Nastavlja se sa praksom zloupotrebe državnih resursa za potrebe predizborne kampanje

0

U periodu između parlamentarnih i predsjedničkih izbora za ukupno 149 ljudi je objavljen konkurs za zapošljavanje ili imenovanje u državne i lokalne organe, javne ustanove i preduzeća, i to ne računajući Vladin program za zapošljavanje pripravnika koji je u ovom periodu realizovan, što pokazuje da se nastavlja sa praksom zloupotrebe državnih resursa za potrebe predizborne kampanje i uticanja na izborni rezultat.

U periodu od 1. novembra 2012. do kraja marta 2013. godine državni i lokalni organi, javna preduzeća i ustanove objavili su konkurse za zapošljavanje 67 ljudi kao i konkurse za izbor i imenovanje ukupno 82 ljudi.

Ukupan broj ljudi koji se zapošljavao u ovom periodu je bio 67, a prednjačilo je JP “Aerodromi Crne Gore”, raspisujući oglas za 61 osobu na neodređeno vrijeme. Naime, ovo preduzeće je raspisalo oglas za 61 operatora na protivdiverzionoj kontroli putnika i ručnog prtljaga i to: na Aerodromu Podgorica 34 izvršioca, a na Aerodromu Tivat 27 izvršioca. Takođe, tražena su i dva saradnika u nastavi na određeno vrijeme i to na Fakultetu za pomorstvo i Fakultetu za turizam i hotelijerstvo. Montenegro airlines a.d. Podgorica je raspisao oglas za tri izvršioca i to: jedan rukovodilac unutrašnje revizije, jedan zamjenik direktora finansijskog sektora i jedan pomoćnik direktora za internu regulativu. U JZU Dom zdravlja Herceg Novi, tražio se izabrani doktor za odrasle.

Broj ljudi koji se izabrao, odnosno imenovao u ovom periodu je 82. Najviše potrebe za imenovanjem je bilo u Baru, gdje je Skupština Opštine Bar raspisala konkurse za imenovanje čak 35 članova raznih savjeta i komisija. Tako se raspisani konkursi odnose na imenovanje sedam članova Savjeta za zaštitu i razvoj lokalne samouprave, pet članova Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere, pet članova Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike, pet članova Savjeta Radio Bar i 13 članova Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija.

Za izbor direktora, izvršnih direktora i generalnih direktora konkurse je raspisalo 11 institucija i to: JU Centar za kulturu Danilovgrad, JP JLRDS “Radio televizija Budva”, JU Kulturno-informativni centar “Budo Tomović”, JU Osnovna škola “Orjenski bataljon” Bijela, Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore, JZU Dom zdravlja Rožaje, JP “Radio televizija Crne Gore”, JP Vodovod “Bistrica” Bijelo Polje, JP “Komunalne djelatnosti” Bar, Stambena zadruga zdravstvenih radnika Crne Gore “Zdravstvo” i Javno “Komunalno – stambeno” preduzeće Herceg Novi.

Ministarstvo pravde i ljudskih prava je u novembru raspisalo konkurs za imenovanje 15 notara i to u Osnovnom sudu u Beranama tri notara, Osnovnom sudu u Kotoru pet notara, Osnovnom sudu u Žabljaku dva notara, Osnovnom sudu u Kolašinu jedan notar, Osnovnom sudu u Plavu jedan notar, Osnovnom sudu u Pljevljima dva notara i Osnovnom sudu u Rožajama jedan notar.

Takođe i Skupština Glavnog grada Podgorice je raspisala konkurs za imenovanje sedam članova Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada, dok je Skupština Prijestonice Cetinje objavila konkurs za imenovanje jednog člana Savjeta “Radio-televizije” Cetinje. Skupština Opštine Kotor je raspisala konkurs za Imenovanje svih pet članova Savjeta Lokalnog javnog emitera “Radio Kotor”, a objavljen je i izbor osam redovnih/vanrednih članova Akademije inženjerskih nauka Crne Gore po naučnim oblastima: elektrotehnika tri člana, mašinstvo dva člana i biotehnika tri člana.

Ove podatke MANS je prikupio pregledom oglasa koji su objavljeni u medijima direktno od strane matične ustanove ili javnog preduzeća, i oni nisu išli preko Zavoda za zapošljavanje.

Tabele sa pregledima pojedinačnih konkursa (PDF) >>>

Vuk Maraš, direktor
Monitoring programa

Komentari su isključeni.