Selektivna borba protiv korupcije

0

MANS pozdravlja procesuiranju bivšeg predsjednika Opštine Ulcinj, Gzima Hajdinage, a u vezi sa spornim ugovorima o komunalijama koje smo sredinom mjeseca objavili na našem sajtu. U tom smislu, očekujemo od Specijalnog državnog tužioca za organizovani kriminal i korupciju, Đurđine Ivanović da bez odlaganja procesuira i ovu krivičnu prijavu.

Prema onome što je saopšteno od strane Uprave policije, Hajdinagi se stavlja na teret zloupotreba službenog položaja u vezi sa akontativnom naplatom komunalijama za objekte za koje nije postojao plan, dok se Naseru Keljmendiju stavlja na teret krivično djelo nelegalne gradnje.

Iako je dobro što u Upravi policije polako počinju da prepoznaju svoju ulogu u borbi protiv korupcije i organizovanog krminala, zabrinjavajuća je činjenica da je ta borba i dalje veoma selektivna što ostavlja ogroman prostor za sumnju da nije u potpunosti motivisana željom za boljom primjenom zakona.

Već više od 18 mjeseci, i policiji i tužilaštu su dostupni veoma precizni podaci o istovjetnom kršenju zakona i propisa iz oblasti urbanizma u slučaju barskog gradonačelnika Žarka Pavićevića, koji je isto kao i Hajdinaga sklapao ugovore o plaćanju komunalija sa nekoliko kompanijama čije nelegalne objekte je trebalo ucrati u plansku dokumentaciju. Takođe, policija i tužilaštvo imaju podatke i o sličnim ugovorima koje su sklapali bivši budvanski funkcioneri Rajko Kuljača i Dragan Marović sa investitorima u Perazića dolu, gdje je na taj način naplaćeno oko 400.000 Eura.

Za sada, prema podacima sa kojima raspolaže MANS, policija i tužilaštvo se nisu ozbiljnije bavili ovim slučajevima iako se radi o krivičnim djelima koja se procesuiraju po službenoj dužnosti.

Kada je u pitanju dio krivične prijave koja se odnosi na Nasera Kelmendija, nevjerovatno je da se on tereti samo za nelegalnu gradnju, te da policiji nisu bile sumnjive uplate u gotovom novcu koje je on izvršavao na račun Opštine Ulcinj, kao ni porijeklo tog novca, imajući u vidu reputaciju koju Kelmendi uživa.

MANS je prethodno na svom sajtu objavio kompletnu dokumentaciju koja uključuje ugovore sa investitorima, ali i onu koja se odnosi na slučaj Kelmendija, zajedno sa uplatnicama kojima je on uplaćivao gotov novac na račun opštine Ulcinj. Sve ove informacije očigledno nisu bile interesante Upravi policije tokom njihove “istrage” ovog slučaja, niti je bilo ko iz ove institucije kontaktirao MANS povodom slučaja koji smo iznjeli u medijima.

MANS očekuje da će se Specijalni državni tužilac u predkrivičnom postupku pozabaviti i porijeklom novca Nasera Kelmendija a ne samo činjenicom da je nelegalno gradio u ulcinjskoj Opštini.

Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala mora biti stalan posao crnogorske policije i tužilaštva i nikako ne može biti svedena na pojedinačne akcije koje se lansiraju kada to nekome odgovara, koje se zasnivaju na loše sprovedenim istragama i poludokazima i koje rezultiraju farsama od suđenja.

Dejan Milovac
Direkor programa za urbanizam

Komentari su isključeni.