MANS uputio predstavku Odboru za bezbjednost i odbranu

0

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS

Dalmatinska 188, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/fax: +382.20.266.326; 266 327; +382.69.446. 094

mans@t-com.me, anewsite.mans.co.me

SKUPŠTINA CRNE GORE
ODBOR ZA
BEZBJEDNOST I ODBRANU


N/R Mevludina Nuhodžića, predsjednika

NIR Borislava Banovića, člana

N/R Milutina Simovića, člana

N/R Rradivoja Nikčevića, člana

N/R Luiđa Škrelje, člana

N/R Obrada Stanišića, člana

N/R Andrije Mandića, člana

N/R Nebojše Medojevića, člana

N/R Predraga Bulatovića, člana

N/R Vasilija Laloševića, člana

N/R Velizara Kaluđerovića, člana

N/R Sulja Mustafića, člana

N/R Zorana Miljanića, člana

Podgorica, 9. jul 2013. godine

Poštovani poslanici,

Obraćamo Vam se ovim putem povodom nedavnih nezakonitih postupaka pripadnika Uprave policije prema predstavnicima MANS-a i podnosim:

PREDSTAVKU KOJOM SE INICIRA SAZIVANJE SJEDNICE ODBORA ZA BEZBJEDNOST I ODBRANU NA KOJOJ ĆE BITI ORGANIZOVANO KONTROLNO SASLUŠANJE DIREKTORA UPRAVE POLICIJE ZBOG NEZAKONITOG LIŠAVANJA SLOBODE PREDSTAVNIKA MANS-a OD STRANE SLUŽBENIKA UPRAVE POLICIJE

Molimo Vas da na prvoj sledećoj sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu uvrstite raspravu o ovoj predstavci na dnevni red i odlučite o prihvatanju predloga koji su u njoj iznijeti.

OBRAZLOŽENJE

Članom 48a Poslovnika Skupštine Crne Gore propisano je da:

Odbor za bezbjednost i odbranu razmatra predloge zakona, drugih propisa i opštih akata, strategiju i druga pitanja iz oblasti bezbjednosti i odbrane Cme Gore i njenih građana; vrši parlamentamu kontrolu rada policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost i drugih bezbjednosnih organa i službi; razmatra ostvarivanje Ustavom utvrđenih prava i sloboda čovjeka i građanina u primjeni ovlašćenja policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost i drugih bezbjednosnih organa i službi; razmatra predloge za imenovanje direktora policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost; daje mišljenje na predlog za imenovanje, odnosno postavljanje rukovodilaca vojno obavještajnih, kontraobavještajnih i bezbjednosnih poslova u Ministarstvu odbrane.”

Aktivisti MANS-a su održali performans ispred zgrade Skupštine Crne Gore 21.06.2013. godine, u susret glasanju poslanika o povećanju PDV-a. Nakon održanog performansa, službenici Uprave policije lišili su slobode šest aktivista MANS-a. Lišenje slobode i zadržavanje ovih lica izvršeno je kršenjem Ustava, Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Zakonika o krivičnom postupku i Zakona o prekršajima. Službenici policije prilikom lišenja slobode uhapšene nisu obavijestili o razlozima lišenja slobode, o pravima koja imaju, kao ni o prirodi i razlozima privođenja.

Tokom lišenja slobode predstavnici MANS-a nisu imali mogućnost bilo kakvog djelotvornog pravnog lijeka kojim bi se takva proizvoljna odluka ispitala u najkraćem roku, na način kako to nalažu standardi utvrđeni stavovima Evropskog suda za ljudska prava. Službenici policije nisu čak dozvolili ni braniocu uhapšenih da bude sa njima, već je i on skoro sat vremena zadržan na prijavnici, nakon čega ga je primio komandir za javni red i mir gospodin Rondović, koji nije znao da kaže razlog i osnov lišenja slobode ovih lica. On je samo saopštio da nije bio na licu mjesta, da ne zna zbog čega su lišeni slobode i da mora čekati službenu zabilješku policajaca koji su bili na licu mjesta.

Dalje, službenici policije su kontaktirali državnog tužioca tek tri sata nakon hapšenja, što ukazuje da su aktivisti MANS-a uhapšeni pod sumnjom da su izvršili neko krivično djelo. Kada je od tužioca obaviještena da krivično djelo ne postoji, policija nije pustila na slobodu uhapšene, već je nezakonito hapšenje pokušala pravdati navodnim prekršajima i privođenjem sudiji za prekršaje.

Uhapšeni predstavnici MANS-a su tako proveli skoro šest časova u prostorijama policije, a da im za to vrijeme nisu saopšteni razlozi zadržavanja.

Direktor Uprave policije, Slavko Stojanović je nakon lišenja slobode predstavnika MANS-a saopštio da su službenici policije postupili u skladu sa zakonom kada su ih priveli. Prvi čovjek policije tvrdio je da bi policijski službenici u konkretnom slučaju postupili isto da su u pitanju bila i druga lica, kao da će i ubuduće isto postupati. Na ovaj način Stojanović je nedvosmisleno na sebe preuzeo odgovornost za ponašanje policije na dan hapšenja aktivista MANS-a, što dakazuje da je upravo on nalogodavac hapšenja predstavnika MANS-a.

Sa tvrdnjama direktora Uprave policije, kao prvog najodgovornijeg čovjeka u ovoj instituciji, ne slaže se Odjeljenje za unutrašnju kontrolu rada policije, koje je utvr­di­lo da su predstavnici MANS-a li­šeni slo­bo­de bez zakonskog osnova, te da je policija tom prilikom prekoračila službena ovlašćenja.

Iz tog razloga, smatramo da je neophodno organizovati kontrolno saslušanje direktora Uprave policije, Slavka Stojanovića, kao najodgovornijeg lica u ovoj instituciji i pružiti mu priliku da javno iznese razlog zbog kojeg je izvršeno hapšenje aktivista MANS-a. Ukoliko direktor Uprave policije nije čovjek koji je izdao naredbu za hapšenje aktivista MANS-a, svakako mu treba pružiti priliku da i zvanično saopšti ime nalogodavca, naročito ukoliko se radi o ministru unutrašnjih poslova, Rašku Konjeviću, partijskom kolegi predsjednika Skupštine kojem je pomenuti performans i bio posvećen.

Imajući u vidu navedeno:

PREDLAŽEMO

1. Da Odbor uvrsti na dnevni red prve sledeće sjednice raspravu o ovoj predstavci.

2. Da Odbor održi sjednicu koja će biti posvećena kontrolnom saslušanju direktora Uprave policije povodom nezakonitog postupanja službenika Uprave policije prilikom lišenja slobode aktivista MANS-a.

3. Da Odbor na istoj sjednici usvoji odgovarajuće zaključke kojima se konstatuje postojanje odgovornosti direktora Uprave policije za nezakonito postupanje njegovih službenika.

4. Da Odbor pozove predstavnike MANS-a na sjednicu i omogući im učešće u raspravi povodom ove predstavke.

S poštovanjem,

Vuk Maraš
direktor Monitoring programa

Komentari su isključeni.