Savjet ponovo upozorio Upravu policije na kršenje prava zaposlenih u MANS-u

0

Uprava policije Crne Gore nastravlja da krši osnovna ljudska prava zaposlenih u MANS-u, što je dodatno potvrdio najnoviji nalaz Savjeta za građansku kontrolu policije. U svom nalazu, Savjet je posebno ukazao na činjenicu da ovo nije prvi put da Uprava policije nezakonito sprovodi svoja ovlašćenja nad zaposlenima u MANS-u, te da je Savjet već dva puta upozoravao Upravu policije da takva praksa “ugrožava pravnu sigurnost građana i njihova zakonom utvrđena prava”.

MANS se krajem maja ove godine obratio Savjetu sa žalbom na rad službenika Uprave policije koji su suprotno zakonu i propisima na podgoričkom aerodromu zadržali, pretresli i oduzeli imovinu Vuka Maraša, zaposlenog u MANS-u.

Tom prikom Marašu nije bio saopšten razlog zadržavanja i pretresa, niti oduzimanja njegove imovine – mobilnih telefona, osim da se to radi po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) iz Podgorice, bez navođenja koje krivično djelo tužilaštvo istražuje pa mu je potrebna takva asistencija policije.

Savjet za građansku kontrolu policije je cijenio da je, bez obzira na takav nalog ODT-a, Uprava policije ugrozila prava Maraša i u svom nalazu se nije bavio odnosom između policije i tužilaštva. S tim u vezi, Savjet je dao i preporuku Ministarstvu unutrašnjih poslova da se na relaciji policija – državni tužilac evidentiraju propusti koji mogu imati za posljedicu buduće povrede prava građana prilikom primjene ovlašćena od strane policijskih službenika.

Postoji čitav spektar nezakonitih radnji koje su državni organi sa Upravom policije na čelu sprovodili nad zaposlenima u MANS-u, počev od nezakonitog praćenja internet komunikacija i saslušavanja, besmislenih tužbi i prekršajnih postupaka pa sve do primjene sredstava prinude i nezakonitog hapšenja.

MANS ovakav kontinuitet represije nad našim zaposlenima doživljava ao direktnu posljedicu onoga što radimo i rezultata u borbi protiv korupcije, te nastojanja državnih organa da po svaku cijenu stanu u odbranu partijskih interesa a na štetu naših osnovnih prava i javnog interesa uopšte. Sa time u vezi, smatramo da nije slučajno što je Maraš maltretiran od strane policije upravo u momentu kada je MANS bio objelodanio najnovije podatke o kupovini ličnih karata uoči prethodnih lokalnih izbora.

Nažalost, državni organi nastavljaju i dalje da se bave onima koji istražuju i prijavljuju korupciju, umjesto da svoje resurse usmjere na same aktere korupcije koju MANS otkriva i prijavljuje. Ovakav tretman MANS-a kao organizacije koja je prepoznata po svojoj posvećenosti istraživanju korupcije i organizovanog kriminala ima za cilj i da obeshrabri sve one koji ne pristaju da korupcija bude sastavni dio zvaničnog sistema.

U pravno uređenim državama policija je prvi saveznik civilnom društvu i hrabri pojedincima u otkrivanju krivičnih djela, dok u Crnoj Gori Uprava policije je ništa drugo do oruđe koje političke elite koriste za obračun sa neistomišljenicima.

MANS će svakako nastaviti da ukazuje na korupciju i veze vlasti sa organizovanim kriminalom, bez obzira na sve opstrukcije i pritiske kojima smo na dnevnoj osnovi izloženi od strane države i vladajuće političke elite.

MANS

Komentari su isključeni.