Predstavnik Lutrije CG i Džek pota pokušava da opravda neodazivanje na poziv suda Branislava Mićunovića

0

Posljednji navodi predstavnika “Lutrije CG” i “Džek pota” u sudskom postupku koji su pokrenuli protiv “Daily press”-a i NVO MANS, pokazuju da po svaku cijenu žele izbjeći poziv suda i saslušanje Branislava Mićunovića kao svjedoka.

Naime, u pokušaju da opravda Mićunovićevo izvjesno neodazivanje na poziv suda, advokat Vladan S. Bojić u novom podnesku sada neosnovano navodi da je Mićunović zakonski zastupnik “Džek pota”, u kom slučaju ne bi bio obavezan da se odazove pozivu suda. Međutim, prema podacima iz CRPS-a koje je upravo advokat Bojić priložio sudu, ovlašćeni zastupnik “Džek pota” je Sava Grbović i on je u tom svojstvu pozvan od strane suda, a zakonski zastupnik društva je izvršni direktor, ali to nije Branislav Mićunović. Zato se Branislav Mićunović u ovom postupku može saslušati jedino kao svjedok, u kom svojstvu je i pozvan od strane suda.

Takođe, u novom podnesku advokata Bojića najzad se priznaje da su “pravna lica pravno apstraktne kategorije, da nemaju mogućnost pravne artikulacije vidova materijalne štete i da nemaju psihu”. Ipak, i taj “napredak” motivisan je isključivo pokušajem da se izbjegne saslušanje Branislava Mićunovića. Saslušanje Mićunovića advokat Bojić kvalifikuje kao potrebu za senzacionalizmom, sa naknadnom pameću da Mićunović nije stranka u ovom postupku. Međutim, advokat Bojić “zaboravlja” da to što Mićunović nije stranka u postupku, prethodno nije bila smetnja da se izjada sudu kako je Mićunović ugrožen od MANS-a.

Zato je advokat Bojić ostao dužan objašnjenje šta je senzacionalno u tome da se “ugroženi” Branislav Mićunović sasluša kao svjedok na isti način kako se svakodnevno saslušavaju mnogi drugi svjedoci pred sudovima u Crnoj Gori. Neprihvatljivo je smatrati senzacijom poziv suda za bilo kog svjedoka, posebno za žrtvu – kako advokat Bojić predstavlja Mićunovića.

Inače, advokat Bojić je u drugom podnesku još 18.10.2012. godine, kada se predmet nalazio u radu kod sudije Blaža Jovanića, istakao kako su Branislav Mićunović, Sava Grbović i članovi njihovih porodica do te mjere ugroženi od MANS-a da se i pravni poredak Crne Gore pokazao nesposobnim da ih zaštiti. Tako je advokat Bojić jasno ukazao da je saslušanje Mićunovića od značaja za postupak koji je pokrenut protiv MANS-a.

Kako mu sada “nije jasno” na koje okolnosti treba da se sasluša Mićunović, proizilazi da je advokat Bojić pisao o njegovoj “ugroženosti” od MANS-a, jer je znao da sudija Blažo Jovanić neće pozivati Mićunovića da bi izbjegao “senzaciju”. Tako je postalo jasno i zbog čega su se “Lutrija CG”, “Džek pot” i advokat Bojić onako protivili izuzeću sudije Jovanića. Na njihovu žalost, utvrđeno je da sudija Jovanić ne pruža ni minimum garancija da bi sudio nepristrasno, pa je određeno da se Branislav Mićunović sasluša kao svjedok.

Optužbe da su Mićunović, Grbović i njihove porodice ugroženi i da se pravni poredak Crne Gore pokazao nesposobnim da ih zaštiti od MANS-a, prilično su ozbiljne. Advokat Bojić svakako zna da se takve optužbe u postupku moraju provjeriti prije svega saslušanjem ovih lica, ali i dokazivati drugim dokazima koje su morali predložiti tužioci u ovoj parnici. Zato će MANS insistirati na saslušanju ovih lica i dokazivanju navedenih optužbi da bi se utvrdilo da li se MANS bavio pitanjima od javnog interesa ili je aktivnost MANS-a usmjerena na lične napade i ugrožavanje ovih lica, kako je pokušao predstaviti advokat Bojić.

Između ostalog, na navodima o “ugroženosti” Mićunovića i nesposobnosti pravnog poretka Crne Gore da ga zaštiti od MANS-a, advokat Bojić je zasnovao tužbeni zahtjev kojim “Lutrija CG” i “Džek pot” traže 5.000 eura. Zato se ti navodi moraju razjasniti u postupku.

Implicitna najava advokata Bojića da se Mićunović neće odazvati pozivu suda predstavlja najavu nepoštovanja suda. Takođe, ako takva najava bude realizovana, MANS očekuje da sud sankcioniše nepoštovanje suda, da zaštiti svoj ugled i obezbijedi neometan rad mjerama koje mu zakon propisuje u tu svrhu. U protivnom, pravni poredak Crne Gore će pokazati da je zaista nesposoban, ali ne zato što ne može zaštiti Branislava Mićunovića od MANS-a (kako se žalio advokat Bojić), već zato što bi se onda pokazalo da je Mićunović van pravnog poretka.

Ročište po tužbi “Lutrije CG” i “Džek pota” zakazano je za dan 13. maj 2013. godine, kada sud treba da provede dokaze čije je provođenje odredio rješenjem sa pripremnog ročišta. Tako je propisano i odredbama Zakona o parničnom postupku i MANS će, kao i do sada, insistirati na poštovanju zakona i funkcionisanju pravnog poretka. Bez obzira koliko poštovanje zakona drugima izgleda senzacionalno.

Punomoćnik MANS-a:
Veselin Radulović, advokat

Komentari su isključeni.