Katnić da objavi dokumentaciju SDTa o slučaju “Koverta”

0

MANS je danas pozvao Specijalnog državnog tužioca, Milivoja Katnića, da objavi kompletnu dokumentaciju koju je prikupio tokom istrage u slučaju Koverta a na osnovu koje je pisana optužnica za Slavoljuba Stijepovića, jer je od nespornog javnog interesa da se utvrdi kako je došlo do njenog odbacivanja.

Screenshot snimka – afera “Koverta”

Odluka Višeg suda o odbacivanju dijela optužnice za slučaj “Koverta” koji se odnosi na Slavoljuba Stijepovića predstavlja novi poraz crnogorskog pravosuđa i još jedan u nizu dokaza da je ono politizovano do mjere da čak ni konkretni dokazi nisu dovoljni kako bi se u Crnoj Gori procesuirala očigledna korupcija.

Nakon snimka koji smo svi imali prilike da vidimo, ostalo je malo prostora za sumnju da makar Stijepović može izbjeći da bude procesuiran, kada već Specijalni državni tužilac nije ni razmatrao mogućnost da procesuira njegove kolege iz Demokratske partije socijalista (DPS) kao moguće nalogodavce ono što je sasvim izvjesno bila primopopredaja novca iz crnih fondova uoči tadašnjih izbora.

Ipak, odlukom SDTa, Stijepović je optužen za pranje novca, a sada vidimo da je SDT sačinilo takvu optužnicu koja nije mogla da se održi pred sudskim organima. Ono što jeste očigledno je činjenica da imamo još jedan postupak iz koga je hirurški precizno odstranjena bilo kakva odgovornost funkcionera DPS-a, što je praksa koju SDT već godinama njeguje.

Kada je u pitanju politička korupcija i finansiranje izbornih kampanja DPSa iz takozvanih crnih fondova, javnost nikada nije informisana šta se desilo sa sumnjivim donacijama DPSu koje su dolazile sa Konika, niti je SDT bilo kada otvorio istragu nakon javnog priznanja predsjednika DPSa, Mila Đukanovića, da je njegova partija primala donacije koje nisu prijavljivane nadležnim organima.

Sve navedeno ukazuje na potrebu za momentalnom ostavkom Specijalnog državnog tužioca, Milivoja Katnića, zbog kontinuiranih katastrofalnih rezultata u borbi protiv korupcije na najvišem nivou, ali i zbog sumnje da političke kalkulacije čine sastavni dio njegovog postupanja.

Slučaj Slavoljuba Stijepovića, te očigledni dokazi koji su postojali za njegovo optuženje, upućuju na potrebu na preispitvanje ne samo disciplinske, već i krivične odgovornosti SDTa za postupanje u ovom predmetu.

Građanska kontrola rada SDT-a je praktično nepostojeća, dok se većina postupaka koji su od nespornog javnog interesa, kao po pravilu odlukom SDTa vode u tajnosti.

Sa druge, kada je politički motivisan, Specijalni državni tužilac nema problema da informacije prikljupljene u istragama javno objavljuje, pa čak i u onim slučajevima kada postupci nisu zvanično pokrenuti.

Nakon svega, očigledno je da postoji i više nego dovoljno razloga za ozbiljnu reformu u tužilačkoj organizaciji, jer trenutno stanje ne može da osigura održive rezultate u borbi protiv korupcije, a svaki dalji ostanak Katnića na poziciji SDTa znači dalju kompromitaciju procesa EU integracija.

Dejan Milovac
Direktor Istraživačkog centra
MANS

Komentari su isključeni.