Korupcija ili EU integracije IV

0

Cilj ove publikacije je da ukaže na rezultate reformi u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, koje su postignute implementacijom Inoviranog Akcionog plana za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, ali i da predstavi učinak Nacionalne komisije za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala u suzbijanju ovih pojava.

Vlada Crne Gore usvojila je Akcioni plan usvojila 29. jula 2010. godine i ovaj dokument je inicijalno imao 266 mjera. Svega godinu kasnije, 21. jula 2011. godine, Vlada je usvojila Inovirani Akcioni plan koji je dopunjen sa novih 106 mjera i koji je stupio na snagu 1. jula 2011. godine.

Prvi dio publiakacije pokazuje stepen realizacije mjera Inoviranog akcionog plana od strane državnih organa, obveznika Akcionog plana, i to za period od 1. jula do 31. decembra 2011. godine.

Drugi dio publikacije daje prikaz svih inicijativa koje je MANS podnio Nacionalnoj komisiji tokom 2010. i 2011. godine, postupanja ovog tijela po tim inicijativama, i konkretnim promjenama koje su inicijative izazvale.

Treći i poslednji dio publikacije odnosi se na sprovođenje Rezolucije o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, koju je Skupština usvojila 27. decembra 2007. godine, u dijelu uspostavljanja Nacionalnog ogranka parlamentaraca protiv korupcije, i pokazuje da je uloga zakonodavne grane vlasti u borbi protiv korupcije i dalje nedovoljna.

Komentari su isključeni.