Povodom odbijanja Skupštine Glavnog grada da omogući MANS-u učešće na 33. sjednici

0

Skupština Glavnog grada je zabranila učešće MANS-u na 33. sjednici Skupštine Glavnog grada na kojoj će se razmatrati Građanska inicijativa za ukidanje naplate parkinga, nakon što je na prethodnoj sjednici ukazao na niz mogućih nepravilnosti i zloupotreba u radu “Parking servisa” Podgorica.

Učešće u radu Skupštine nam je uskraćeno uz obrazloženje da je je naša prijava navodno podnešena nakon isteka roka koji je dat u pozivu nevladinim organizacijama, iako je nesporno da smo prijavu predali u rokovima definisanim Poslovnikom Skupštine Glavnog grada, tj. peti dan nakon objavljivanja poziva Glavnog grada.

Iz očiglednih razloga, čelnici Skupštine Glavnog grada su taj rok nezakonito i svojevoljno skratili i tako zabranili učešće predstavnika MANS-a na sjednici na kojoj se raspravlja o Građanskoj inicijativi koju je potpisalo preko 2000 građana Podgorice, a kojom traže ukidanje naplate parkinga u svim djelovima grada osim u centru. Sasvim je jasno da čelnici Glavnog grada žele da onemoguće MANS-u da nastavi da odbornike i javnost dalje informiše o nepravilnostima i zloupotrebama u preduzeću “Parking servis” koje smo utvrdili nakon analize Izvještaja o radu “Parking servisa” za 2012. godinu.

Naime, na osnovu prihoda prikazanih u izvještaju o radu “Parking servisa” i prikazanog broja parking mjesta i na osnovu očigledne činjenice o velikoj popunjenosti parking mjesta u Podgorici mi smo na prethodnoj sjednici iznijeli sumnju da je od naplate parkinga prikupljeno više novca nego sto je prikazano u izvještaju.

Konkretno, prema analizi podataka iz izvještaja, jedno parking mjesto zarađuje dnevno samo 1,06 eura tj. zauzeto je nešto malo više od dva sata. Ovo znači da jedno parking mjesto “zarađuje” sedam puta manje nego što bi moglo u toku dana. Prema podacima izvještaja, od mogućih 17 časova u toku jednog dana parking mjesta su zauzeta samo po dva sata – iako smo svjedoci da je situacija potpuno drugačija i da je većina parking mjesta zauzeta tokom čitavog dana. Takođe, smiješno je i teško povjerovati da su ulična parkirališta koja se uglavnom plaćuju preko SMS-a zauzeta u prosjeku samo dva sata i ubiraju manje od jednog eura dnevno.

Većina prihoda od naplate parkinga, koji su u 2012. godini bili preko 1,33 miliona eura, ide na zarade zaposlenih u “Parking servisu” – tačnije 1,27 miliona eura ili preko 85 % ukupnih prihoda. Ovo je praksa koja postoji od 2007. godine, kada je “Parking servis” osnovan, i godinama većina sredstava prikupljenih od građana, za ovu nezakonitu uvedenu taksu, ide na zapošljavanje. Zbog ovog podatka kao i zbog velikog broja prijava zaposlenih da DPS u “Parking servisu” vrši zapošljavanje po partijskoj osnovi – sumnjamo da se na ovaj način odrađuje strategija DPS-a – za jednog zaposlenog – četiri glasača.

U prilog ovome ide i činjenica da je za investicije opredjeljeno samo nešto više od 1,5% prihoda, dok za zarade i troškove zaposlenih je opredjeljeno preko 90%. Naime investicije u 2012. godini su iznosile nešto više od 24 hiljade eura – dok je za plate otišlo preko 1,27 miliona eura. Čak i ove investicije uglavnom nisu prave investiciju u parking već su nabavka opreme kao što su računari, finansijski softveri i klime. Samo je nešto više od 10 hiljada eura opredjeljeno za nabavku opreme za parking.

“Parking servis” je u 2011. godini imao gubitak od preko 65 hiljada eura koje nisu mogli pokriti ni mali dobici iz prethodnih godina. Takođe, ako izuzmemo donaciju Glavnog grada, Parking servis je u gubitku i u 2012. godini i to preko 20 hiljada eura. Jasno je da nema profita od naplate parkinga i kad se sve sabere “Parking servis” i Glavni grad, kao osnivač preduzeća, su u gubitku. Evidentno je da nema nikakvih konkretnih ulaganja čak ni u samu uslugu parkinga, a da ne pominjemo da nema usmjeravanja novca u gradski budžet, odnosno poboljšanje kvaliteta života građana Podgorice. Sve ovo upućuje da naplata parkinga nije proširena na ostale djelove grada kako bi se riješio problem parkiranja u Podgorici, već kako bi se građanima nezakonito uveo novi namet i njihovi osiromašeni budžeti dodatno opteretili. Stoga MANS apeluje na odbornike Skupštine Glavnog grada da na sjutrašnjoj sjednici daju podršku Građanskoj incijativi za ukidanje naplate parkinga van centra grada.

S poštovanjem,

Zorica Ćeranić
Direktor građanskih inicijativa

Komentari su isključeni.