Reagovanje Obrenovića potvrđuje naše sumnje povodom rada Agencije za zaštitu ličnih podataka

0

Bojan ObrenovicDirektor Agencije za zaštitu ličnih podataka ponovo prikriva kršenje zakona koje je postalo pravilo u radu Agencije. Naime, g-din Obrenović je nezakonito i neovlašćeno, aktom u formi obavještenja, MANS-u uskratio pravo da učestvuje u postupku nadzora. O tom pravu mogao je zaključkom odlučiti samo kontrolor koji vodi postupak, a ne direktor, niti Savjet Agencije. Takođe, ni jedan zakon ne propisuje da se upravni postupak može okončati zapisnikom, kako to Obrenović tvrdi da je okončan tajni postupak u kome je, očigledno u dogovoru da rukovodiocima Poreske i Uprave za nekretnine, Agencija donijela odluku u korist korumpiranih funkcionera i drugih kriminalaca.

Zato će MANS nastaviti na insistiranju da se zakoni poštuju, bez obzira što g-din Obrenović očigledno sebi daje za pravo da neovlašćeno i nezakonito odlučuje o pravima koje nam garantuje zakon i tim prije jer Agencija postupa u interesu korupcije i kriminala.

Uostalom, reagovanje i “objašnjenje” g-dina Obrenovića dodatno potvrđuje sve naše sumnje povodom rada Agencije kojom rukovodi.

Obrenović je sada dužan da javnosti i nadležnim organima saopšti kako je došao do informacije da ima nekoliko pojedinaca koji se povezuju da kriminalnim aktivnostima, a zbog kojih ne treba učiniti javnim sve matične brojeve iz javnih registara. Zato bi bilo očekivano da državni tužilac i policija pozovu Obrenovića kako bi on sa njima podijelio informacije ko su tih nekoliko kriminalaca, sa kime su povezani, sa kime posluju, koje kompanije i nekretnine imaju u vlasništvu, da li među njihovim poslovnim partnerima ima lica za koja takođe postoji sumnje da se bave kriminalnim djelatnostima i posebno da li među tih nekoliko pojedinaca koji su povezani sa kriminalom ima javnih funkcionera.

Podsjećamao g-dina Obrenovića da je praksa pokazala da se većini javnih funkcionera ne može vjerovati na riječ, pa bi mu bili posebno zahvalni ako bi i javno saopštio imena tih nekoliko kriminalaca, kako bi njegove informacije uporedili sa podacima do kojih smo mi došli, između ostalog, uvidom u javne registre prije nego je on sa ostalim funkicionerima odlučio da ti registri postanu tajni.

Očigledni dogovor g-dina Obrenovića i rukovodilaca organa kod kojih je Agencija “vršila” nadzor i od kojih niko nije našao za shodno da bar izjavi prigovor na nezakoniti zapisnik Agencije, pokazuje nastojanje ovih lica da se prikrije i značajno oteža otkrivanje kriminala i korupcije na najvišem nivou. Ne samo da su rukovodioci ovih organa nezakonito i u tajnosti izbrisali matične brojeve iz javnih registara, nego sada g-din Obrenović čini sve kako bi nam uskratio zakonsko pravo da učestvujemo u postupku i dokažemo njihov nezakonit rad. Takvo ponašanje teško da će promijeniti ocjene i preporuke iz Evropske unije koja iz godine u godinu govori da imamo ozbiljan problem sa korupcijom i organizovanim kriminalom.

Obzirom da je nesporno da Agencija nije imala ni jednu prijavu zbog objavljivanja matičnih brojeva u javnim regirstima, sasvim je jasno da jedino kriminalci i korumpirani javni funkcionari imaju interes da se iz javnih registara brišu svi podaci koji bi otkrili njihove prljave poslove, a koje interese Agencija i njen direktor nastavljaju da štite.

Takođe podsjećamo g-dina Obrenovića da nam još nije dostavio pismeni odgovor o faktičkom stanju kod svih rukovodilaca zbirki, iako se na isti poziva u svom reagovanju.

Na kraju, MANS nije poveo polemiku sa Obrenovićem o nekom pitanju koje se tiče njegovog ličnog ili porodičnog života, već o pitanju koje je od javnog interesa. Stoga g-din Obrenović i Agencija nemaju pravo da sami “završavaju polemiku”, već će morati da polemišu i odgovoraju na pitanja koja su od javnog interesa i koja su u djelokrugu rada Agencije, prvenstveno zbog toga što od novca građana, među kojima su i zaposleni u MANS-u, Obrenović i ostali u Agenciji primaju plate. Sve dok oni primaju platu od novca koji mi obezbjeđujemo, polemiku o pitanjima od javnog interesa nećemo prekidati ni sa njima, ni sa drugim funkcionerima koji donose odluke koje su u interesu kriminala i korupcije. Navodi Obrenovića da je tih kriminalaca samo nekolicina, čak i da je istinit, nije i ne smije biti razlog da “završimo polemiku”.

Punomoćnik NVO MANS:
Veselin Radulović, advokat

Komentari su isključeni.