Sudija Rakočević u odsustvu kaznila Vanju Ćalović

0

Poštovani, obavještavam vas da je sudija organa za prekršaje u Podgorici Maja Rakočević donijela rješenje kojim je u odsustvu kaznila Vanju Ćalović sa 600 eura zato što je u julu prošle godine, na performansu povodom neodlučivanja o ocjeni ustavnosti Zakona “euro po euro”, na Ustavnom sudu nalijepila naljepnicu sa natpisom “Ustavni sud prve familije”.

Ovako grubo kršenje zakona i uskraćivanje prava na obavještavanje o optužbama i prava na odbranu, koja garantuje Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, pokazuje da nije samo Ustavni sud taj koji se može kvalifikovati kao sud prve familije.

Sudija Rakočević je, na način kako su nekada radili sudovi inkvizicije, zakazala suđenje sama sa jednim policajcem, ispičala se sa njim, njegovom iskazu koji je bio jedini “dokaz” poklonila punu vjeru i izrekla kaznu od 600 eura. Pri tome, sudija Rakočević je, krajnje nestručno, uzela čak kao otežavajuću okolnost težinu počinjenog prekršaja, što pokazuje da ova sudija nema ni elementarna znanja za obavljanje tako odgovorne funkcije.

Podsjećamo da su sve sudije za prekršaje birani od strane izvršne vlasti na način koji je suprotan evropskim standardima, pa ova odluka pokazuje kako neki od njih u praksi “primjenjuju” zakon i koliko su sposobni da pruže garancije za fer suđenje, odnosno iz kojih razloga su birani od izvršne vlasti.

Pored grubog i otvorenog kršenja prava na odbranu, sud za prekršaje je na ovaj način grubo povrijedio i pravo na slobodu izražavanja i pravo na slobodu mirnog okupljanja, koja prava takođe garantuje Evropska konvencija, ali i Ustav Crne Gore.

Štaviše, sudija Rakočević nije se libila da u rješenju lažno navede da je Vanja Ćalović uredno primila poziv, dok se u dostavnici u spisima predmeta navodi da joj je poziv ostavljen na vratima stana, jer nikog nije bilo kući. U svakom slučaju, niti je Vanja Ćalović poziv primila, niti je iko poziv ostavljao na njenim vratima, a posebno nijesu bili ispunjeni zakonski uslovi da se poziv na taj način ostavlja.

Zbog ovako grubog i otvorenog kršenja osnovnih ljudskih prava danas sam područnom organu za prekršaje podnio molbu za povraćaj u pređašnje stanje, a ujedno i žalbu na ovo nezakonito i skandalozno rješenje sudije Rakočević. Sudija Rakočević i Vijeće za prekršaje Crne Gore sada imaju jednostavan zadatak: da ovo inkvizitorsko rješenje stave van snage, odnosno preinače ili ukinu, ili da nastave sa kršenjem osnovnih ljudskih prava i zaštitom nečijih privatnih interesa.

Punomoćnik MANS-a:
Veselin Radulović, advokat

Komentari su isključeni.