Slobodan pristup informacijama za novinare

0

Pozivamo novinare da koriste MANS-ov servis za slanje zahtjeva o slobodnom pristupu informacijama I od nadležnih institucija zatraže sve što im je potrebno za istraživačke priče i svakodnevni rad. MANS će brinuti o procedurama, rokovima i troškovima postupka, a novinarima će biti proslijeđena skenirana dokumentacija čim je MANS dobije.

Telefoni:
+382 20 266 326
+382 20 266 327

GSM:
+382 69 446 094
+382 67 262 724

mans@t-com.me
www.facebook.com/nvo.mans
www.youtube.com/user/NVOmans
www.twitter.com/nvomans
www.instagram.com/nvo.mans

Komentari su isključeni.