Povodom izjave ministra Pavla Radulovića o izmiještanju korita rijeke Tare

0

Umjesto da zaustavi dalju devastaciju Tare, ministar Pavle Radulović najnovijim izjavama preuzima ličnu odgovornost za uništavanje rijeke koja je pod međunarodnom zaštitom.

Ministar Radulović je prvo tvrdio da Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu dozvoljava izmiještanje toka rijeke Tare, a nakon što je MANS objavio taj dokument, Radulović sada tvrdi da korito nije izmješteno, već je u pitanju njegova regulacija.

I ta izjava ministra Radulovića je očigledna neistina, o čemu svjedoče satelitski snimci tog područja koji su dostupni na earth.google.com i pokazuju da je korito Tare na spornoj lokaciji izmješteno u dužini od oko pola kilometra.

 

To je potvrdila i kineska kompanija CRBC koja je, nakon što je MANS objavio snimke, javno saopštila da je izmjestila korito Tare i navela da je to previđeno Glavnim projektom autoputa.

Djelovi glavnog projekta autoputa koji su završeni su proglašeni tajnom, kao i idejni projekat autoputa, pa javnost ne može da zna da li je tim dokumentima predviđeno izmiještanje Tare, a samim tim ni ko je odgovoran za devastaciju.

Međutim i Elaborat procjene uticaja, a i Strateška procjena uticaja na životnu sredinu rađena za Detaljni prostorni plan tog područja zabranjuju mijenjanje riječnog toka Tare zbog njenog statusa zaštićenog područja.

Konstatacija ministra Radulovića da je u pitanju regulacija korita je potpuno besmislena, jer svaki građanin na snimcima koje je objavio MANS može da vidi da je Tara zatrpana i da su na mjestu nekadašnjeg korita rijeke sada građevinske mašine i materijal. Poređenje toga sa obaloutvrdama i šetalištem pored rijeke je neprimjereno i pokazuje da ministar Radulović nema ni malo odgovornosti prema građanima kada pokušava da ih ubijedi da više vjeruju njemu nego sopstvenim očima.

Umjesto da momentalno zabrani radove i spriječi dalju devastaciju Tare koja je cijelim svojim tokom pod međunarodnom zaštitom, ministar tvrdi da je riječ o teoriji zavjere u susret dolasku misije UNESCO-a. Na žalost po Crnu Goru, ta misija dolazi upravo zbog rizika da Kotor i Tara izgube status zaštićenih područja zbog neodgovornih pojedinaca kakav je ministar Radulović i megalomanskih apetita investitora kojima se izlazi u susret po svaku cijenu..

Tražimo od premijera Duška Markovića da zaštiti Taru od dalje devastacije i objavi javnosti ko će da plati ogromne troškove sanacije – građani Crne Gore ili kineska kompanija. Tražimo da Vlada skine pečat tajnosti sa idejnog i glavnog projekta autoputa, posebno za ovo područje, kako bi građani konačno znali ko je odgovoran za uništavanje Tare, odnosno da li je Vlada dozvolila devastaciju ili je CRBC prekršio zakon.

Vanja Ćalović Marković
izvršni direktor MANS-a

Komentari su isključeni.