Odmah utvrditi nalogodavce nezakonitog hapšenja zaposlenih u MANS-u

0

MANS je danas u otvorenom pismu pozvao ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića da odmah i bez odlaganja utvrdi ko je konkretno odgovoran za nezakonito postupanje pripadnika Uprave policije u slučaju hapšenja zaposlenih u MANS-u, ili da lično preuzme odgovornost za brutalno kršenje naših osnovnih ljudskih prava.

Izostanak reakcije policije na posljednoj akciji koju je MANS organizovao ispred parlamenta u znak protesta protiv odluke Skupštine i Vlade da zbog KAP-a poveća stopu PDV-a, pokazao je da je prethodno hapšenje bilo u potpunosti nezakonito i sprovedeno sa ciljem da se zastrašimo i obeshrabrimo.

Smatramo da je nedopustivo da ministar unutrašnjih poslova već danima “drži glavu u pijesku” kada je ovaj slučaj u pitanju i da odbija da se javno suoči sa onim što je sada već i kod međunarodne zajednice izazvalo zabrinutost i sumnje u demokratske kapacitete državnih institucija da poštuju i štite od kršenja osnovna ljudska prava građana Crne Gore.

Ovo tim prije jer ovakvo postupanje policije predstavlja nastavak čitave serije nezakonitih aktivnosti koje Uprava policije u kontinuitetu sprovodi nad zaposlenima MANS-a. Počev od “istrage” o postavljanju snimka svadbe Safeta Kalića na internet i nezakonitog prisluškivanja i saslušavanja naših zaposlenih, preko nezakonitog postupanja u vezi sa perfomansom ispred Ustavnog suda, pa sve do hapšenja zaposlenih u MANSu, policija pokazuje da nema namjeru da odustane zastrašivanja i primjene represije nad nama.

O kršenju naših prava i nezakonitom postupanju policije svjedoče i zaključci Savjeta za građansku kontrolu policije kojima je to više puta konstatovano, a Uprava policije upozorena da se suzdrži od takve prakse, što se, svjedoci smo, nije desilo.

Smatramo da ovakva zloupotreba policijskih snaga kako bi se neko zastrašio i “očitala mu se lekcija”, mora da naiđe na najoštriju osudu kod ministra unutrušnjih poslova, naročito njega kojemu su uvijek puna usta Evrope i evropskih vrijednosti.

Umjesto toga, policija se nezvanično oglasila da je “internim dogovorom u vrhu policije” odlučeno da se nakon posljednjeg performansa ne hapse zaposleni u MANSu. Predpostavljamo da je isti “interni dogovor u vrhu policije” bio osnov i za prethodno hapšenje, jer se ispostavilo da zakon svakako nije mogao biti osnov za takvo postupanje polcije.

Zbog toga MANS očekuje i još jednom poziva ministra unutrašnjih poslova, Raška Konjevića, da momentalno reaguje i utvrdi ko su akteri “internog dogovora u vrhu policije” koji je za rezultat je bilo hapšenje naših zaposlenih i ozbiljno kršenje naših ljudskih prava.

Dejan Milovac
Zamjenik izvršog direktora
Direktor Istraživačkog centra

Komentari su isključeni.