Zaštita ulcinjske solane je od javnog interesa

0

MANS je danas svim poslaničkim klubovima u Skupštini Crne Gore dostavio Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Prostornog plana Crne Gore do 2020. godine sa molbom da se ona što procesuira u parlamentu.

Inicijativa MANS-a ima za cilj da obezbijedi očuvanje javnog interesa koji nije bio adekvatno zaštićen u postupku privatizacije ulcinjske fabrike soli, kada je oko 15 miliona kvadrata zemljišta prodato kao industrijsko, a ne građevinsko zemljište kako ga sada pokušava prodati Eurofond i Veselin Barović.

Uslov za ovakav, po javni interes poguban scenario je stvoren prilikom izrade Prostornog plana Crne Gore kada je Solana, za sada pod nerazjašnjenim okolnostima skinuta sa liste potencijalnih spomenika prirode i uvrštena kao lokacija za moguću turističku eksploataciju kroz izgradnju smještajnih kapaciteta i sličnih sadržaja.

Eksploatacija morske soli se u planu i dalje prepoznaje kao jedan od razvojnih potencijala ulcinjske regije, pa će MANS ovom incijativom pokušati da obezbijedi usaglašavanje dokumenta Prostornog plana koji kao krovni dokument daje smjernice za izradu planova nižeg reda.

U predlogu koju je MANS danas dostavio poslanicima se ukazuje da je područje ulcinjske solane istovremeno prepoznato kao razvojni resurs u smislu eksploatacije soli, ali i kao moguća lokacija za turističku gradnju. Ovakvo, dvojako poimanje konačne namjene ovog prostora ostavlja ogroman prostor za kreativno tumačenje prilikom izrade planova nižeg reda, u ovom slučaju Prostorno-urbanističkog plana opštine Ulcinj koji je već u postupku izrade, zbog čega je MANS i zatražio da se ovaj predlog razmatra po hitnom postupku.

Imajući u vidu značaj Ulcinjske solane za ekonomski razvoj lokalne zajednice, ali i cjelokupne ulcinjske regije, kao i značaja ulcinjsih solila za biljni i životinjski svijet, smatrali smo da je potrebno usaglasiti tekst Prostornog plana Crne Gore na način što će se zadržati postojeća namjena zemljišta i njegovo korišćenje u skladu sa principima održivog razvoja.

Problem nadekvatnog planiranja i korišćenja prostora u Crnoj Gori je ponovo aktuelizovan najavom prodaje kompletne imovine i nepokretnosti ulcinjske fabrike soli po cijeni višestrukoj većoj od one po kojoj je ona kupljena. Ovakav scenario znači da se zemljište Solane prodaje kao građevinsko i ukazuje na mogućnost gašenja fabrike koja je već godinama u stečaju. Tome je prethodilo neadekvatno upravljanje fabrikom od strane Eurofonda Veselina Barovića i “gubljenje” koncesija na eksploataciju soli pod, u najmanju ruku, čudnim okolnostima.

Stečaj, otpuštanje radnika i gomilanje dugova, odsustvo investicija u proizvodni proces, samo su neki od koraka u modelu privatizacije na “crnogorski način” koje su od samog starta imale za cilj da se prigrabi vrijedno građevinsko zemljište, a ne oporavak fabrike. U nedopustivo mnogo slučajeva, država je bila aktivni saučesnik ovakvih scenarija doneseći zakona i planove koji su novim vlasnicima to i omogućavali.

Nažalost, donošenjem Prostornog plana Crne Gore 2008. godine, napravljeno je upravo to. MANS je tada upozoravao nadležne u resornom Ministarstvu, prvenstveno tadašnjeg ministra Branimira Gvozdenovića na scenario koji danas imamo na djelu, ali sa te adrese ili nije bilo razumijevanja ili je nekome, pored Barovića, takođe odgovarao propast fabrike i betoniranje ulcinjskog polja.

Ukoliko država dopusti Eurofondu da zemljište koje je kupio sa fabrikom kao industrijsko sada proda po višestukoj cijeni kao građevinskoj, Veselin Barović se slobodno može smatrati jedinim pobjednikom kompletne crnogorske tranzicije jer ako izuzmemo čuveni model ruske privatizacije, zaista je malo primjera koji se mogu porediti sa ovim što se sprema ulcinjskoj Solani.

MANS ovim putem još jednom apeluje na poslanike crnogorskog Parlamenta da naš predlog uzmu u ozbiljno razmatranje i odlučno stanu u odbranu javnog interesa.

Dejan Milovac
Direktor programa za urbanizam

Komentari su isključeni.