Odakle Marovicima pola miliona eura za kucu u Budvi?

1

Kuca-Babin DoDok Specijalni državni tužilac za organizovani kriminal počinje provjeru o blizu 4 miliona američkih dolara koji su se 2006. i 2007. godine nalazili na tajnom švajcarskom računu Đorđine Marović, Istraživački centar MANS-a objavljuje dokumentaciju o jednom od objekata porodice Marović u Budvi za koji postoji sumnja da je kupljen novcem koji Svetozar Marović nije prijavio nadležnim organima. Prema dokumentaciji kojom raspolaže MANS, porodica Marović je u izgradnju novog objekta u srcu Budve uložila najmanje pola miliona eura koje nisu prijavljene Komisiji za sprečavanje sukoba interesa.

Naime, početkom 2012. godine, Đorđina Marović je za iznos od 300.000 eura kupila kuću od 207m2 sa zemljištem od oko 800m2. Posjed se nalazi u budvanskom naselju Babin do, u blizini glavne gradske raskrsnice.  U ugovoru o kupoprodaji se potvrđuje da je Marovićka ovaj iznos u cjelosti isplatila prodavcu nekretnine i prije potpisivanja i ovjere ugovora kod notara. Objekat i zemljište su Đorđini prodati bez ikakvih tereta i ograničenja.

Namjera porodice Marović je bila da na ovom posjedu gradi potpuno novi objekat, pa je tako Đorđina Marović 29, avgusta 2012. godine predala zahtijev za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju stambenog objekta sa četiri etaže, ukupne površine od oko 850 m2. Dozvola je izdata već 18. septembra iste godine, nešto preko dvije sedmice od kada je zahtijev podnijet budvanskom sekretarijatu za prostorno planiranje.

Početkom septembra je sklopljen i ugovor o plaćanju komunalija PDF po kojom je superuga Svetozara Marovića na ime komunalija uplatila 68.401,39 EUR.

Sastavni dio dokumentacije koja je dostavljena uz zahtijev za izdavanje građevinske dozvole je činila i polisa osiguranja PDF koja se po zakonu zahtijeva od investitora prilikom izgradnje novog objekta. Polisa osiguranja koju je potpisala Đorđina Marović sadržava i proračunsku vrijednost radova na njenom objektu koji su procijenjeni na 306.334,62 Eura.

Na taj način, ukupna vrijednost nove zgrade Marovića koja uključuje zemljište na kojem je izgrađena i plaćene komunalije, popela se na preko 670.000 eura.

Sa druge strane ukupni godišnji prihodi porodice Marović su na kraju 2011. godine iznosili blizu 32.000 eura i činili su ga plate Svetozara i Milene Marović, jer prema podacima iz imovinskog kartona koji je Marović predao, njegova supruga Đorđina u tom periodu nije bila zapošljena. Ipak, i pored toga, porodica Marović je u 2012. godini finansirala kupovinu placa i stare kuće  i platila komunalije sa ukupno 370.000 eura.

Pod predpostavkom da je kompletni prihod iz 2011. godine “ostavljen sa strane” i da nisu trošili bilo što na životne potrebe, porodici Marović je i dalje nedostajalo blizu 340.000 eura kako bi na legalan način finansirali kupovinu posjeda u Babinom  dolu i plaćanje komunalija za izgradnju novog objekta.

U imovinskom kartonu koji je Marović predao za pomenuti period, nema informacija o tome da su za kupovinu nekretnine uzimani bilo kakvi krediti ili da je Đorđina pozajmljivala bilo koju količinu novca.

Isto se odnosi i na najmanje 306.000 eura kojima su finansirani građevinski radovi na novom objektu. U prijavi za 2013. godinu, porodica Marović je prijavila još manje godišnje prihode, jer je Milena Marović prestala da bude član domaćinstva u smislu Zakona o konfliktu interesa i oni su iznosili blizu 27.000 eura. U tom periodu je Đorđina prijavila i kredit kod Prve Banke Crne Gore u iznosu od 85.000 Eura, što je i dalje bilo nedovoljno da se legalno finansira izgradnja novog objekta vrijednog najmanje 306.000 eura. Objekat na parceli Đorđine Marović je danas u finalnoj fazi izgradnje i nije poznato da li je koštao i više od procijenjene sume, kao ni odakle je porodica Marović platila ovu investiciju.

Kada se uporede zvanični prihodi porodice Marović koje je potpredsjednik DPS-a prijavio Komisiji za spriječavanje konflikta intresa sa onim što je Đorđina potrošila za kupovinu posjeda i izgradnju novog objekta, dolazi se do zaključka da je za zakonito finansiranje ove investicije falilo najmanje pola miliona eura.

MANS će i ove podatke dostaviti Vrhovnom državnom tužiocu kako bi se utvrdilo da li je i nova zgrada Marovića u Budvi finansirana iz novca kojemu se ne može objasniti porijeklo, te da li se kao i u slučaju tajnih švajcarskih računa radi o nezakonitom bogaćenju.

 

“Četiri zida i krov”

Prilikom predaje imovinskog kartona za 2006. godinu, Svetozar Marović je “zaboravio” da prijavi čak tri stana ukupne površine od blizu 300 m2 i jedan poslovni prostor u Budvi koji su se vodili na njegovu kćerku Milenu.  Pravdajući sakrivanje imovine od nadležne Komisije za sprječavanje konflikta interesa, Marović je tada saopštio: “U jednom dijelu Budve postoje četiri zida i jedan krov i ne postoji ništa drugo osim početka gradnje jednog jedinstvenog građevinskog objekta koji bi možda mogao da ima, ako smijem tako reći, kuhinju, nekoliko soba, možda u nekoj podjeli po kvadratima da bude tako.” On je takođe naveo da je “možda nekoliko dana  to bilo njegove kćerke”, ali da su objekat, kada su shvatili da je precijenjen, vratili ranijem vlasniku za isti uloženi novac.

Svetozar Marović tada nije javnosti objasnio odakle mu novac koji je tada tako “nespretno” uložio u kupovinu čak tri stana i poslovnog prostora svojoj kćerki Mileni.

_____________________________________________________________

Zemljište i stari objekat:                300.000,00 Eur (isplaćeno u 2012. godini)[1]

Komunalije:                                          68.401,39 Eur (isplaćeno u 2012. godini)[2]

Izgradnja novog objekta:              306.334,62 Eur

Ukupno:                                              674.736,01 Eur

Zvanični ukupni prihodi porodice Marović u 2011[3]:

·         Svetozar Marović –          20.400,00 Eur

·         Đorđina Marović –                      0,00 Eur

·         Milena Marović-               11.520,00 Eur

·         Ukupno                                31.920,00 Eur

Prihodovano u 2011. godini (svi članovi domaćinstva):                     31.920,00 Eur

Isplaćeno u 2012. godini (plac za gradnju i komunalije):               368.401,39 Eur

RAZLIKA:                                                                                                        – 336.481,39 Eur

[1] Podaci iz kupoprodajnog ugovora za objekat u Babinom dolu
[2] Podaci iz ugovora o plaćanju komunalija
[3] Podaci iz imovinskog kartona Svetozara Marovića

Dejan Milovac
Istraživački centar MANS-a

1 Comment

  1. vujisic aleksa

    ostavite neduznu postenu familiju na miru odakle svetozaru svi ti novci on ne umije dvije recenice krsteno da sastavi a ne da barata sa toliko para sram vas bilo on je blago retardiran stidite se svojih postupaka …..