Podrška novinarima-istraživačima

0

MANS će u narednih 18 mjeseci kroz projekat podržan od strane EU omogućiti crnogorskim novinarima da lakše dođu do informacija koje su im potrebne za izradu novinarskih priča, ali i za potrebe dnevnog izvještavanja.

Ključni servisi koje nudimo novinarima u okviru ovog projekta su:
  • pomoć u slobodnom pristupu informacijama
  • pomoć u pribavljanju informacija o pojedinicima i kompanijama kroz baze koje se nalaze u Crnoj Gori ali i u inostranstvu
  • pomoć u finansijskim istragama
  • pomoć kroz uspostavljanje kontakata sa drugim istraživačkim centrima iz regiona i Evrope

Slobodan pristup informacijama
Koristeći MANS-ov servis za slobodan pristup informacijama (SPI), novinari mogu podnijeti zahtjev državnim institucijama, agencijama i javnim preduzećima, kao i kompanijama sa većinskom državnim vlasništvom. Nakon podnošenja zahtjeva, MANS preuzima kompletno vođenje postupka, a nakon dobijanja odgovora od institucije obavještava novinara i prosljeđuje mu informaciju/dokumentaciju. Novinar koji je predao zahtjev za slobodan pristup informacijama ima exclusivno pravo na dobijenu informaciju za izradu svoje priče.

U slučaju da institucije ignorišu zahtjev novinara ili na drugi način uskraćuju pristup traženoj informaciji, MANS će preko svoje SPI baze voditi kompletan upravni postupak, sve do konačnog dobijanja informacije.

Kako podnijeti zahtjev: dovoljno je da tekst zahtheva i podatke o instituciji od koje je tražite pošaljete na novinari@mans.co.me, ili nam se javite putem MANS-ove Facebook stranice. Zahtjev možete podnijeti i pozivanjem kancelarije MANS-a na 020 266 326, 266 327 ili  069 446 097.

Pored ovoga, MANS će pomoći i u formulaciji zahtjeva kao i u identifikaciji nadležne državne institucije ili kompanije.

Podaci o kompanijama i licima u CG i inostranstvu
Ukoliko istraživanje novinara uključuje potrebu za detaljnije informacije o pojednicnima i kompanijama, kako u CG, tako i  u inostranstvu, MANS takođe može pomoći u dobijanju detaljnijih podataka.
U okviru ovog servisa MANS nudi dobijanje kompletne slike o pojedinim kompanijama, povezanim licima i kćerkama kompanijama, kao i osnovne informacije o njihovim finansijama, nekretnima, zalogama, hartijama od vrijednosti i slično, zavisno od toga što je predmet novinarskog istraživanja.
Pored objedinjenih podataka iz crnogorskih registara, MANS u okviru svojih servisa nudi novinarima mogućnost i pristup podacima iz inostranih baza podataka, kada su u pitanju kompanije, ali i različite baze podataka koje sadrže informacije o nekretninama, plovilima ili vazduhoplovima.
Pomoć u finansijskim istragama
Kroz ovaj servis, MANS crnogorskim novinarima nudi i pomoć u čitanju finansijskih iskaza kompanija i razumijevanje osnovnog finansijskog poslovanja. U saradnji sa našim projekt-partnerom KRIK iz Beograda, nudimo i pomoć u komplikovanijim finansijskim istragama, posebno ako one uključuju i kompanije koje se ne nalaze u Crnoj Gori.
Kontakti sa novinarima-istraživačima iz regiona i EU
Onda kada lokalne istrage crnogorskih novinara pređu granicu naše zemlje, MANS nudi i pomoć u uspostavljanju kontakta i komunikacije sa novinarima-istraživačima iz zemlje koja je važna za konkretnu istragu. Kontakt koji obezbijedi MANS može biti korisan partner u istrazi, naročito ako je za priču potreban terenski rad van Crne Gore ili je informacije moguće prikupiti samo direktnim pristupom izvoru koji se nalazi u toj zemlji. MANS je član OCCRP mreže istraživačkih novinara sa bogatom bazom provjerenih novinarskih kontakata širom svijeta.
Za sve pomenute servise možete nam se obratiti na novinari@mans.co.me, putem MANS-ove Facebook stranice ili pozivanjem kancelarije MANS-a na 020 266 326, 266 327 ili  069 446 097.

Komentari su isključeni.