ASK ne poštuje ni Zakon ni Sud

0

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) svoje nečinjenje, posebno kada su u pitanju funkcioneri vlasti, ne može pravdati time da su počeli da rade tek 2016. godine, što potvrđuje i presuda Upravnog suda iz februara 2018.

Upravni sud je presudom od 28. februara 2018. poništio akt ASK-a od 11. aprila 2017. kojim je ASK utvrdio da 11 odbornika DPS-a u Skupštini Glavnog grada ne krše Zakon o sprečavanju korupcije.

U obrazloženju akta, ASK je naveo da obaveza u smislu člana 13 tog zakona, da se podnese ostavka ukoliko istovremeno funkcioner obavlja dvije javne funkcije, odnosi samo na javne funkcionere koji su na drugu funkciju stupili nakon 1. januara 2016.

Upravni sud je ocijenio da su ovako dati razlozi nejasni i nerazumljivi i ne upućuju na pravilnost odluke u ovoj pravnoj stvari.

„Odredbom člana 107 stav 1 Zakona je propisano da Agencija počinje sa radom 01.01.2016 godine, dok je stavom 3 navedenog člana propisano da danom početka rada, Agencija preuzima poslove Komisije za sprječavanje sukoba interesa i Uprave za antikorupcijsku inicijativu, zaposlene, kao i prava i obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad, dokumentaciju, registre“, navodi se u presudi Upravnog suda.

Opšte načelo je, kako se dodaje, da se postupak vodi (primjena procesnih pravila) po zakonu koji je važio u vrijeme pokretanja i vođenja postupka, ako prelaznim odredbama novodonešenog zakona nije drugačije propisano.

„U označenom zakonu propisano da će se postupci započeti do dana stupanja na snagu tog zakona okončati po zakonu po kojem su započeti. U konkretnom slučaju postupak je započet po zakonu iz 2014. Godine koji je u primjeni od 01.01.2016 godine i na taj postupak se primjenjuje procesna pravila po tom zakonu. Nasuprot prednjem, da li je funkcioner u konfliktu interesa, mora se cijeniti prema zakonu koji je važio u momentu stupanja na drugu funkciju, tj.u konkretnom, Zakonu o sprečavanju sukoba interesa“, konstatovao je Upravni sud.

Podsjećamo da je ASK sredinom februara ove godine odbila da pokrene postupak protiv Mila Đukanovića i Branimira Gvozdenovića jer u izvještajima za 2010. nijesu prijavili poklon putovanje od Duška Kneževića u Dubai, vrijedno skoro 30.000 eura.

Direktor Agencije Sreten Radonjić i njegovi saradnici obrazložili su to činjenicom da je to tijelo sa radom počelo 1. januara 2016, te da ne mogu retroaktivno pokretati postupke za prekršaje iz nekadašnjeg Zakona o sprečavanju sukoba interesa.

Zbog toga je MANS-a protiv ove odluke podnio tužbu Upravnom sudu.

Od Upravnog suda očekujemo da poništi odluku ASK-a, s obzirom na to da je Sud u slučaju odbornika DPS-a, već utvrdio koje su obaveze Agencije.

MANS

Komentari su isključeni.