Providni glasački listići u Dinoši, javno glasanje i evidencija u Danilovgradu

0

glasackilisticIzborni materijal koji je korišćen na biračkom mjestu broj 117-A u osnovnoj školi “29 novembar” u Dinoši ne omogućava tajnost glasanja jer su glasački listići potpuno providni i veoma je lako utvrditi za koga je građanin dao glas. Ovo je potvrđeno i od strane posmatrača MANS-a koji su i fotografisali sporni listić. Glasački listić roze boje je skoro potpuno providan i omogućava da se i nakon savijanja sasvim jasno vidi izbor građanina čime se teško krši načelo tajnosti glasanja. Osim ovog slučaja, i na drugim biračkim mjestima se bilježe brojne nepravilnosti.

Ponovljeni izbori na tri biračka mjesta u Danilovgradu i tri u Podgorici protiču relativno mirno, ali posmatrači MANS-a ponovo bilježe veliki broj nepravilnosti.

Tako je na biračkom mjestu Lazine u Danilovgradu zabilježeno da su neki od birača javno glasali, da se određena lica nakog glasanja zadržavaju na biračkom mjestu, te da se od strane pojedinih članova biračkog odbora vrši javna identifikacija građana koji pristupaju da glasaju na način da se glasno saopštava njihovo ime i prezime, kao i redni broj. Ovo je jedan on načina nezakonite evidencije birača koju su posmatrači MANS-a već registrovali na velikom broju biračkih mjesta tokom izbora koji su održani 25. maja.

Na ovom biračkom mjestu je zabilježeno i da članovi biračkog odbora koriste mobilne telefone što je zabranjeno zakonom, ali i da je značajno povećan broj zahtjeva za glasanje putem pisma. Pored toga, priikom pripreme biračkog mjesta i materijala za glasanje, utvrđeno je da se u materijalu nalazi jedan glasački listić viška u odnosu na ono što je navedeno u dokumentaciji, što je i evidentirano nakon toga u zvaničnom zapisnku biračkog odbora.

Međutim, sve druge nepravilnosti koje su do sada registrovane na ovom biračkom mjestu nisu zabilježene u zvaničnom zapisniku, čak ni nakon insisitiranja od strane posmatrača MANS-a kojem je na početku izbornog dana bilo zabranjeno i da vodi zapisnik o uočenim nepravilnostima.

Posmatrač MANS-a na ovom biračkom mjestu je prijavio i potpunu nekooperativnost i pasivnost svih članova biračkog odbora kada je u pitanju registrovanje izbornih neregularnosti, jer niko od njih nije bio zainteresovan da konstatuje bilo koju od očiglednih nepravilnosti.

Biračko mjesto u Lazinama je jedno od onih biračkih mjesta čiji rezultat će odlučivati o raspodjeli vlasti u lokalnom parlamentu u Danilovgradu zbog čega je posebno važno da izborni dan na ovom, ali ostalim biralištima protekne mirno i uz puno poštovanje izbornih procedura i zakona.

Kada su u pitanju druga biračka mjesta u opštini Danilovgrad, i na njima su zabilježene česte povrede tajnosti glasanja, a na biralkom mjestu Kujava posmatrač MANS-a je registrovao da je jedan od građana nakon ubacivanja listića u glasačku kutiju rekao: “Završio sam ovo, nemojte me više zvat’!”

MANS prati ponovljene izbore na šest biračkih mjesta u Danilovgradu i Podgorici za gradsku opštinu Tuzi. Tokom dana ćemo nastaviti da inofrmišemo javnost o registrovanim nepravilnostima, a sve one će biti uredno prijavljene nadležnim opštinskim izbornim komisijiama.

MANS

Komentari su isključeni.