Opštinama dao Ivanović 700 hiljada prije ulaska opozicije u Vladu

1

Ministarstvo poljoprivrede je u maju ove godine, uoči ulaska opozicionih kontrolora u Vladu izbornog povjerenja, opštinama i mjesnim zajednicama „upumpalo“ gotovo 700 hiljada eura za lokalnu infrastrukturu, odnosno polovinu ovogodišnjeg budžeta predviđenog za tu namjenu ili 20 puta veći iznos nego što je potrošeno u istom periodu prošle godine.

To pokazuju zvanični podaci iz državnog trezora koje su analizirali Istraživački centar MANS-a i list „Dan“.

Ministarstvo poljoprivrede je budžetom za ovu godinu po osnovu izdataka za lokalnu infrastrukturu na dva programa – vodoprivreda i ruralni razvoj – projektovalo rashode u iznosu od nepunih 1,4 miliona eura. Zvanična dokumentacija otkriva da je bivši ministar Petar Ivanović prije odlaska u maju preusmjerimo gotovo polovinu tog novca i to većinom opštinama i mjesnim zajednicama, ali i osnovnim školama.

Novac koji je „upumpan“ neposredno prije ulaska opozicionih kontrolora u Vladu izbornog povjerenja u predizbornom periodu, opštine i mjesne zajednice mogu da koriste za gradnju vodovoda, probijanje i nasipanje puteva, nabavku bistijerni i slično, što je od ranije poznat mehanizam za političku promociju na terenu kod birača i ostvarivanje političke prednosti u korist vladajuće partije.

Istovremeno, uporedni podaci iz državnog trezora za 2015. godinu pokazuju da je Ministarstvo poljoprivrede u maju prošle godine, koja je bila neizborna godina, za lokalnu infrastrukturu potrošilo oko 35 hiljada eura, što znači da je u istom periodu ove, izborne godine zabilježeno uvećanje od nevjerovatnih 20 puta.

U maju ove godine opštine su od Ministarstva poljoprivrede dobile oko 520 hiljada eura, a najviše je otišlo onim lokalnim samoupravama u kojima sve konce vuče vladajuća partija. Tako je Nikšić dobio 65 hiljada, Podgorica 55 hiljada (Gradska opština Golubovci devet hiljada), Danilovgrad 55 hiljada, Mojkovac 45 hiljada, Šavnik 40 hiljada, Cetinje 35 hiljada, koliko i Petnjica.

Opština Žabljak je dobila 33,5 hiljada, Rožaje 30 hiljada, Pljevlja i Plužine po 25 hiljada, Andrijevica i Bijelo Polje po 20 hiljada, Plav i Bar po deset hiljada, Tivat pet hiljada, a Opština Berane, u kojoj vladajuća partija nije na vlasti, je dobila svega dvije hiljade.

Sredstvima Ministarstva poljoprivrede finansirane su i mjesne zajednice, pa su tako mjesne zajednice Kruševice i Prijevor u Opštini Herceg Novi dobile po 25 hiljada eura. Još dvije mjesne zajednice u Herceg Novom – Kumbor i Baošići – dobile su novac od Ministarstva, odnosno po pet hiljada, dok je za mjesnu zajednicu Kaludra u Beranama izdvojeno ukupno deset hiljada.

Kolašinska mjesna zajednica Mrtvo Duboko dobila je u maju četiri hiljade, koliko je Ministarstvo na čijem je čelu bio Petar Ivanović uplatilo i rožajskoj mjesnoj zaednici Kalače. Pored toga, oko 55 hiljada eura dobilo je preduzeće Vodovod i kanalizacija, ali Istraživački centar MANS-a ne raspolaže preciznim podacima da li je u pitanju podgoričko vodovodno preduzeće, ili je iz neke druge opštine.

Zanimljivo je da su iz budžeta Ministarstva poljoprivrede po osnovu izdataka za lokalnu infrastrukturu u maju ove godine pomoć dobijale i pojedine osnovne škole u iznosima od po nekoliko hiljada eura.

Takođe, novac iz državne kase je dobilo i jedno kulturno umjetničko društvo iz Pipera. Zvanični podaci pokazuju da dobilo hiljadu eura, što je nesporno nenamjenska potrošnja, jer se sredstva je jedne budžetske linije mogu koristiti samo za namjene koje su njom opredijeljene.

Izbori u Crnoj Gori su odlukom predsjednika države raspisani 12. jula, a biće održani 16. oktobra.

Tabela pokazuje ogroman skok u isplatama Ministarstva poljoprivrede u maju ove u odnosu na maj prošle godine

Tabela pokazuje ogroman skok u isplatama Ministarstva poljoprivrede u maju ove u odnosu na maj prošle godine

Dio novca iz prošle troše u izbornoj godini?

Budžetom Ministarstva poljoprivrede u prošloj godini je bilo opredijeljeno za izdatke za lokalnu infrastrukturu 1,2 miliona eura. Međutim, indikativno je da je tek pred sam kraj prošle godine Ministarstvo preusmjerilo pola miliona eura opštinama i mjesnim zajednicama.

U praksi je to značilo da su opštine ta sredstva u budžetima za 2016. godinu mogle da prikažu kao „prenešena sredstva“ iz prethodne godine, a da ih zatim koriste za izvođenje radova u izbornoj godini.

To navodi na sumnju da je novac iz državne kase preusmjeravan u ranijem periodu kako se to ne bi poklopio sa periodom predizborne kampanje kada se intenzivno prati potrošnja sredstava iz budžeta.

Pišu:
Marko Vešović
Ines Mrdović

Ovaj tekst je sačinjen uz podršku Evropske unije i Ambasade SAD u Podgorici. Za sadržaj ovog teksta odgovorna je isključivo Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS, a stavovi iznijeti u ovom tekstu se ni u kom slučaju ne mogu smatrati stavovima donatora.

1 Comment