RTCG – MANS: Partije da objave informacije o finansiranju

0

Finansiranje partija u Crnoj Gori nije transparentno, smatraju u Mreži za afirmaciju nevladinog sektora i apeluju na stranke da na sajtovima postave informacije o tome kako bi se izbjegle špekulacije. Pozivaju i vanparlamentarne partije da to urade.

DIJANA DRAŠKOVIĆ

Većina političkih partija oglušila se o zahtjev MANS i nije im prije raspisivanja izbora dostavila izvode o bankovnim računima.

DEJAN MILOVAC, MANS.”Izvode sa svojim žiro računima dostavili DNP članica DF-a Pozitivna HGI AA, SNP koji je dostavio djelimične podatke.”

Situacija s kažu nije promijenila ni posle raspisivanja izbora

DEJAN MILOVAC, MANS.”Podatke ova put dostavila samo HGI. Sve partije koje su u prvom ciklusu prije raspisivanja izbora dostavile podatke sada to nisu uradile. Ono što smo uradili prema zakonu o slobodnom pristupu informacijama protiv svih ostalih su podnijete žalbe i agencije nadležnim institucijama.”

Sve to kako bi finansiranje političkih partija bilo transparentno

DEJAN MILOVAC, MANS.”Mi imamo jš dvije sedmice do izbora i MANS ovim putem koristi priliku d aapeluje da bismo prekinuli sve spekulacije o tome kako se ko finansira, ko koga finansira da sve političke partije bilo parlamentarne ,bilo van parlamentarne postave informacije o svom finansiranju na svom web sajtu.”

U MANS-u sau poručuju očekivali da podatke o bankovnim računima samoinicijativno dostave i vanparlamentarne sttranke, jer građani kako su zaključili imaju pravo da znaju.

Komentari su isključeni.