifikovani od strane ulcinjskog katastra, gdje je rješenja o stavljanju tereta na državnu imovinu potpisivao tadašnji i današnji načelnik lokalnog katastra Dževdet Čaprići. Čaprići funkciju načelnika katastra obavlja još od 2002. godine kada je postao i član Opštinskog odbora i Izvršnog odbora vladajuće Demokatske partije socijalsta (DPS) za Ulcinj.

Za sve ostale kredite koji su uzeti, procedura je bila ista. Ugovore o hipoteci je potpisivao stečajni upravnik, a načelnik Čaprići je kompletan posao verifikovao izdavanjem rješenja katastra kojim se potvrđivalo da je državna imovina stavljena pod hipoteku. Čak i onda kada je u rješenjima navođeno da se radi samo o pravu korišćenja, a ne pravu svojine, ulcinjski katastar je legalizovao nezakonite hipoteke. U periodu od tri godine, Čarpići je potpisao ukupno pet rješenja kojima je državna imovina opterećena sa ukupno 5,2 miliona kredita.

Imajući u vidu da se radi o preko 15 miliona kvadrata državnog zemljišta na jednoj od najatraktivnijih lokacija na primorju, ostaje veoma malo prostora za sumnju da tadašnji direktor Uprave za nekretnine, Mićo Orlandić nije imao informaciju o tome šta se dešava u područnoj jednici katastra u Ulcinju. Ipak, ni nakon što je na račun državnog zemljišta podignut i sedmi kredit, Orlandić nije preduzeo ništa kako bi spriječio očigledno kršenja zakona i ugrožavanje državne imovine.

Zanimljivo je da najveći kredit u iznosu od tri miliona eura za koji se garantovalo državnom imovinom nije čak ni isplaćen preduzeću „Bajo Sekulić“, već je direktno išao na račun podgoričke kompanije „Flash“ koja je u Solani posjedovala tek dio akcija.  Ovaj kredit je dala Prva Banka koju je u tom poslu zastupala tadašnja zamjenica generalnog direktora Jelica Petričević, a ispred „Flasha“ ugovor je potpisao jedan od njegovih osnivača, Bećir Perazić. Kompaniju „Flash je osnovala barska firma „Absolute“ zajedno sa premijerovim prijateljem Veselinom Barovićem, Biošom Šotrom i Zijadom Blekićem. Pored Perazića, barski Absolute su osnovali i Vlatko Aprcović, te kajmanska offshore kompnija „Balkan Investment Menagment Limited“ sa za sada nepoznatom vlasničkom strukturom.  Prema podacima iz Centralnog registra privrednih subjekara, i „Flash“ i „Absolute“ su obrisane, što sudbinu zemljišta Solane koja je opterećena hipotekama čini još neizvjesnijom.

MANS poziva Specijalno državno tužilaštvo da bez odlaganja otvori slučaj Solane i prije nego što nastupe veće štete po državnu imovinu, proceusira sva lica, prvenstveno ona iz državne uprave, koja su učestvovala u svim nezakonitim radnjama.

Dejan Milovac
Direktor Istaživačkog centra
MANS

Komentari su isključeni.