Poslovanje često gledaju, krivca nikako da nađu

0

Dosije MONTENEGRO AIRLINES – LET U KRAH donosi serijal priča koje svjedoče na koji način je državna kompanija sistematski uništavana uz istovremenu podršku iz državnog budžeta, da bi vještački zadržala monopol na “crnogorskom nebu”. Dosije otkriva i kako su politizacija uprave, odsustvo individualne odgovornosti i odnos prema resursima kompanije pretvorili Montenegro Airlines u skupu igračku čiji krah više nije moguće kontrolisati.

DaliborkaPejovic

Daliborka Pejović

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) provjerava da li je bilo zloupotreba u poslovanju aktuelnog rukovodstva Montenegro Airlinesa (MA).  To je potvrđeno iz SDT-a, na čijem čelu je Milivoje Katnić.

“U toku je izviđaj  u vezi događaja koji se odnose  na preduzimanje službenih radnji  sadašnjeg menadžmenta Montenegro airlinesa. Tužilaštvo prikuplja potrebne informacije na onovu kojih će donijeti odluku. Zbog interesa izviđajnog postupka ne možemo dostaviti više informacija”.

Time je odgovoreno “Vijestima” i Istraživačkom centru MANS-a na pitanja da li je SDT  pokrenulo izviđaj o poslovanju aktuelnog rukovodstva MA, zbog čega, u kojoj fazi je taj predmet, na koji period se odnosi i šta je dosad utvrđeno.

Prema informacijama iz medija, izviđaj o poslovanju novog rukovodstva, na čelu sa Daliborkom Pejović, za period od juna 2013. godine do septembra 2015. godine, je pokrenut zbog sumnje da  je kompanija zbog navodnog nesavjesnog poslovanja pretrpjela višemilionsku štetu.

Na pitanje zašto je obustavljen izviđaj protiv bivšeg dugogodišnjeg direktora i predsjednika Odbora direktora MA Zorana Đurišića i ostalih članova tog rukovodstva, koji je vođen na osnovu revizorskog izvještaja o poslovanju za 2013. godinu, iz SDT-a je odgovoreno  da nije bilo osnova za krivično gonjenje.

“Izviđaj povodom revizorskog izvještaja o poslovanju Montenegro airlinesa za 2013. godinu  pokazao je da ne postoji osnovana sumnja  da je bilo koje  lice izvršilo bilo koje krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. Postupak je obustavljen 2. jula 2015. godine”, zvaničan je odgovor SDT-a.

Iz aktuelne uprave, koja je u MA od juna 2013. godine, nisu odgovorili na pitanja o izviđaju o  njihovom poslovanju  i obustavljenom postupku protiv njihovih prethodnika. Iz bivše uprave, na pitanja šta očekuju od izviđaja SDT-a protiv sadašnjeg rukovodstva i kako ocjenjuju to što je obustavljen protiv njih, odgovorili su da neće da komentarišu rad tužilaštva.

Izviđaj stare uprave je pokrenut nakon što je novo rukovodstvo tužilaštvu dostavilo revizorski izvještaj nezavisne revizorske kompanije MV Konsalt u kojem su, kako tvrde, konstatovane  nepravilnosti u finansijskim izvještajima za prethodne godine u dijelu iskazivanja gubitaka i dugova.  Taj revizorski izvještaj usvojila je Skupština akcionara kompanije, a s njim je upoznat i vlasnik –  Vlada. Đurišićevo rukovodstvo tvrdilo da je kompanija poslovala “po zakonu i međunarodnim standardima”.  Đurišić je saslušan u maju 2015. u tužilaštvu u svojstvu građanina, ali nje zvanično tada odgovoreno zbog čega.

Nova provjera rada MA krenula je nakon što su stara i aktuelna uprava nacionalnog avioprevoznika razmijenile prijave o poslovanju gubitaške kompanije, koja je u dugovima prikazanim u desetinama miliona eura, i pored državne podrške. Aviokompanija je na kraju 2014. Godine prikazala nepokriveni gubitak od 40,5 miliona eura, dok je gubitak tekuće godine iznosio 9,5 miliona eura, pa je ukupni gubitak 50 miliona.

Đurišić je smijenjen u junu 2013. godine odlukom Vlade, nakon skoro 20 godina upravljanja kompanijom. Tokom četvorogodišnje istrage protiv bivšeg rukovodstva MA od 2006. godine,  navodne pronevjere označene najprije od 44 miliona preko 11 miliona stigle su na nekoliko stotina hiljada eura. Tužilaštvo je podiglo optužnicu, koja po ocjeni Osnovnog suda u Podgorici nije bila dovoljno potkrijepljena dokazima. Ona je bila i prva optužnica koju je taj sud vratio tužilaštvu i naredio dopunu istrage. Nakon toga, tužilaštvo je obavijestilo da usljed nedostatka dokaza neće nastaviti krivično gonjenje protiv Đurišića i jednog od tadašnjih direktora sektora  MA Vladimira Đelevića.

Tada je Đurišić, suprug funkcionerke DPS-a Milice Pejanović, optužio tužilaštvo i policiju za “montiranu aferu”. Iz Uprave policije odbacili odgovornost za narušeni ugled kompanije i uzvratili da su rukovodstvu MA “dobro poznati razlozi zbog kojih je predmet obustavljen kod nadležnog suda”. On  je 2010. godine, nakon četiri godine istrage,  tražio od Vlade da utvrdi odgovorne u policiji i tužilaštvu, koji su istragom nanijeli direknu štetu MA od 3,2 miliona eura.

Skupština osnivača kompanije je dala u jeku istrage podršku menadžmentu kompanije u aktivnostima koje su, kako su naveli,  „usmjerene, kao i do sada, na vođenje uspješne poslovne politike“. To što je biran za predsjednika borda u periodu istrage obrazloženo je tvrdnjom da je Đurišić direktorsku funkciju obavljao uspješno.

Nisu provjeravani staru istragu i završeni postupak

IvicaStankovicIz Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT) je zvanično odgovoreno  da  Specijalno državno tužilaštvo nije provjeravalo obustavljanje istrage – postupka u starom slučaju protiv Đurišića i jednog od tadašnjih direktora sektora MA Vladimira Đelevića.

Iz VDT su podsjetili da je Osnovno državno tužilaštvo u  Podgorici 15. jula 2009.godine podiglo  optužnicu protiv Z.Đ. i V.Đ. zbog krivičnog djela – zloupotreba službenog položaja, a protiv V.Đ zbog krivičnog djela – nesavjestan rad u službi.

“Po prigovoru branioca okrivljenih protiv optužnice krivično vijeće Osnovnog suda u Podgorici  vratilo je  optužnicu na dopunu istrage. Nakon sprovedene istrage zamjenik tužioca je izjavio da odustaje  od daljeg krivičnog gonjenja protiv navedenih lica, jer nema dokaza da su okrivljeni izvršili označena krivična djela niti bilo koje drugo krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. Na osnovu toga je istražni sudija Osnovnog suda u Podgorici  2. jula 2010.godine donio rješenje o obustavljanju istrage”, istakli su iz VDT-a, na čijem čelu je Ivica Stanković.

Zahtjevom za sprovođenje istrage Osnovnog državnog tužioca 2006. godine Đurišić i  Đelević teretili su se za zloupotrebu službenog položaja u djelu: osnivanja firme Master Airways, nabavke bez primjene Zakona o javnim nabavkama, otpis potraživanja i otpis i prodaja rezervnih dijelova. Krivična prijava policije je podnijeta u junu 2006.  Đurišić i Đelević su optuživani, između ostalog,  da su sklapali štetne ugovore o davanju aviona sa kćerkom kompanijom Master airways, što je odbačeno usljed nedostatka dokaza, kao i ostalo.

U istrazi o aferi MA u septembru 2006. godine pred istražnim sudijom izjave su, između ostalih,  dali tadašnji članovi Odbora direktora Ranko Krivokapić, Rifat Rastoder i Jusuf Kalamperović, koji su ponovili da nijesu bili upoznati sa spornim ugovorima koje su sklapali članovi uprave. Krivokapić je tada rekao da u periodu za koji se rukovodioci MA terete za zloupotrebe, on nije prisustvovao sjednicama na kojima su donijete sporne odluke.

Prema Statutu MA iz 2002. godine zadatak Odbora direktora je, pored ostalog, bio da odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji o povezivanju sa drugim privrednim društvima, donosi investicione odluke, odlučuje o osnivanju poslovnih jedinica…

Tvrde da nije bilo korupcije u slučaju Kajmanskih ostrva

Istražne organe je posebno interesovao finansijski lizing za Embraer 195 sa BNDES-om i ugovor koji je preuzeo Montenegro Aviation Leasing limited sa Kajmanskih ostrva, a iz bivše uprave, koja ga je nabavljala, tvrde da tu nema koruptivnih elemenata.

“Ne postoje nikakvi koruptivni elementi u realizaciji nabavke vazduhoplova, što je potvrđeno i od nadležnih organa”, tvrde iz starog rukovodstva koje je predvodio Zoran Đurišić.

Iz bivše uprave ističu da je avion kupljen od proizvođača, kompanije Embraer, za 32,9 miliona USD uz kredit na 12 godina dobijen od brazilske izvozne banke BNDES i brazilskog državnog trezora. Ukupna cijena aviona sa kamatama i garancijama koje je zahtijevala brazilska strana je 47,7 miliona dolara.

Naglašavaju da je MA dobio kredit od brazilske države u 2010. godini “kada su zbog globalne finansijske krize svuda u svijetu bili obustavljeni gotovo svi kreditni aranžmani za ovu svrhu”.

Ovaj tekst je sačinjen uz podršku Evropske unije i Ambasade SAD u Podgorici. Za sadržaj ovog teksta odgovorna je isključivo Mreža za Afirmaciju Nevladinog Sektora – MANS, a stavovi iznijeti u ovom tekstu se ni u kom slučaju ne mogu smatrati stavovima donatora.

Ivana Gudović
Ines Mrdović

 

Komentari su isključeni.