Sudije su po istom obrascu brutalno kršili pravo na odbranu Ćalović i Milovca

0

Postupanje sudija za prekršaje u postupcima protiv Vanje Ćalović i Dejana Milovca pokazuje da su te sudije pravi Vladini činovnici, ne samo zbog toga što ih Vlada imenuje i razrješava, već i zato što bespogovorno sprovode naloge izvršne vlasti u pokušaju da ućutkaju one koji kritikuju izvršnu vlast. Pri tome, te sudije – Vladini činovnici otvoreno krše osnovna ljudska prava: pravo na pravično suđenje pred nezavisnim sudom, pravo na slobodu izražavanja i pravo na slobodu okupljanja.

U oba postupka, sudije su po istom obrascu brutalno kršili pravo na odbranu Ćalović i Milovca. Tako su prihvatili sve dokaze policije i kao svjedoke saslušali isključivo policajce, dok su sve dokaze odbrane odbili sa “objašnjenjem” da je slučaj spreman za presuđenje na osnovu iskaza policajaca.

Zato su sudije – Vladini činovnici time pokazali da svjesno, pored upozorenja odbrane, krše osnovno ljudsko pravo na pošteno suđenje koje obavezno podrazumijeva jednako tretiranje stranaka. U oba postupka i optužbu i sud je predstavljala Vlada. Optužbu preko policije koja je dio izvršne vlasti, a sud preko sudija koje je izabrala da sude po njihovim zahtjevima. Osim toga, u oba postupka za Vladine činovnike koji se zovu sudijama za prekršaje, jedini prihvatljivi sjedoci bili su policajci, opet Vladini činovnici. Štaviše, u postupku protiv Vanje Ćalović policija je tvrdila da je zgrada Vlade bila ugrožena od Vanje Ćalović, pa je Vlada u to postupku bila tužilac, sud, svjedok i oštećeni.

Time je Vanji Ćalović i Dejanu Milovcu uskraćeno osnovno ljudsko pravo na suđenje pred sudom koji je prvenstveno nezavisan od izvršne vlasti.

Takođe, ovi postupci i kazna izrečena Vanji Ćalović, kao i izvjesno kažnjavanje Milovca, predstavljaju brutalno kršenje prava na slobodu izražavanja. Sudije i policajci, kao Vladini činovnici, tako pokušavaju da odvrate od kritika svakoga ko govori o korupciji izvršne vlasti i o korumpiranosti sudova koji sprovode naloge izvršne vlasti.

Dalje, sudije za prekršaje i policajci, kao Vladini zvaničnici, brutalno krše i pravo na slobodu mirnog okupljanja, jer primjenjuju represiju prema licima koja svoj kritički stav javno iskazuju okupljanjem ispred institucija u kojima sjede Vladini činovnici ili sudije koje su njihovom voljom izabrane, a čije troškove korupcije građani godinama plaćaju.

Vlada, preko svojih činovnika u liku sudija za prekršaje i policajaca, po svaku cijenu pokušava da primijeni represiju prema onima koji govore o korupciji i bore se protiv nje. Naravno, jedini “osnov” za kažnjavanje Ćalović i Milovca je ljubazno ponašanje prema policajcu ili saopštavanje nečega što svako razuman zna – da Ustavni sud Crne Gore ne radi u interesu zakonitosti i ustavnosti, već u interesu Prve familije. Može se samo zamisliti kako bi ovi Vladini činovnici kaznili Vanju Ćalović ili Dejana Milovca kada bi oni izvršili neku radnju koju zakon definiše kao kažnjivu.

Na kraju, Vanja Ćalović je kažnjena sa 550 eura zato što je poljubila policajca. Podsjećam da je nedavno, od istih sudija – Vladinih činovnika, gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša “kažnjen” sa 400 eura. Mugoši je ova kazna izrečena zbog narušavanja javnog reda i mira u kome je novinar nezavisnog medija zadobio teške tjelesne povrede.

Nakon nanošenja teških tjelesnih povreda novinaru, Vladini činovnici iz policije nijesu smjeli da od nasilnika Mugoše i njegovog sina oduzmu pištolj. Štaviše, starješine policajca koga je Vanja Ćalović “ugrozila”, takmičile su se u snishodljivosti, poltronstvu i ugošćavanju Miomira Mugoše u prostorijama policije.

Dakle, te tzv. sudije, koje su u suštini pravi činovnici korumpirane Vlade, ovako krše osnovna ljudska prava u postupku za koji su javnost i mediji zainteresovani i u kome su Ćalović i Milovac imali stručnu odbranu. Takođe, sudija Radonjić je Ćalović izrekla kaznu odmah nakon skoro tročasovne završne riječi u kojoj joj je ukazano na kršenje ljudskih prava i na konkretne presude Evropskog suda za ljudska prava, što pokazuje da su umjesto nje odluku ranije donijeli i pripremili činovnici Vlade o čijoj korupciji pričaju Ćalović i Milovac. Tako je ovaj Vladin činovnik otvoreno pokazao da sudi po nalogu Vlade, a ne po Evropskoj konvenciji i obavezujućim stavovima Evropskog suda.

Zato se osnovano postavlja pitanje kako se tek ponašaju te sudije – Vladini činovnici u postupcima prema drugim građanima, koje javnost ne prati, u kojima građani nijesu u mogućnosti da imaju stručnu odbranu i gdje im se ne ukaže na evropske standarde.

MANS se nastaviti da ukazuje na korupciju na najvišem nivou i na veze izvršne vlasti sa organizovanim kriminalom, bez obzira na pritisak Vladinih činovnika u liku sudija za prekršaje da ga u tome obeshrabri.

Ako njihove odluke kojima se krše osnovna ljudska prava ostanu na snazi, svakako da će konačnu odluku donositi Evropski sud za ljudska prava koji ne odstupa od osnovnih principa i stavova.

Branilac Vanje Ćalović i Dejana Milovca:
Veselin Radulović, advokat

Komentari su isključeni.