Podaci o gubicima se nalaze u izvještajima Cubus Lux-a

0

Svi podaci o poslovanju britanske kompanije Cubus Lux koje je MANS iznio u javnost i prezentovao na svom sajtu, zasnivaju se na zvaničnim finansijskim izvještajima te kompanije, od kojih je većina dostupna i na njihovom sajtu. Grafikon kojima je ilustrovano poslovanje kompanije Cubux Lux je preuzet za britanskog finansijskog portala „Interactive Investors“ (www.iii.co.uk), a godine predstavljaju indikator kada je izvještaj objavljen.

Razlozi iz kojih na grafikonu nema 2006. godine, najbolje su poznati samim ljudima iz Cubux Lux-a, i zaista je licemjerno prebacivati MANS-u da je pokušao da obmane javnost namjernim izostavljanjem te godine.

Naime, finansijski izvještaji ove kompanije za 2003, 2004 i 2005. godinu su napravljeni u skladu sa računovodstvenim standardima Ujedinjenog Kraljevstva. Nakon toga, Cubux Lux je počeo da primjenjuje Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja (International Financial Reporting Standards), koji prema direktivama Evropske Unije podrazumijevaju drugačiji period izvještavanja, gdje se kao obračunski period uzima 15 mjeseci.

Na taj način, finansijski izvještaj za 2006. godinu je urađen za period od 15 mjeseci, zaključno sa 31. martom 2007. godine, što se i navodi u samom dokumentu, a na grafikonu se pojavljuje 2007. kao godina objavljivanja izvještaja. Zbog toga su zlonamjerne tvrdnje Cubus Lux-a da je MANS namjerno izostavio 2006. godinu, jer je upravo od te godine Cubus Lux prešao na novi način finansijskog izvještavanja koji se po obračunskom periodu razlikuje od ranijeg načina.

Ipak, i pored toga, uvidom u izvještaj koji se odnosi na 2006. godinu se lako može utvrditi da je Cubus Lux u tom periodu poslovao sa gubitkom od 130.000 funti, što još jednom demantuje njihove predstavnike. Svi ovi podaci se nalaze u zvaničnim izvještajima Cubus Lux-a i gotovo je nevjerovatno da i dalje postoje pokušaji da se manipuliše podacima o poslovanju ove kompanije.

MANS je danas na svojoj internet prezentaciji postavio i izvode iz godišnjih bilansa uspjeha Cubus Lux-a koji nesporno pokazuju da ova kompanija nije mogla biti prvorangirana na tenderu za Valdanos ukoliko se tenderska komisija striktno držala uslova tendera.

Što se tiče činjenice da se Cubus Lux kotira na Londonskoj i Franfurtskoj berzi, toplo preporučujemo predstavnicima ove kompanije da ovu činjenicu ne prezentuju kao argument u korist svoje konkuretnosti jer njihove akcije na obje berze već duže vrijeme bilježe pad vrijednosti, koji je bio naročito izražen 2008. godine. Petogodišnji pregled kretanja cijena akcija Cubux Lux-a na Londonskoj i Frankfurtskoj berzi se takođe može pogledati na sajtu MANS-a.

Tvrdnje da će Cubus Lux tužiti MANS zbog mogućeg pada vrijednosti njihovih akcija na berzi su potpuno besmislene, jer MANS nije iznio niti jedan podatak o poslovanju Cubus Lux-a, a koji već nije bio dostupan javnosti.

Sporni finansijski izvještaji pored podataka o gubicima Cubus Lux-a pružaju još informacija koje ukazuju da ova kompanija ne ispunjava uslove tendera za Valdanos, počev od godina iskustva u upravljanju sličnim projektima do godišnjeg obrta. U tim dokumentima se može vidjeti i da kompanija ima problema sa vraćanjem već uzetih kredita, ali i da istovremeno očekuje podršku crnogorskih banaka u finansiranju projekta na Valdanosu.

Posebno smo zabrinuti ćutanjem iz kabineta potpredsjednika Vlade Vujice Lazovića imajući u vidu da je upravo on bio na čelu Savjeta za provatizaciju i tenderske komisije koja je donijela odluku da se zakup ponudi kompaniji Cubus Lux. Nadamo se gospodin Vujović razumije da kao javni funkcioner ima odgovornost prema građanima Crne Gore, te da saopštenja i reagovanja kompanije Cubus Lux ne mogu zamijeniti njegovu dužnost da javnost detaljno informiše o tome kako je i u kojoj proceduri ova kompanija dobila posao.

Na sastanku koji je danas organizovan na poziv kabineta Premijera Igora Lukšića, MANS je u razgovoru sa savjetnikom Premijera za privatizaciju i kapitalne projekte, Aleksandrom Tičićem još jednom naglasio svoju zabrinutost u vezi sa transparentnošću kompletnog posla, i još jednom zatražio da se u što hitnijem roku, a svakako prije donošenja konačne odluke o Valdanosu, organizuje sjednica Savjeta za privatizaciju na kojoj bi se razmotrilo poništenje sporne Odluke o davanju u zakup kompaniji Cubus Lux.

Dejan Milovac
Direktor programa za urbanizam

Komentari su isključeni.