Pregled rada poslanika i poslaničkih klubova

0

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS je na konferenciji za medije predstavila pregled rada poslanika i poslaničkih klubova Skupštine Crne Gore od novembra prošle godine do sada, uz poseban osvrt na poslednju sjednicu proljećnog zasijedanja. Na konferemciji su govorili Hana Mekglu, predstavnica UNDEF-a i Danilo Kalezić, koordinator Parlamentarnog programa MANS-a.

„Najaktivniji poslanik u ovom sazivu je Branko Radulović, zatim slijede Branka Bošnjak i Aleksandar Damnjanović. Četvrti i ujedno prvi iz redova vladajuće koalicije je Andrija Popović iz Liberalne partije. Slijede Marta Šćešpanović, Goran Danilović, Predrag Sekulić, Milutin Đukanović, Predrag Bulatović i deseti na listi je Milan Knežević“, kazao je Kalezić i objasnio da se indeks poslanika odnosi isključivo na rad tokom plenarnih sjednica.

Najmanji indeks aktivnosti tokom ovog perioda ostvarili su Zvonko Vuković, poslanik DPS-a, zatim Nedžad Drešević, poslanik Bošnjačke stranke i na kraju Džavid Šabović koji ima indeks 0.00, s tim da treba imati u vidu da on poslanik SDP-a koji je nedavno prekinuo bojkot.

Kalezić je naveo da od ukupnog broja poslanika njih 22 su neaktivni, 24 su srednje aktivni, 23 poslanika su aktivna, dok 12 poslanika bojkotuje rad Parlamenta.

Među poslaničkim klubovima najaktivniji je klub Socijaldemokrata i Liberalne partije. Iza njih slijedi poslanički klub Demokratskog fronta, zatim DPS-a, manjinski klub i SDP.

Kada je u pitanju 9. Sjednica I redovnog (proljećnog) zasijedanja, najaktivniji poslanik ponovo je Branko Radulović, dok je među poslaničkim klubovima redosled promijenjem s obzirom da su neki klubovi prekinuli bojkot. Najaktivniji je Demokratski front, a zatim slijedi SDP, potom SD i LP, DPS i klub manjinskih partija.

Kalezić je naglasio da su u maju poslanici radili u prosjeku 6 sati, što nije ni jedan puni radni dan. „Prevedeno u procente, to je svega 3,45% u odnosu na rad prosječnog građanina“, kazao je Kalezić i dodao da su u poslanici u junu radili nešto više – ukupno nepunih 8 dana.

Tokom maja, juna i jula, ukupno je bilo 42 tačke dnevnog reda, a najviše je bilo predloga zakona. Nakon toga slijede različiti izvještaji institucija. Ukupno su podnijeta 32 amandmana, među kojima je usvojeno 15, 12 ih je odbijeno, a 5 povučeno. „Nijedan amandman opozicionih poslanika nije usvijen, što predstavlja zabrinjavajuću praksu“, ocijenio je Kalezić.

Crnogorki Parlament trenutno nema jasno propisanu proceduru za inicijative građana ka Skupštini, niti jasno propisane rokove kada treba da odluči po tim inicijativama. “To je veoma problematično i zato treba raditi na definisanju ove procedure. Dobili smo podršku predsjednika Skupštine da se formira Administrativna radna grupa, koja bi se isključivo bavila pitanjem procedure, kako bi se taj mehanizam institucionalizovao”, kazao je Kalezić.

Kada je u pitanju kontrolna funkcija Skupštine, ona je u proteklom periodu značajno marginalizovana. Kalezić je objasnio da Skupština svojim zaključcima može direktno na utiče na rad izvršne vlasti. “Iako je donijela 52 zaključka, institucije obično ne postupaju po tim zaključcima, jer nema političke volje, ali ni normativnog okvira, niti institucionalizovanog mehanizna kojim bi Skupština mogla da nadgleda sprovođenje sopstvenih zaključaka”, naveo je Kalezić i naglasio da je MANS dobio načelnu podršku predsjednika Skupštine u cilju nalaženja načina na koji bi Skupština sistematski i sveobuhvatno mogla da prati sprovođenje svojih zaključaka.

“Za transparentnost rada Kolegijuma Predsjednika Skuupštine ne postoji saglasnost niti politička volja. Ovo tijelo kontinuirano zasijeda daleko od očiju javnosti. Građani Crne Gore nemaju nikakve informacije o radu ovog tijela osim onoga što se saopšti tokom plenarnih sjednica. Ne postoji razlog da to tijelo bude zatvoreno. Zato pozivamo predsjednika Skupštine da revidira svoju odluku i da rad Kolegijuma učini dostupnim javnosti”, zaključio je Kalezić.

Hana Mekglu iz Fonda Ujedinjenih nacija za demokratiju (UNDF) kazala je da je cilj projekta koji se sprovodi od novembra prošle godine, a odnosi se praćenje rada Parlamenta, transparentnost, javna dostupnost informacija i aktivnije učešće građana u parlamentarnim procesima.

UNDF finansira projekte koji osnažuju civilno društvo, podstiču ljudska prava i ohrabruju građane da aktivnije participiraju u radu Parlamenta.

Prezentacija sa konferencije za medije dostupna je OVJDE  (PPX)

Snimak konferencije za medije:

Komentari su isključeni.