Ročište odloženo jer nema dostavnice da je M-telu uručen poziv

0

Danas je trebalo da se održi ročište u ponovljenom postupku koji zaposleni u MANS-u vode radi utvrđivanja ništavosti sporazuma Uprave policije i M-tela, kojim je policiji omogućen nekontrolisan uvid u podatke koje taj operater ima o svojim korisnicima. Ročište je odloženo jer nije bilo dostavnice da je M-telu uručen poziv.

Inače, još u avgustu 2011. godine predsjednik Višeg suda u Podgorici je, na zahtjev tužilaca i nakon neopravdanog odugovlačenja postupka, donio rješenje kojim je naloženo prioritetno rješavanje predmeta.

Međutim, kada je prvostepeni sud donio presudu, onda su upravo Viši sud i njegov predsjednik neopravdano odugovlačili postupak tako što nije rješavano po žalbi policije na presudu kojom je utvrđeno da je predmetni sporazum ništavan.

Zato su tužioci u ovoj parnici u septembru podnijeli novi zahjtev za ubrzanje postupka predsjedniku Višeg suda u Podgorici. Iako je prethodno ocijenio da je predmet prioritetan, po tom zahtjevu predsjednik suda ne postupa, pa smo zbog toga izjavili žalbu i predsjednici Apelacionog suda Crne Gore. Predsjednica Apelacionog suda je uvažila žalbu i naložila je sudiji izvjestiocu Snežani Vukčević da u roku od 15 dana uzme predmet u rad i iznese ga na sjednicu vijeća.

Obavještavamo javnost da je predsjednica Apelacionog suda Crne Gore u svom rješenju navela da je sudija Višeg suda u Podgorici Snežana Vukčević u prvoj polovini prošle godine sve predmete koje je zadužila iz 2011. godine (među kojima je i ovaj) mogla optimalno završiti najkasnije u maju prošle godine, pod uslovom da ispuni propisanu normu.

Takođe, predsjednica Apelacionog suda Crne Gore je utvrdila da je sudija Snežana Vukčević izvijećala 10 predmeta koje je kasnije zadužila od ovog predmeta, kao i čak 28 predmeta iz 2012. godine.

Međutim, predsjednica Apelacionog suda je “zaboravila” da član 33a Zakona o sudovima propisuje da sudija neuredno vrši sudijsku funkciju ako ne uzima predmete u rad redom koji su priljeni, dok je članom 50.

stav 1. Zakona o Sudskom savjetu propisano da sudija disciplinski odgovara ako neuredno vrši sudijsku funkciju.

Zato u ovom slučaju sudija Snežana Vukčević nije pozvana na disciplinsku odgovornost, već je prvostepenu presudu ukinula tvrdeći apsurdno da je omogućena kontrola pristupa podacima zato što policija registruje i čuva podatke u posebnoj elektronskoj arhivi!? Dakle, sudija Vukčević tvrdi da je obezbijeđena zaštita od zloupotreba policije samim tim jer policija čuva podatke koje prikuplja od operatera. Ne znam koji su razlozi za ovakav stav sudije Vukčevič, ali sam siguran da se ne radi o neznanju. Ipak, sumnjam da bi sudija Vukčević sebe smatrala zaštićenom od zloupotreba samo zato što policija elektronski čuva podatke koje nezakonito prikuplja o njoj.

Zato podsjećamo i sudiju Vukčević, ali i ostale sudije koje postupaju u ovom predmetu, da građani imaju pravo na djelotvornu kontrolu u slučajevima kada javna vlast zadire u njihovu privatnost ili druga osnovna prava.

Predsjednica Apelacionog suda utvrdila je i da se sudija Snežana Vukčević čak izjasnila da ne smatra da je odlučivanje u ovom predmetu prioritetno, istovremeno tvrdeći da je predmet bila iznijela na sjednicu vijeća, ali da su donošenje odluke odložili radi “potrebe pribavljanja određenih podataka”. Koje podatke i od koga je sudija Vukčević naknadno pribavila, nije nam poznato. Ipak, očigledno je da se radi o podacima koji su bili od značaja za ukidanje presude. Sudija Vukčević nije imala zakonska ovlašćenja da u drugostepenom postupku pribavlja bilo kakve podatke i vjerujem da to nije radila iz neznanja, već da je imala neke druge razloge.

Inače, sudija Vukčević je izabrana za sudiju Višeg suda u Podgorici skoro tri mjeseca nakon što je ovaj predmet zadužen u Višem sudu. Time se potvrđuje da predmet nije dodijeljen sudiji Vukčević zakonskom metodom slučajne dodjele predmeta i da je predmet vjerovatno “čekao”

na nju, kao što je ona kasnije čekala pribavljanje “određenih podataka” da donese odluku.

Postupanje sudova u ovom predmetu pokazuje da se organizovano krše osnovna ljudska prava i da sudovi umjesto da budu garant njihove zaštite omogućavaju i podstiču njihovo kršenje. Uz sve navedeno, Ustavni sud već 5 godina ne rješava po inicijativi za ocjenu ustavnosti odredbe Zakonika o krivičnom postupku kojom je policiji dato ovlašćenje da bez naredbe suda pribavlja tzv. listinge građana.

Naravno, razlog za takvo odugovlačenje takođe nije u neznanju. Stvarne razloge znaju sudije.

Punomoćnik MANS-a:
Veselin Radulović, advokat

Komentari su isključeni.