Ćutanje Lukšićeve administracije o Valdanosu

0

Na sastanku koji je juče organizovan na poziv kabineta Igora Lukšića, predstavnici Vlade nisu prezentovali bilo koji podatak o tome na koji način je kompanija Cubus Lux pobijedila na tenderu za zakup uvale Valdanos, čime je nastavljeno ćutanje Lukšićeve administracije na ovu temu.

Pred toga MANS je još početkom februara od Savjeta za privatizaciju i Vlade zatražio uvid u svu dokumentaciju koja se odnosi na tenderski postupak valorizacije Valdanosa, ali iz ovih institucija još uvijek nismo dobili bilo kakav odgovor.

Dokumentacija koja se još uvijek krije od javnosti obuhvata finansijske iskaze Cubus Lux-a u kojima je ta kompanija navodno dokazala da posluje bez gubitaka, dokaze da su imali godišnji promet od preko 200 miliona eura, kao i kapital pod upravljanjem od najmanje 100 miliona eura. Pored ovoga, Cubus Lux je trebao da dostavi i investicioni plan koji se i dalje krije od javnosti.

Jedan od uslova koji je Cubus lux trebao da zadovolji kako bi uopšte učestvovao na tenderu jeste da obezbijedi i odgovarajuće garancije za realizaciju posla. U pozivu na tender se eskplicitno navodi da: „Investicioni plan mora biti obezbijeđen prihvatljivom garancijom. Predloženi investicioni plan predstavljaće jedan od kriterijuma za ocjenu Ponude.“

Više je nego očigledno da Cubus Lux nije zadovoljio ni ovaj tenderski uslov, te da garancije kako smo i predviđali i ne postoje. Bankarske garancije, koje sada sa nestpljenjem očekuje Vujica Lazović, morale su biti na njegovom stolu još prilikom otvaranja ponude Cubus Lux-a, da bi se njihova ponuda uopšte vrednovala. Žao nam je što Lazović nastavlja da manipuliše javnošću i da garancije predstavlja kao uslov za potpisivanje ugovora, kada i sam vrlo dobro zna da su garancije bile kriterijum na osnovu kojih se cijenila ponuda Cubus lux-a.

Umjesto što pokušava da odbrani jedan posao koji je već unaprijed osuđen na propast, Vujica Lazović bi mogao javnosti da objasni ko je odlučio da se garancije suspenduju kao uslov za dobijanje tendera. Takođe bi bilo dobro da čujemo kakvu vrstu dokaza je Cubus Lux dostavio Lazoviću, i da li postoje neki drugi finansijski izvještaji te kompanije na osnovu kojih je tenderska komisija donijela odluku.

Lazović bi mogao da nam odgovori i zbog čega se i dalje toliko zalaže da se uvala Valdanos preda baš kompaniji Cubus, kada sve činjenice upiućuju da to da ta kompanija nije mogla biti ne prvorangirana na tenderu, već ni učestvovati na njemu.

Odgovore na sva ova pitanja Vujica Lazović i dalje duguje građanima Crne Gore, i njih ne može da zamijeni demagoška priča i kvazi-evropejstvo, teorije zavjere i kozmetička transparentnost, što posljednjih dana predstavlja jedinu argumentaciju potpredsjednika Vlade.

MANS je veoma zabrinut ćutanjem Lukšićeve administracije i nespremnošću da se odrede prema vrlo konkretnim dokazima da je postupak davanja u zakup uvale Valdanos sproveden u potpunosti netransparentno i uz teške zloupotrebe službenog položaja.

Iako Premijer još uvijek nije odgovorio na naš poziv da se na ovu temu hitno zakaže sjednica Savjeta za privatizaciju, i dalje želimo da vjerujemo da u Lukšićevoj Vladi možda postoji neko ko će više vjerovati u čvrste dokaze i javni interes nego u profitni interes neke kompanije.

Dejan Milovac
Direktor programa za urbanizam

Komentari su isključeni.