Željezara Nikšić A.D.

0

zeljezaramreza

Ugovor o kupoprodaji sa aneksima

 • Ugovor o kupoprodaji 66,7008% akcija od 8. oktobra 2006. godine (PDF) >>>
 • Aneks 1: postupanje između dana potpisivanja i dana zaključenja (PDF) >>>
 • Aneks 2: spisak 1500 radnika koji su na radu u Kompaniji (PDF) >>>
 • Aneks 3: Specificiran plan investicija za prvi investicioni period (PDF) >>>
 • Aneks 4: Pojedinačni kolektivni ugovor (PDF)>>>
 • Aneks 5: Dozvole i licence koje Kompanija ne posjeduje na dan potpisivanja (PDF)  >>>
 • Aneks 6 a: Spisak sporova sa kojima je Kompanija upoznata da se vode protiv nje (PDF) >>>
 • Aneks 6 b: Izjava Prodavaca o stanju u Kompaniji (PDF) >>>
 • Aneks 7: Orginalna ponuda MN Specialty Steels Limited (PDF) >>>
 • Aneks 8 a: Činidbena garancija iz člana 8.4.a (PDF) >>>
 • Aneks 8 b: Činidbena garancija iz člana 8.4.b (PDF) >>>
 • Aneks 9: Sporazum o cijeni električne energije za vrijeme trajanja investicionog programa (2007 – 2011) (PDF) >>>
 • Aneks 10: program dokapitalizacije (PDF) >>>
 • Aneks 11: Eskrou ugovor sa dodacima (PDF) >>>
 • Dodataka 11 A: Certifikat o zaključenju (PDF) >>>
 • Aneks 12: Izvještaj revizora o radnom kapitalu i dugu (PDF) >>>

Naknadno potpisani dodaci ugovoru o privatizaciji

 • Zaključak Vlade Crne Gore od 04. februara 2008. godine (PDF) >>>
 • Garancije Prve banke na iznose 20 miliona i 11,9 miliona eura na ime MNSS BV od 15. februara 2008. (PDF) >>>
 • Potvrda Prve banke o uplati 20 mil eura od strane MNSS BV od 15. februara 2008. (PDF) >>>
 • Saopštenje Vlade Republike Crne Gore o prenosu akcija MNSS na MNSS B.V. od od 28. februara 2008. godine (PDF)>>>
 • Aneks br.1 Ugovora o kupoprodaji od 6. jula 2009. godine (PDF) >>>
 • Protokol o refinansiranju Željezare Nikšić od 6. jula 2009. godine (PDF) >>> >>>
 • Zaključak Vlade kojim se opunomoćuje ministar Vujović da potpiše Aneks i Protokol od 9. jula 2009. godine (PDF) >>>

Revizorski izvještaji

 • Izvještaj o izvršenoj reviziji pojedinačnih finansijskih iskaza za 2008. godinu (PDF) >>>
 • Izvještaj o reviziji za period koji se završava 30. juna 2009. godine sa izvještajem nezavisnog revizora (PDF) >>>

Aktuelna vlasnička i upravljačka struktura Željezare i kćerke kompanije

 • Izvod iz Centralnog registra Privrednog suda za Željezaru Nikšić od 18. marta 2010. godine (PDF) >>>

BlueBay – Kajmanska ostrva i Luksemburg

 • Izvod iz registra kompanije Cayman koje u nazivu imaju BlueBay (PDF) >>>
 • Izvod iz registra kompanije u Luxemburg-u koje u nazivu imaju BlueBay (PDF) >>>
 • Journal Officiel du Grand – Duche de Luxemburg : Podaci o nekim BlueBay kompanijama (PDF) >>>
 • BlueBay Asset Management PCL, kontakti, adresa, telefon, odbor direktora, imovina (PDF) >>>
 • BlueBay Asset Management: US securities and exchange commision (PDF) >>>
 • BlueBay Value Recovery (Master) Fund LTD ; kontakti, adresa, telefon, odbor direktora, imovina (PDF) >>>
 • BlueBay Value Recovery (Master) Fund LTD ; US securities and exchange commision (PDF) >>>
 • Kontakti: adrese i brojevi telefona BlueBay kompanija registrovanih u Amsterdamu (PDF) >>>
 • BlueBay Asset Management international limited United Kingdom (PDF) download
 • Veza The BlueBay Multi-strategy Master Fund Limited sa : BlueBay Asset Management PLC, BlueBay Value Recovery Master Fund LTD, The BlueBay Value Recovery Master Fund Limited (PDF) >>>
 • Podaci o međusobnoj vlasničkoj povezanosti za kompanije BlueBay Depository Trust and Clearing (PDF) >>>

MN Speciality Steels Limited

 • Adresa i članovi odbora direktora, Britanski registar kompanija (PDF) >>>
 • Analiza kreditnih sposobnosti, MN Speciality Steels Limited (PDF) >>>

Ethemba Capital

 • Izvod iz registra kompanija Kajmanskih ostrva (PDF) >>>
 • The Cayman islands gazette, the official newspaper; Ethemba Capital (PDF) >>>
 • Ethemba Capital LLP, Velika Britanija: Adresa i članovi odbora direktora (PDF) >>>
 • Analiza kreditne sposobnosti, Ethemba Capital LLP, Velika Britanija (PDF) >>>
 • Ethemba Capital, podaci sa sajta www.ethembacapital.co.uk o vlasništvu nad Željezarom u Nikšiću, kontakti, menadžment (PDF) >>>

Firme koje su na istoj adresi kao kćerke kompanije Željezare Nikšić sa brojevima telefona i direktorima

 • Kompanije od A-D (PDF) >>>
 • Kompanije od E-I (PDF) >>>
 • Kompanije od K-O (PDF) >>>
 • Kompanije od P-S (PDF) >>>
 • Kompanije od T-Z (PDF) >>>

Veza Mark-a Jacobson-a i Glencore-a (PDF) >>>

Prijave državnom tužiocu

 • Prijava iz medija Vrhovnom državnom tužiocu (PDF) >>>
 • Članci iz medija >>>

Ugovor o kupoprodaji sa aneksima

* Ugovor o kupoprodaji 66,7008% akcija od 8. oktobra 2006. godine

* Aneks 1: postupanje između dana potpisivanja i dana zaključenja

* Aneks 2: spisak 1500 radnika koji su na radu u Kompaniji

* Aneks 3: Specificiran plan investicija za prvi investicioni

period

* Aneks 4: Pojedinačni kolektivni ugovor

* Aneks 5: Dozvole i licence koje Kompanija ne posjeduje na dan

potpisivanja

* Aneks 6 a: Spisak sporova sa kojima je Kompanija upoznata da se

vode protiv nje

* Aneks 6 b: Izjava Prodavaca o stanju u Kompaniji

* Aneks 7: Orginalna ponuda MN Specialty Steels Limited

* Aneks 8 a: Činidbena garancija iz člana 8.4.a

* Aneks 8 b: Činidbena garancija iz člana 8.4.b

* Aneks 9: Sporazum o cijeni električne energije za vrijeme

trajanja

investicionog programa (2007 – 2011)

* Aneks 10: program dokapitalizacije

* Aneks 11: Eskrou ugovor sa dodacima

* Dodataka 11 A: Certifikat o zaključenju

* Aneks 12: Izvještaj revizora o radnom kapitalu i dugu

Naknadno potpisani dodaci ugovoru o privatizaciji

* Zaključak Vlade Crne Gore od 04. februara 2008. godine

* Garancije Prve banke na iznose 20 miliona i 11,9 miliona eura na

ime MNSS BV od 15. februara 2008.

* Potvrda Prve banke o uplati 20 mil eura od strane MNSS BV od 15.

februara 2008.

* Ugovor o prenosu akcija sa MN Specialty Steels Limited na MNSS BV

od 28. februara 2008.

* Saopštenje Vlade Republike Crne Gore o prenosu akcija MNSS na

MNSS

B.V. od od 28. februara 2008. godine

* Aneks br.1 Ugovora o kupoprodaji od 6. jula 2009. godine

* Protokol o refinansiranju Željezare Nikšić od 6. jula 2009.

godine

* Zaključak Vlade kojim se opunomoćuje ministar Vujović da

potpiše

Aneks i Protokol od 9. jula 2009. godine

* Protokol o međusobnim obavezama o regulisanju redovne isplate

zarada i finansijskim aranžmanima Željezare od 25. novembra 2009. godine

* Ugovor o prenosu dijela akcija sa MNSS BV na Državu CG od 11.

januara 2010.

Revizorski izvještaji

* Izvještaj o izvršenoj reviziji pojedinačnih finansijskih

iskaza za

2008. godinu

* Izvještaj o reviziji za period koji se završava 30. juna 2009.

godine sa izvještajem nezavisnog revizora

Aktuelna vlasnička i upravljačka struktura Željezare i kćerke kompanije

* Izvod iz Centralnog registra Privrednog suda za Željezaru

Nikšić

od 18. marta 2010. godine

* Struktura akcionara iz Centralne depozitarne agencije za

Željezaru

Nikšić od 23. februara 2010. godine

* Kćerka kompanija “Novi čelik” Nikšić, izvod iz Centralnog

registra

Privrednog suda od 1. aprila 2010. godine

* Kćerka kompanija “Željezare Nikšić (Netherlands) B.V., izvod

iz

holandskog registra kompanija od 12. aprila 2010. godine

Komentari su isključeni.