Raskinuti nezakoniti i štetni ugovor sa Carevićem

0

MANS je danas pozvao ministra energetike i rudarstva, Sašu Mujovića, da bez odlaganja otvori postupak revizije ugovora o dodjeli koncesije za eksploataciju kamena na lokaciji “Platac” na Krimovici, koja je suprotno zakonu dodijeljena kompaniji “Carinvest”.

Postupak raspisivanja koncesije, odabir koncesionara i konačno potpisivanje ugovora su sprovedeni su na način koji je od samog početka favorizovao kompaniju koja je u vlasništvu porodice bivšeg predsjednika Opštine Budva, Marka Bata Carevića, pokazuje dokumentacija koju je MANS danas dostavio na uvid novom resornom ministru u Vladi Crne Gore.

MANS već više od dvije godine ukazuje na činjenicu da je tokom dodjele ove koncesije na 30 godina grubo prekršen zakon, zbog čega je podnio više krivičnih prijava, posljednju protiv bivšeg ministra finansija, Aleksandra Damjanovića, koji je sa Carevićem potpisao koncesioni ugovor.

Kompanija “Carinvest” je na lokaciji “Platac” vadila kamen u posljednih 15 godina. Iako su postojali uslovi za raskid ovog ugovora, jer je Carević bez saglasnosti nadležnog ministarstva vlasništvo nad kompanijom prebacio na svog sina, to se nije desilo.

Nakon što je sa Carevićima u avgustu ove godine potpisan novi ugovor na još 30 godina, njihova kompanija će biti u mogućnosti da kamenolom faktički koristi najmanje 45 godina, što je odluka koju nije mogla da donese vlada, već parlament.

Prije potpisivanja ovog ugovora, Vlada Crne Gore je na inicijativu Carevića prvo izmijenila godišnji Plan davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2021. godinu, a zatim izradila i koncesioni akt koristeći podatke koji su bili vlasništvo njihove kompanije, što je izričito zabranjeno zakonom.

Administracije Zdravka Krivokapića i Dritana Abazovića nisu imale dovoljno kapaciteta da se suprostave namjeri Carevića da suprotno zakonu za svoju kompaniju obezbjedi nesmetano korišćenje kamenoloma „Platac“ u narednih 30 godina.

Osim ovog slučaja, Carević je široj javnosti poznat i kao pojedinačno najveći uzurpator državne imovine koji već osmu godinu nesmetano koristi preko pola miliona kvadrata državnog zemljišta na Krimovici, za sada bez ikakvih pravnih posljedica ili ograničenja.

U konačnom, slučaj Carević nastavlja da bude test političke volje za borbu protiv korupcije koji nije prošla niti jedna vlast nakon pada DPS-a.

Zbog toga pozivamo resornog ministra Mujovića i Vladu Crne Gore da na konkretnom primjeru pokažu da je vladavina zakona iznad politike i političkih kompromisa, bez odlaganja raskinu nezakoniti ugovor sa kompanijom „Carinvest“ i obezbijede punu zaštitu javnog interesa.  

MANS

Komentari su isključeni.