Sudjenje u Osnovnom sudu po tužbi zaposlenih MANS-a

0

Poštovani,

pozivamo Vas da ispratite suđenje koje će se održati sjutra u 13:45 časova u Osnovnom sudu u Podgorici kod sudije Vesne Banjević. Postupak se vodi po tužbi zaposlenih u MANS-u radi naknade štete zbog nezakonitog nadzora internet komunikacije i kršenja osnovnih ljudskih prava. Nakon što je direktorka MANS-a Vanja Ćalović prethodno dala iskaz, sjutra bi trebalo da se saslušaju ostali zaposleni u MANS-u.

Na prethodnom ročištu sud je odlučio da od Vrhovnog državnog tužilaštva zatraži spise predmeta po kome su preduzimane mjere prema MANS-u, a kako bi policija i tužilaštvo otkrili ko je na internetu objavio snimak svadbe Safeta Kalića na kome se u društvu najvećih kriminalaca regiona vide pripradnici ANB-a.

Sud je na prethodnom ročištu proveo pismene dokaze koje je MANS predložio, među kojima su i poziv i zapisnik o nezakonitom saslušanju Vanje Ćalović u policiji, rješenje MUP-a kojim se nalaže policiji da postupi po zahtjevu MANS-a i dostavi informacije koje je prikupila o MANS-u, a po kome policija nikada nije postupila, zatim akti Savjeta za građansku kontrolu rada policije u kojima se utvrđuje da je policija postupala nezakonito prema zaposlenim u MANS-u i urgencija koja je predata bivšoj Vrhovnoj državnoj tužiteljki Ranki Čarapić.

Inače, bivša Vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić od septembra prošle godine ne odgovara na zahtjev MANS-a kojim se tražio uvid u materijal prikupljen nadzorom MANS-a, iako je predsjednik Osnovnog suda u Bijelom Polju pismeno obavijestio MANS da se materijal nalazi kod nje. Takođe, ni ministar pravde nije odgovorio na žalbu MANS-a zbog ćutanja bivše Vrhovne državne tužiteljke Ranke Čarapić, pa je MANS zbog toga nedavno predao i tužbu Upravnom sudu Crne Gore.

Takvo postupanje bivše Vrhovne državne tužiteljke i ministra pravde pokazuje da institucijama rukovode osobe koje rade u intreresu kriminala i da se ne ustručavaju da radi zaštite interesa odbjeglog Safeta Kalića krše osnovna ljudska prava. Zato MANS očekuje da sud zaštiti prava zaposlenih u MANS-u i svojim autoritetom najzad obezbijedi da zakon važi i primjenjuje se i na tužilaštvo i policiju.

Punomoćnik MANS-a:
Veselin Radulović, advokat

Komentari su isključeni.