Radonjićeva odluka je čist revanšizam

0

Veliko mi je zadovoljstvo da je Sreten Radonjić nakon više od dvije godine stavio na papir svoje nebulozne optužbe, zato što sada konačno na sudu mogu da dokažem da je sve što tvrdi potpuna glupost i pokušaj da očisti Savjet Agencije od jedine osobe koja mu postavlja pitanja u vezi sa njegovim radom. Sigurna sam da čak ni u Crnoj Gori nema suda koji bi odluku ASK mogao da prihvati kao zakonitu. U pitanju je klasična osveta za izuzetno oštre ocjene rada Agencije u Izvještaju EK, koje su potpuno iste kao i zamjerke koje sam kontinuirano upućivala direktoru i javno i na sjednicama Savjeta.

Radonjićeva odluka predstavlja čisti revanšizam, ona je nezakonita i sa proceduralnog aspekta, netačna i nije zasnovana na činjenicama, dokazima i argumentima, pa ni na suštini. Vjerujem da je prvenstveno iz zle namjere, a ne zbog ogromnog neznanja, Agencija propustila da utvrdi ključne činjenice koje su joj bile dostupne, a zbog kojih će ovakva odluka sigurno pasti na sudu. Takođe, Agencija svjesno izvitopereno tumači zakon, jer vrlo dobro zna da Savjet nije drugostepeni organ i ne postupa po inicijativama NVO, pa ni MANS-a ili pojedinaca, već odluke samovoljno donosi direktor.

Činjenica da je ova odluka donijeta sada, nakon više od dvije godine, a poslije Izvještaja EK u kojem se upravo moje kritike eksplicitno navode kao njihov stav, pokazuje da je riječ o pukom revanšizmu.

Savjet Agencije je, bez mog učešća u odlučivanju, jednoglasno odlučio da će čekati konačnu odluku u ovom slučaju, odnosno sudsku presudu. Iako se ne bih iznenadila da promijene stav, očekujem da će imati toliko integriteta, da zaključak koji su jednoglasno usvojili neće i pogaziti. Ipak, ne bi im bilo prvi put da promjene sopstveni stav pod političkim pritiskom, ali takvo postupanje bi samo potvrdilo da je i u ovom slučaju riječ isključivo o političkoj odluci da se iz Savjeta Agencije ukloni jedina osoba koja ukazuje na propuste te institucije.

Vanja Ćalović Marković
članica Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije i izvršna direktorica MANS-a

Komentari su isključeni.