RAE mora snositi odgovornost za nezakonite odluke

0

dalekovod-xMANS je danas od Skupštine Crne Gore zatražio da pod hitno organizuje kontrolno saslušanje čelnika Regulatorne agencije za energetiku (RAE) zbog činjenice da ovo regulatorno tijelo u kontinuitetu donosi odluke koje koriste samo i isključivo energetskim subjektima, a na štetu građana.

Najnovije poskupljenje struje je posljedica jedne u nizu nezakonitih odluka RAE donijetih na osnovu metodologija koja su u suprotnosti sa Zakonom o energetici i koje u svakom scenariju štite energetske subjekte u Crnoj Gori, dok se istovremeno na građane prebacuje kompletan teret lošeg upravljanja energetskim sistemom države.

MANS je i prije upozoravao da se čelnici RAE rukovode profitnim interesima italijanskih partnera Vlade Crne Gore za što postoji sumnja da je bio jedan od uslova ulaska Italijana u EPCG i Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES), što nije nikada demantovano od strane RAE.

Brojne odluke RAE su do sada preispitivane pred nadležnim sudovima, ali i obarane što nije predstavljalo bilo kakvu prepreku da RAE nastavi sa dosadašnjom praksom koja za posljedicu ima nove, veće udare na budžet svakog građanina.

To je direktna posljedica potpunog odsustva odgovornosti za donijete odluke, ali prije svega pasivnosti nadležnih organa da pravovremeno procesuiraju čelnike RAE kako se ne bi dozvolilo da nastave sa brutalnim kršenjem zakona i propisa.

Zvanični podaci pokazuju da su samo u 2013. godini odluke RAE bile predmet 12 tužbi pred Upravim sudom od čega je pola odluka poništeno. Ovo svjedoči o tome koliko je RAE “nezavisni regulator” i do koje mjere je podložna pritisku enegetskih subjekata i Vlade.

Zahvaljujući takvim odlukama RAE energetske kompanije su tokom prethodinih godina zaradile na desetine miliona eura, dok se kompletan teret gubitaka i lošeg upravljanja po pravilu prebacuje na građane.

Naime, od ulaska A2A u EPCG i Terne u CGES, građani Crne Gore zahvaljujući isključivo odlukama RAE koja bi trebala da štiti i njihov interes, danas imaju “privilegiju” da plaćaju najskuplju struju u regionu. Koliko je nerealna “računica” RAE kada je u pitanju osnov za novo poskupljenje, svjedoči i činjenica da Crna Gora danas zbog KAP-a nema deficit struje, te da EPCG već duže vrijeme proizvodu više nego što su domaće potrebe i po osnovu toga realizuje značajan profit koji zadržava za sebe.

Ukoliko se ne bude individualizovala odgovornost čelnika RAE za nastavak prakse donošenja štetnih odluka, za očekivati je da će Vlada u partnerstvu sa A2A nastaviti da otima novac od građana i povećava cijenu struje.

Smatramo da je Parlament u ovom slučaju mora u potpunosti iskoristiti svoju kontrolnu funkciju i dati maksimalan doprinos zaštiti javnog interesa u energetskom sektoru Crne Gore.

MANS

Komentari su isključeni.