Organizacije Access Info Europe (AIE) iz Madrida i MANS pozdravljaju odluku Vlade da objavi odgovore

0

Organizacije Access Info Europe (AIE) iz Madrida i MANS iz Podgorice pozdravljaju odluku Vlade Crne Gore da objavi odgovore na Upitnik Evropske Komisije koji su Briselu predati u decembru 2009. godine. AIE-u je ranije uskraćen pristup crnogorskim odgovorima na Upitnik od strane Evropske Komisije u Briselu, dok je u Crnoj Gori pristup odgovorima zabranilo Ministarstvo za evropske integracije po zahtjevu MANS-a. Na osnovu toga, AIE i MANS su pokrenuli drugostepene postupke protiv ovih institucija – AIE se žalio na odluku Evropske Komisije iz Brisela dok je MANS tužio Upravnom sudu Ministarstvo za evropske integracije Crne Gore.

MANS-ov upravni spor je već rezultirao pozitivno, pa je Upravni sud Ministarstvu za evropske integracije naložio donošenje novog, zakonitog rješenja kojim bi se omogućio pristup odgovorima na Upitnik, ali je Vlada izjavila da neće postupiti po presudi sve dok se proces pregovora Crne Gore i Evropske Unije na okonča.

Na sastanku u Briselu koji su u utorak, 13 aprila 2010. godine imali predstavnici AIE i MANS-a sa predstavnicima Generalnog direktorata za proširenje, objašnjeno je da je ovaj organ, nakon dobijanja Zahtjeva za dostavljanje crnogorskih odgovora na Upitnik od strane AIE-a, sugerisao crnogorskoj Vladi da bi oni trebalo da objave odgovore na Upitnik.

Paralelno sa razvojem događaja u Podgorici i Briselu, AIE je 13. aprila 2010. godine podnio žalbu protiv rješenja Evropske Komisije kojim se odbija pristup crnogorskim odgovorima na Upitnik. Evrospka Komisija je u svom rješenju ustvrdila da je pristup dokumentima koja su vlasništvo zemalja koje nisu članice EU definisan zakonodavstvom tih zemalja, te da EU ne može dozvoliti pristup odgovorima. AIE u svojoj žalbi pobija ove navode, tvrdeći da objavljivanje dokumenata u EU ne ne mogu definisati strane zemalja koje nisu članice Evropske Unije.

Access Info Europe je pozvao Evropsku Komisiju da objavi relevantnu dokumentaciju i da dostavi potpun i utemeljen odgovor na žalbu povodom crnogorskih odgovora na Upitnik – odluka crnogorske Vlade da objavi odgovore ne oslobađa Evropsku Komisiju obaveze transparentnosti prema građanima Evropske Unije.

U drugim zemljama, kao što su Bugarska, Hrvatska, Makedonija, Rumunija i druge, odgovori na Upitnik su objavljeni na dan ili čak i prije samog podnošenja Evropskoj Komisiji. Ranija odluka Vlade Crne Gore da ne dozvoli pristup odgovorima na Upitnik prevenirala je civilni sektor, medije i crnogorsku javnost da učestvuju u debati oko tačnosti crnogorskih odgovora, ali i šire, u cjelokupnom procesu EU integracija.

Prevod pripremio:
Vuk Maraš
direktor Monitoring programa

Žalba Access Info Europe se nalazi na linku:
http://www.access-info.org/documents/Confirmatory_Application_DG_Enlargement_13_April_2010.pdf

Originalno saopštenje na engleskom jeziku možete preuzeti ovdje.

Komentari su isključeni.