Poražavajuće ocjene o Crnoj Gori kao švercerskoj destinaciji

0

Nakon još jednog izvještaja Evropske komisije u kome se Crnoj Gori spočitava ozbiljan problem sa organizovanim kriminalom, jasno je, ne samo da nema konkretnih i održivih rezulatata, već prije svega da nema ni odgovornosti za katastrofalan učinak policije i tužilašva u ovoj oblasti.

Ocjene kako postoji percepcija da je Crna Gora i dalje „regionalna platforma za šverc cigareta“, ali i da su njene granice i dalje propusne za drogu namijenjenu zemljama EU, poražavajuće su i zahtijevaju odgovornost prije svega u redovima tužilaštva i policije za trenutno stanje kada su ovi problemi u pitanju.

Kada je u pitanju šverc cigareta, Evropska komisija u svom izvještaju prepoznaje nedostatak pravovremenih finansijskih istraga i konfiskacije imovine u takvim slučajevima, a posebno problematizuje i šverc cigareta preko Slobodne zone Luke Bar. Tako se u izvještaju navodi da Crna Gora treba da kao državni prioritet adresira osjetljivost Luke Bar na šverc cigareta, uključujući i rizike od političkog uticaja i miješanja u rad nadležnih organa, ali i problem i infiltracije kriminalnih interesa u sistem odlučivanja na lokalnom nivou.

Takođe, iako je Crna Gora prepoznata kao destinacija sa koje droga dolazi na Evropska tržišta, odgovor crnogorskog tužilaštva je i dalje nedovoljno odlučan kako bi se ovaj problem počep rješavati. To potvrđuje i ocjena iz izvještaja u kome Evropska komisija konstatuje da se suđenja za šverc narkotika završavaju zaključivanjem sporazuma o prizanju krivice, dok su i dalje rijetke finansijske istrage, konfiskacija i oduzimanje imovine stečene švercom narkotika.

U izvještaju se posebno problematizuje postojanje organizovanih kriminalnih grupa u Crnoj Gori koje kao glavnu aktivnost imaju šverc narkotika i koje zahvaljujući vezama sa kriminalnim grupama iz Južne amerike, imaju dominantnu poziciju u snadbijevanju Evrope kokainom.

I pored blagog napretka u nekim oblastima kada je u pitanju borba protiv organizovanog kriminala, ovogodišnje ocjene Evropske komisije pokazuju da sve ono što državni organi rade nije dovoljno da Crna Gore više ne bude tamna mrlja na Evropskoj mapi vladavine prava i destinacija na kojoj se kriminalnci osjećaju slobodno.

Nažalost, crnogorska policija i tužilaštvo su do sada jako malo uradili kako bi se korumpiranim političarima i pripadnicima crnogorskog podzemlja poslala poruka da Crna Gora više ne želi da bude igralište za domaće i svjetske kriminalce, sigurna luka za pranje novca, šverc cigareta, oružja i narkotika, i konačno mjesto gdje nesposobni tužioci i policija svjesno ili nesvjesno rade u njihovom interesu.

Činjenica je da nakon nekoliko godina veoma oštrih ocjena iz ne samo Brisela, već i sa drugih relevantnih međunarodnih adresa sa kojih smo dobijali epitet i „mafijaške države“, trenutna kadrovska rješenja u policiji i tužilaštvu ne mogu biti odgovor na izazov koji predstavlja borba sa organizovanim kriminalom koji se u posljednih tri decenije infiltrirao u sve ti grane vlasti.

Ozbiljna reforma u ovoj oblasti će zahtjevati potpuno oslobađanje sudstva, policije i tužilaštva političkog uticaja, kako kada je u pitanju njihovo imenovanje, tako i uticaj koje nesporno političke i kriminalne strukture imaju tokom istraga i procesuiranja slučajeva organizovanog kriminala u Crnoj Gori.

Dejan Milovac
Direktor Istraživačkog centra
MANS

Komentari su isključeni.