Poslovanje kompanija koje je osnovala Opština Budva, netransparentno

0

Poslovanje kompanija koje je osnovala Opština Budva je sve samo ne transparentno, jer do sada niti javnost, niti lokalni parlament nisu vidjeli njihove izvještaje o radu, dok u lokalnoj upravi smatraju da je dovoljno da im vjerujemo na riječ.

Tvrdnje Lazara Rađenovića, potpredsjednika Opštine Budva, da izvještaji nisu podnošeni zato što su kompanije tek počele da rade je najobičnija besmislica, jer pomenute kompanije postoje već nekoliko godina i bez obzira na intezitet rada, morale su podnositi izvještaje o radu lokalnom parlamentu. Sa druge strane Rađenović istovremeno tvrdi da kompanije tek počinju da rade, ali i da „dosadašnje iskustvo u radu pokazuje visok nivo transparentnosti“.

„Budva Holding“ DOO je osnovana početkom februara 2008. godine i do sada je morala podnijeti makar dva izvještaja o svom radu lokalnom parlamentu. Uprkos upitnim motivima jer se radi o istoj djelatnosti, kompanija „Adriatic Holding“ DOO je osnovana početkom avgusta prošle godine i trebala je podnijeti makar finansijski izvještaj budvanskom parlamentu. Isti slučaj je i sa „Akademijom znanja“ DOO kojom predsjedava Milena Marović, kćerka potpredsjednika Vlade, Svetozara Marovića, a koja je osnovana početkom septembra prošle godine.

Gospodin Rađenović namjerno ne pominje kompaniju DOO „Budva-Sveti Stefan-Petrovac“, koja je u Privrednom sudu registrovana za izvođenje grubih građevinskih radova još 2002. godine. Umjesto što blijedim argumentima i kvazi lokal-patriotizmom pokušava da opravda odsustvo transparentnosti u radu lokalne uprave, Rađenović bi mogao da objasni kako je moguće da za ovih osam godina lokalni parlament nije vidio niti jedan papir u kome piše što je rađeno u toj kompaniji i kakav je ekonomski učinak te opštinske kompanije.

Rađenović takođe ne pominje još jedan od poslova kompanije „Budva Holding“ DOO a koji je svakako zasluživao da se nađe u izvještaju o radu tog preduzeća. Prema podacima Centralnog registra Privrednog Suda, kompanija „Budva Holding“ je jedan od osnivača druge kompanije pod nazivom „DC INVEST“ DOO iz Podgorice koja je takođe registrovana za razvoj projekata o nekretninama.

Istorijat ove kompanije je u najmanju ruku zanimljiv kada se uzmu u obzir njeni osnivači. „DC Invest“ je prvobitno osnovana sredinom avgusta 2008. godine od strane „CARTER EQUITY SERVICES LTD“ iz Belizea, poznate offshore destinacije. Par mjeseci nakon toga pomenuta kompanija se povlači, a umjesto nje kao osnivač se pojavljuje „DC INVEST LIMITED“ iz Jersey, takođe off shore destinacije. Krajem juna 2009, godine, kao suosnivač se javlja i „HTC INVESTMENT“ DOO iz Podgorice koja je takođe registrovana za promet nekretninama, dok se kao članovi odbora direktora javljaju podgorički advokat Dragan Prelević, te izvjesni Shariq Azhar i Ahmad Salam, dok od samog osnivanja kompanije kao izvršni direktor figurura izvjesna Anita Zećiri. Mjesec dana nakon toga, krajem jula 2009. godine, kompanija „HTC INVESTMENT“ DOO izlazi iz „DC INVEST-a“. Konačno, 31. decembra 2009. je u Privrednom sudu izvršena promjena u registraciji od kada „Budva Holding“ DOO figurura kao jedan od osnivača.

Osim što je jedna ovakava kombinatorika svakako zasluživala da se nađe u nekom od izvještaja o radu kompanije „Budva Holding“, gospodin Rađenović bi mogao da pojasni i koji su motivi opštinske kompanije koja se bavi nekretninama da uđe u vlasničku strukturu druge kompanije koja se bavi istom djelatnošću a čiji osnivači su dobro skriveni u teško dostupnim registrima off shore destinacija. Ukoliko se radi o takozvanim već čuvenim „strateškim partnerima-šeicima“ koji su postali svojevrsni dekor budvanske opštine, Rađenović bi mogao da objasni zašto se onda kriju iza offshore kompanija.

Rađenović bi takođe mogao da pojasni ko zastupa interese „Budva Holdinga“, odnosno Opštine Budva u „DC INVEST-u“, jer prema podacima Registra u odboru direktora ne sjedi bilo koji predstavnik Opštine Budva. Takođe bi bilo dobro da nas Rađenović informiše koliki je osnivački ulog Opštine i da li se on sastoji u građevinskom zemljištu, te koliki procenat dobiti će „Budva Holding“ ostvariti po osnovu svog osnivačkog uloga.

Bilo bi lijepo čuti i da li je novi strateški partner „Budva Holdinga“ oslobođen plaćanja komunalija za svoje projekte, a Rađenović bi mogao objasniti i to kako je moguće prenijeti pravo nad građeviskim zemljištem na drugu kompanju, bez prethodno organizovanog javnog tendera.

Odgovori na sva ova pitanja su trebala biti dio izještaja o radu kompanije „Budva Holding“ za koji je prema tumačenju Lazara Rađenovića još uvijek rano.

MANS će nastaviti da istražuje poslovanje preduzeća koje je osnovala opština Budva, bez obzire na žalopoljke Rajka Kuljače i njegovih saradnika kako su umorni od stalnih kontrola. MANS je već na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama zatražio uvid u kompletnu dokumentaciju o formiranju „DC INVEST“, kao i pristup ugovorima koje je do sada „Budva-Holding“ sklopila sa trećim licima.

Dejan Milovac

Direktor programa za urbanizam

Komentari su isključeni.