Pokušaj ANB da optuži MANS za obmanjivanje i dezinformisanje javnosti

1

Pokušaj obavještajne službe da nas optuži za obmanjivanje i dezinformisanje javnosti ocjenjujemo kao krajnje apsurdan i ciničan, iamjući u vidu da upravo ta služba ima višedecenijsko iskustvo u takvim radnjama.

Klasičnim pokušajem zamjene teza ANB pokušava da objasni da se odnos te službe prema građanki Vanji Ćalović razlikuje od odnosa prema njoj kao lideru MANS-a i time potkrepljuju svoje tvrdnje da njihovo ponašanje ne predstavlja pritisak na nevladin sektor.

U isto vrijeme u ANB-u zaboravljaju da su svim rukovodiocima MANS-a dostavili identične odgovore na pitanja da li tajna služba prikuplja informacije o njima i da im omogući uvid u te evidencije, ukoliko postoje, donosno zabranili su im uvid u te podatke, sa obrazloženjem da bi to moglo uticati na aktivnosti Agencije.

Time je ANB nedvosnisleno potvrdio da su svih pet rukovodioca MANS-a, Vanja Ćalović, Dejan Milovac, Veselin Bajčeta, Vuk Maraš i Zorica Ćeranić, predmet interesovanja te službe, pa je njihov pokušaj da to predstave kao akciju protiv bilo kog pojedinca krajnje apsurdan.

Očigledno je da su baš svi lideri MANS-a predmet interesovanja tajne službe zbog posla kojim se bave, a ne zbog svojih privatnih života, ili bilo koje karakteristike ili aktivnosti njih kao pojedinaca, jer bi to bila malo prevelika koincidencija da bi je mogla obrazložiti čak i naša tajna služba sa višedecenijskim iskustvom u manipulisanju javnim mnjenjem.

Obradovalo bi nas da nas je ANB demantovala činjenicama i umjesto što je iznijela ovakve manipulacije, da nam je saopštila da nema naše tajne dosijee, već da je službenik koji je odgovarao na naše zahtjeve napravio administrativnu grešku i pomiješao nas sa vođama organizovanih kriminalnih grupa koje bi ta služba trebala da prati.

Ovako, ostaje nam da zaključimo da ANB svjesno i uporno pokušava da izvrši do sada neviđen pritisak na nas i ostajemo u uvjerenju da se to dešava isključivo zbog naših zahtjeva da šef Agencije, Duško Marković objasni šta je Zoran Lazović radio na svadbi Safeta Kalića, u društvu sa Darkom Šarićem i šefovima srpskog podzemlja.

Bez obzira na očiglednu namjeru tajne službe da nas ućutka, mi ćemo nastaviti da, kao i do sada, profesionalno i odgovorno radimo svoj posao i tražimo da institucije sistema poštuju Ustav i zakone ove države, kao i da se iz njih odstrane svi korumpirani i pojedinci koji su povezani sa strukturama organizovanog kriminala.

Vanja Ćalović
Izvršni direktor

1 Comment