Podnijeta krivična prijava protiv građana koji su prodavali svoj glas

0

MANS je danas Specijalnom tužiocu za organizovani kriminal i korupciju podnio krivičnu prijavu protiv 306 lica za koje postoji sumnja da su tokom nedavnih izbora prodali svoje glasačko pravo u zamjenu za novčanu nadoknadu.

Prijavom su obuhvaćena lica koja su svojim potpisom na spiskovima koje je vodio Opštinski odbor Demokratske partije socijalista Berana potvrdili da su primili jednokratnu novčanu pomoć ili novac po osnovu putnih troškova dolaska u Berane na glasanje.

Osnov za podnošenje krivične prijave se nalazi u članu 186., stav 2 Krivičnog zakona Crne Gore koji definiše kazne za krivična djela koja se odnose na povredu slobode opredjeljenja pri glasanju. Tim članom je u stavu 2 propisano da će se novčanom kaznom ili kaznom do jedne godine zatvora kazniti onaj “ko zahtijeva ili prihvati poklon ili drugu korist za sebe ili drugog da glasa ili ne glasa ili da glasa u korist ili protiv određenog lica”.

Krivičnom prijavom su obuhvaćena samo ona lica za koja postoje dostupni podaci a koji se odnose na svega nekoliko biračkih mjesta u Beranama, zbog čega je MANS predlože nadležnom tužilaštvu da u što skorijem roku ispita rad opštinskog odbora DPS-a Berane ali i lokalnog Centra za socijalni rad. Ovo tim prije jer je sličan scenario sa kupovinom glasova već bi o viđen u Pljevljima, Mojovcu i Plavu.

Pored toga, Istraživački centar je nakon objavljivanja spiskova lica za koje postoji sumnja da su prodala svoj glas DPS-u, upoređivao te podatke sa svojim istraživanjem oko sumnjivog upisivanja novih birača u beranski birački spisak.

MANS je upoređivao spisak birača koje je DPS prebacio iz Petnjice u Berane kako bi glasali na prošlonedeljnim izborima i utvrdio da postoji određeni broj lica kojima je pored mogućnosti da glasaju i u Petnjici i u Beranama, isplaćena i određena novčana naknada.

Tako je Adrović Šeko koji je imao biračko pravo i na petnjičkim i beranskim izborima, svojim potpisom potvrdio da je od jednog od mjesnih odbora DPS-a primio jednokratnu novčanu nadoknadu, što je vjerovatno trebalo da predstavlja dodatan podsticaj da glasa za tu partiju.

Slična je i situacija sa Kasumović Behijom koja je tek nedavno upisana u birački spisak. Behija je u Beranama imala pravo glasa na parlamentarnim izborima koji su održani 2012. godine, da bi zatim bila brisana 2013. godine kada su održani predsjednički izbori. Nakon toga je ponovo vraćena u birački spisak za Berane, ali i u spisak za isplatu jednokratne novčane pomoći od strane DPS-a Berane. Potprisom je potvrđeno da je Behija tom prilikom primila 50 eura.

Kada je u pitanju isplata navodnih purnih troškova, zanimljiv je primjer Adrović Mehdije koja se nalazi na spisku DPS-a za isplatu putnih troškoba u iznosu od 25 eura za dolazak iz Podgorice u Berane. Mehdija je inace jedan od onih birača za koje je MANS ranije utvrdio da su imali pravo glasa i na petnjičkim i beranskim izborima. Ovo definitivno potvrđuje da su takozvane isplate putnih troškova, iako i same nezakonite, bile zapravo paravan za brutalnu kupovinu glasova na beranskim izborima.

Sa tim u vezi, smatramo da pored aktivista i funkcionera DPS-a, za beransku kupovinu glasova moraju odgovarati i svi oni građani koji su za novac ili neku drugu korist prodali svoje glasačno pravo jer time nisu uticali samo na svoj život, već i na živote svojih sugrađana.

Pored toga, kako još uvijek nije sa sigurnošću poznato iz kojih izvora je DPS finansirao kupovinu glasova u Beranama, MANS će nastaviti da istražuje porijeklo tih fondova, uprkos otvorenim opstrukcijama beranskog centra za socijalni rad koji uporno odbija da nam dostavi podatke o raspodjeli novčane pomoći uoči izbora.

MANS ovim putem još jednom poziva da nam se jave svi građani koji imaju nova saznanja u vezi sa zloupotrebama tokom beranskih izbora ili posjeduju informacije da se sličan scenario priprema i u drugim opštinama uoči predstojećih lokalnih izbora.

U nastavku se nalazi lista lica koja su obuhvaćena krivičnom prijavom koju je MANS danas podnio nadležnom tužilaštvu.

MANS

Komentari su isključeni.