Reagovanje na današnju izjavu ministra Raška Konjevića oko inspekcijskog nadzora biračkih spiskova

0

Ministar Konjević traži da mu neko drugi objasni kako da sprovede zakon koji je pisalo njegovo Ministarstvo, hvaleći se da Crna Gora ima odlične propise koji regulišu pitanje izbora i najčistije biračke spiskove u regionu, ali da nema prijava. Takvo ponašanje Ministarstva je krajnje podmuklo jer su upravo oni napisali restriktivan zakon koji trećim licima ne omogućava da prijave nepravilnosti i definisali nerealno kratke rokove za pregled finalnog biračkog spiska, pa i za inspekcijski nadzor.

Zahvaljujući takvom zakonu, nama je trebalo nekoliko dana od zaključivanja biračkog spiska da dođemo do konačne verzije te baze podataka koja nije dostupna javnosti, uprkos nizu preporuka ODIHR-a. Zatim smo analizirali na stotine hiljada podataka i pronašli moguće nepravilnosti, nakon čega smo pripremili inicijative za oba predsjednička kandidata, koje su oni i podnijeli Ministarstvu.

Dakle, MANS je, kao nevladina organizacija sa tridesetak zaposlenih, mogao da za samo nekoliko dana pronađe nepravilnosti i pripremi inicijative za oba predsjednička kandidata, iako to nije naša zakonska obaveza niti nas građani Crne Gore za to plaćaju, a Ministarstvo koje zapošljava na hiljade ljudi, tvrdi da ne može sprovesti zakon.

Pored toga, tumačenje Ministarstva da njihovi nalazi ne mogu uticati na birački spisak je potpuna besmislica. Jedini mehanizam koji zakon predviđa u ovom momentu je je kontrola Ministarstva, a kontrola se ne sprovodi radi kontrole, već njeni rezultati moraju uticati na birački spisak i nepostojeći birači moraju biti izbrisani iz spiska, a onim građanima kojima je nezakonito oduzeto pravo glasa, se mora omogući da glasaju. U suprotnom, inspekcijski nadzor koji zakon predviđa kao obavezu Ministarstva, bi bila obična farsa, za šta se zalaže upravo ministar Konjević kada daje takva tumačenja.

Ne samo što bi Ministarstvo moralo da ispravi „greške“, već i da goni odgovorne, pa bi svaki ozbiljni ministar naložio policiji, koja je u sastavu MUP-a, da uhapsi lica koja su falsifikovala podatke u biračkom spisku i na druge načine kršila izborna prava građana. Umjesto toga, ministar Konjević daje neozbiljne izjave, jer nije spreman da zakonito i profesionalno radi svoj posao i obezbijedi da samo oni koji zaista imaju biračko pravo glasaju na ovim izborima.

Takvim odnosom Konjević dovodi u pitranje legitimitet izbora i ukoliko zaista flagrantno prekrši zakon, elementarni red bi bio da podnese ostavku. Vjerujemo da će to od njega tražiti i oba predsjednička kandidata i da neće dozvoliti da se neko sa nipodaštavanjem odnosi prema njihovim inicijativama i izbornim pravima velikog broja građana.

MANS

Komentari su isključeni.