Zašto se i dalje kriju ključne informacije o izgradnji autoputa?

0

Nakon što je Istraživački centar MANS-a objavio snimke potpune devastacije rijeke Tare na gradilištu autoputa, više nego ikada je potrebno da Vlada Crne Gore i resorno Ministarstvo održivog razvoja i Ministarstvo saobraćaja objave sva relevatna dokumenta o projektu izgradnje autoputa Bar-Boljare.

Većina dokumenata koja su potrebna za adekvatnu javnu kontolu svega onoga što se dešava na gradilištima autoputa je proglašena tajnim, a MANS u kontinuitetu upozorava na činjenicu da osim uskog kruga ljudi, gotovo niko nema kompletnu i istinitu sliku o izgradnji autoputa.

Gotovo je nevjerovatna činjenica da Vlada i dalje odbija da objavi idejni projekat autoputa na osnovu koga CRBC razvija dalje projekte i dobija saglasosti i dozvole, zvanično ga označavajući kao tajni u koji javnost ne može imati uvid.

Direktna posljedica takve prakse jeste upravo gradilište na Tari gdje i dalje ostaje otvoreno pitanje da li je CRBC gradio mimo onoga za šta je imao dozvolu i tako devastirao rijeku, ili je ovolika devastacija Tare bila već predviđena planovima Vlade što je sakrivano od javnosti.

Zvanična dokumenta do kojih je došao MANS pokazuju da je Vlada upozoravana da će izgradnja autoputa imati ogroman uticaj na zaštićeno područje kompletnog sliva rijeke Tare, dok stanje na terenu svjedoči da se u praksi ostvario najcrnji scenario.

Koliko je kompletan posao oko izgradnje autoputa zatvoren za javnost dovoljno govori i činjenica da su kao tajni označeni svi dokumenti koje proizvode dvije državne komisije sa preko 50 članova, uključujući i njihove izvještaje o kontroli.

Kada se takva vrsta netransparentna praksa stavi u kontekst onoga što se desilo i dalje dešava na Tari, jasni su motivi Vlade Crne Gore da od javnosti sakrije sadržaj tih dokumenata.

Upravo bi izvještaji o kontroli izrade dokumentacije i izvođenja radova mogli da pokažu ko je u kompletnom lancu odlučivanja zakazao što je za posljedicu imalo uništeno korito rijeke Tare.

Rad pomenutih komisija će građani do kraja izgradje dionice Smokovac-Mateševo platiti cijelih 15 miliona eura, pa se sa pravom postavlja pitanje šta kao građani dobijamo za taj novac ako je posljedica takve „kontrole“ uništena Tara.

MANS ovim putem još jednom apeluje na resorna ministarstva da bez odlaganja javnim učine svu relevantnu dokumentaciju koja trenunto nosi oznaku tajnosti, a naročitu onu koja može nedosmisleno ukazati na odgovornost za devstaciju rijeke Tare.

Smatramo da ne postoji bilo kakav drugi državni, poslovni ili privatni interes da se takva vrsta dokumenata drži u tajnosti, naročito ako to može spriječiti dalju devastaciju Tare ili bilo koje druge lokacije na trasi autoputa.

MANS

Komentari su isključeni.