Uniprom je novi Deripaska

0

Veselin PejovicMANS je danas Vrhovnom državnom tužiocu podnio krivičnu prijavu protiv stečajnog upravnika Kombinata aluminijuma Podgorica (KAP), Veselina Perišića, premijera Mila Đukanovića, ministra ekonomije Vladimira Kavarića i Zaštitnika imovinsko pravnih interesa Mirjane Milić, zbog nezakonite prodaje imovine podgoričke fabrike nikšićkoj firmi „Uniprom“.

Oni se kao odgovorna lica sumnjiče za zloupotrebu službenog položaja i prekoračenje ovlašćenja u postupku prodaje imovine KAP-a, odnosno kršenje pravila stečajnog postupka i donošenje niza nezakonitih odluka, kojima se kompaniji Uniprom i njenom vlasniku Veselinu Pejoviću prodaje imovina ispod svake cijene i odobravaju povlastice na štetu držvavnog budžeta.

U oba poziva za prodaju imovine KAP-a od budućeg kupca nije traženo da se proizvodni proces u fabrikama KAP-a nastavi, tako da vlasnik Uniproma nije imao ni obavezu da u svojoj ponudi navodi šta će nakon kupovine raditi sa imovinom KAP-a. Sa time u vezi, Uniprom nije morao da zadovolji bilo koji uslov, osim da posjeduje novac.

Uprkos tome, ponuda Uniproma je pored ponuđene cijene sadržala i informacije o investicionim ulaganjima, što je zapravo bio samo osnov za ispostavljanje čitavog seta novih zahtijeva, veoma sličnih onima koje je Oleg Deripaska ispostavio Vladi još 2005. godine kada je KAP prvi put prodat, kada je već bilo izvjesno da će punu cijenu takve privatizacije platiti samo i isključivo građani Crne Gore.

Istraživački centar MANS-a je došao do samog dokumenta ponude koji sadrži i čitav niz uslova koji je tražio Uniprom kako bi kupio imovinu KAP-a, a koje je Vlada u svojim zvaničnim saopštenjima pokušala da sakrije od građana.

Javnosti Crne Gore do danas nije bilo poznato da je Uniprom zapravo tražio subvencije za struju ne samo na pet godina, već da je ostavljena mogućnost da se one i produže. Ovo je ne samo suprotno Zakonu o energetici, već i Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju koji smo potpisali sa EU. Kako je i dosadašnji vlasnik KAP-a uživao privilegiju da koristi struju po subvencionisanoj cijeni, koju čak ni kao takvu nije plaćao, za očekivati je da će se i novi računi za struju KAP-a ponovo preliti u državni budžet, odnosno na teret građana Crne Gore.

Pored toga, Vlada je prećutala da su Uniprom i Pejović tražili rješavanje socijalnog programa po modelu koji je korišćen u Željezari Nikšić, a koji je podražumijevao da se Vlada direktno uključi u plaćanje otrpemnina. Ovo takođe predstavlja vid subvencije za KAP koja bi se finansirala iz džepova građana.

Ostali uslovi koje je ispostavio Uniprom jako liče na ono što su Rusi unazad nekoliko godina tražili od Vlade Crne Gore, a uključuju oslobađanje plaćanja poreza, komunalija, taksi i naknada. Pored toga, Pejović zahtijeva da se fabrika i  faktički oslobodi svih tereta, da se momentalno izdaju sve upotrebne dozvole, te da se izvrši prenamjena prostora usvajanjem novog planskog dokumenta.

Sve što je Pejović tražio u svojim ponudama je trebalo da ga eliminiše kao ponuđača, jer mu niko u Crnoj Gori nije mogao obećati ono što je tom ponudom tražio, a da ne prekrši čitavi niz zakona. To očigledno nije bio problem za stečajnog upravnika, Veselina Perišića koji je uz snažnu asistenciju Vlade, premijera i ministra ekonomije, prihvatio punudu Uniproma.

Kada je u pitanju stečajni postupak, Vlada Crne Gore ili bilo koji njen resor nisu imali bilo kakve ingerencije da se uključuju u proces ili da donose bilo kakve odluke. Ipak, Vlada je nezakonito usvojila set zaključaka kojima se i faktički saglasila sa svime što je Uniprom tražio, dajući tako stečajnom upravniku dodatni alibi za krivično djelo koje je počinjeno.

Dužnost stečajnog upravnika, Veselina Perišića je bila da nezavisno, bez uticaja bilo koga sa strane, pa čak i same Vlade i premijera Mila Đukanovića, razmotri ponudu Uniproma i donese odluku koja je zasnovana na zakonu a ne na bilo čijim privatnim interesima.  Prema Zakonu o stečaju, prvi i osnovni cilj stečajnog upravnika je da što bolje proda imovinu koja čini stečajnu masu KAP-a kako bi obezbijedio da što više povjerilaca naplati svoje dugove. Ponuda, onakva kakvu je dostavio Uniprom je morala biti odmah odbačena od strane Perišića jer je ne samo potpuno nezanokita, već i veoma štetna po javni interes.

S time u vezi, ukupna površina zemljišta koje se prodaje kao imovina KAP-a je na nivou od oko 2.5 miliona kvadrata, a u drugom pozivu je samo to zemljište bez objekata procinjeno na 52 miliona eura. Prema podacima iz Uprave za nekretnine, od ukupne površine koja se prodaje, preko 2.3 miliona uknjiženo ne kao svojina KAP-a već samo po osnovu prava korišćenja.

Ukoliko bi se do kraja realizovala ponuda koju je prihvatio Perišić, to bi prema Zakonu o stečaju značilo da je Unipromu prodato zemljište vrijedna 52 miliona eura za upola manju sumu. Naime, u članu 140.  Zakona o stečaju koji se odnosi na stečajnu prodaju imovine kroz bankrot se navodi: “Kada kupac isplati cijenu, na kupca se prenosi pravo SVOJINE na kupljenoj imovini BEZ TERETA”. Na taj način Uniprom kvadrat zemljišta kupuje po nevjerovatnih 11 eura po m2, dok mu se objekti, fabrička postojenja, oprema i invetar bukvalno poklanjaju. Zaključenjem ugovora sa Unipromom, Crna Gora odmah gubi preko 20 miliona eura samo po osnovu vrijednosti zemljišta, i ko zna još koliko u budućnosti po osnovu subvencija i oprosta poreza i drugih naknada.

Nema sumnje da bi ovakvom prodajom država bila značajno oštećena što je bio dovoljan osnov da na ponudu i njeno prihvatanje reaguje i Zaštitnik imovinskopravnih interesa Crne Gore, Mirjana Milić koja je ujedno i član odbora povjerilaca KAP-a, imajući u vidu da fabrika duguje upravo najviše državi. Njen jedini posao u tom tijelu je bio da zaštiti interes Crne Gore, a zašto je njena reakcija izostala Milićka bi trebala da objasni tužilaštvu.

Konačno, realizacija ponude Unipromu bi značila novi krug ekonomskog iscrpljivanja građana Crne Gore, a stečajem se ne bi riješio problem KAP-a, već bi samo dobili novog, domaćeg Deripasku. MANS stoga poziva sve nadležne organe, u prvom redu tužilaštvo, da na vrijeme spriječe realizaciju ugovora sa Unipromom i novu, brutalnu pljačku građana Crne Gore.

MANS

Komentari su isključeni.