Predlog Zakona o amnestiji podstiče korupciju i organizovani kriminal

0

Predlog zakona o amnestiji koji je podnijela grupa poslanika još jednom pokazuje ozbiljne sumnje u povezanost vladajućih političkih struktura sa akterima organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou. Naime, ovim predlogom poslanici žele da, ionako niske kazne izrečene licima osuđenim za najteža krivična djela, dodatno umanje za još jednu četvrtinu. Umanjenjem kazni koje već predstavljaju ruganje pravdi poslala bi se još jedna poruka da se najteži obilici kriminala isplate.

Dodatno, za razliku od ranijih zakona o amnestiji, ovaj predlog ne propisuje da se amnestija ne odnosi na lica za kojima je izdata potjernica i koja izbjegavaju izdržavanje kazne zatvora. Tako bi se ova amnestija primijenila i na Svetozara i Miloša Marovića, kojima bi se umanjile kazne koje su dogovorili sa tužiocima, čije izdržavanje izbjegavaju i koje već predstavljaju ruganje zakonima i pravdi.

Predlog zakona o amnestiji oslobodio bi jedne četvrtine izrečene kazne i sve druge osuđene iz tzv. budvanske kriminalne grupe, ali i ostale izvršioce krivičnih djela korupcije na visokom nivou. Takođe, amnestija bi se odnosila i na sve švercere droge, kao i na izvršioce najtežih krivičnih djela, uključujući i Damira Mandića jedinog osuđenog za ubistvo Duška Jovanovića, zatim na osuđene za ubistvo Slavoljuba Šćekića i na sve druge izvršioce teških ubistava.

Interesantno je da predlagači kao razlog za donošenje zakona navode to što im ista namjera da oslobode dijela kazne osuđene za visoku korupciju, šverc droge i najteža ubistva, nije uspjela pri donošenju prethodnog zakona. Zato predlagači smatraju da su osuđeni za visoku korupciju, šverc droge i najteža ubistva, diskriminisani u Crnoj Gori i da im treba smanjiti kazne koje su i sada smiješne kada se vide posljedice krivičnih djela za koja su izrečene.

Amnestija nije pravo svakog osuđenog, kako to predstavljaju predlagači u interesu osuđenih za visoku korupciju, organizovani kriminal, šverc droge i najteža ubistva. Amnestija je politički akt milosti od strane parlamenta i ona se daje izuzetno jer se njome gasi pravo države na kaznu, derogira se krivično zakonodavstvo i zato ne smije biti široko korišćena. Umjesto da se amnestija koristi u izuzetnom slučajevima kada je to posebno opravdano, predlagači smatraju da svi akteri visoke korupcije i organizovanog kriminala imaju pravo na amnestiju i da se njima kazne moraju konstantno umanjivati. Tako su predlagači pokazali i svoj odnos prema korupciji i organizovanim kriminalu, koji ovakvim aktima više podstiču nego što rade na stvaranju uslova za njihovo suzbijanje.

Stoga nije teško zaključiti koji su razlozi i motivi iz kojih određeni poslanici žele da daju nove povoljnosti svim licima osuđenim za korupciju i organizovani kriminal. Zato će svi poslanici koji bi glasali za ovakav predlog zakona o amnestiji ojačati sumnje da akteri korupcije i organizovanog kriminala imaju odlučujući uticaj na njih i da se odluke u parlamentu donose u njihovom ličnom interesu. Na kraju, pozivamo sve poslanike koji nijesu u službi kriminala da to pokažu tako što neće podržati predlog zakona koji je samo u interesu aktera korupcije i njihovih pomagača.

Pravni zastupnik NVO MANS:
Veselin Radulović, advokat

Komentari su isključeni.